WaarikslaapCITAAT

Als ik lid ben van de Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland, wat doen zij dan voor mij?

Gepubliceerd op 21 juli 2015

Als u lid bent van de HDBF kunt u op hen terugvallen voor advies en ondersteuning op het gebied van huren, wonen, woonomgeving en zorg. Dat kan via de telefonische hulpdienst (op werkdagen van 9.00-12.30 uur via 058 216 54 57). Ook groepen, zoals wijkvernieuwingsprojecten, worden ondersteund. Het lidmaatschap kost € 2,00 per maand.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen