WaarikslaapCITAAT

Benoeming nieuwe commissaris

Gepubliceerd op 29 januari 2018

De Raad van Commissarissen van Thús Wonen heeft met ingang van 1 juni 2018 mevrouw Jannie van der Wal als huurderscommissaris benoemd.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen