WaarikslaapCITAAT

Benoeming 2 nieuwe leden Raad van Commissarissen

Gepubliceerd op 24 september 2018

De Raad van Commissarissen van Thús Wonen heeft twee nieuwe commissarissen benoemd, te weten de heer Peter Lalkens uit Groningen (met ingang van 1 oktober 2018) en de heer Harm de Groot uit Assen (met ingang van 1 januari 2019). 

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen