WaarikslaapCITAAT

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om voor een woning in aanmerking te komen?

Gepubliceerd op 21 juli 2015

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen. Bijvoorbeeld dat u meerderjarig en handelingsbekwaam bent, voldoende inkomen heeft en geen huurachterstand heeft.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen