bezoekadres
Holwerderweg 17 
Dokkum

postadres
Postbus 41
9100 AA Dokkum

t 0800 55 11 511
f 0519 29 49 32
e info@thuswonen.nl

openingstijden
voor bezoek
op werkdagen van
8.30 tot 12.00 uur 
's middags op afspraak

telefonisch
maandag t/m donderdag van 8.30 tot 16.30 uur
vrijdag 8.30 tot 12.00 uur

vind ons leuk op facebook

huurdersverenigingen

De Overlegwet zorgt er al voor dat de huurders een veel stevigere positie krijgen. Toch willen wij daarin een stapje verder gaan door de wettelijke regels veel ruimer toe te passen. Wij willen huurders een goed en betaalbaar thuis bieden. Dan is het wel van belang om te weten wat er bij de huurders speelt.

De huurdersverenigingen zijn de belangrijkste stem van de huurders naar Thús Wonen. Daarom heeft Thús Wonen met hen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De verenigingen hebben hun krachten gebundeld in het Huurdersplatform Ús Hierders. Deze bestaat uit de huurdersverenigingen: De Bewonersraad Friesland en Huurdersvereniging Dongeradeel. In de overeenkomsten zijn de inspraakmogelijkheden van huurders duidelijk vastgelegd.

Door deze samenwerking benadrukken het Huurdersplatform en Thús Wonen het belang dat wij hechten aan het betrekken van huurders bij het beleid en de uitvoering daarvan door Thús Wonen. Het Huurdersplatform is voor Thús Wonen een goed klankbord en een belangrijke gesprekspartner.

gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland

De Bewonersraad Friesland
De Bewonersraad Friesland behartigt de belangen van leden (individueel of als groep) op het gebied van wonen en zorg richting verhuurders en gemeenten. Het werk wordt verricht vanuit het kantoor in Leeuwarden. Op www.debewonersraad.nl vindt u alle relevante informatie over de vereniging.

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met de telefonische helpdesk. Zij zijn iedere werkdag bereikbaar van 9.00 tot 12.30 uur via nummer 058 216 54 57. Ook kunt u uw vraag per mail stellen:

Adres:
Wijnhorsterstraat 39
8932 EX Leeuwarden

alle romte