WaarikslaapCITAAT

Eenmalige huurverlaging in 2021 voor een deel van onze huurders

Gepubliceerd op 16 februari 2021

In 2021 geldt de Wet ‘Eenmalige Huurverlaging’ voor huurders van een sociale huurwoning bij een woningcorporatie. De wet is bedoeld voor huurders met een relatief laag inkomen in verhouding tot hun huur. Zij kunnen in 2021 een eenmalige huurverlaging krijgen. Dat is goed nieuws voor een deel van onze huurders. We leggen u graag uit hoe deze eenmalige huurverlaging werkt.
 
Het belangrijkste
Als u aan de voorwaarden voldoet, dan krijgt u de eenmalige huurverlaging automatisch. Hier hoeft u zelf niets voor te doen. Voor 1 april 2021 krijgt u van ons een brief met daarin de nieuwe huurprijs. De nieuwe huurprijs gaat op 1 mei 2021 in.
Op 1 juli 2021 verhogen wij deze nieuwe huurprijs niet met de jaarlijkse huuraanpassing.
 
Voorwaarden
Of u in aanmerking komt, hangt af van uw gezamenlijk huishoudinkomen en uw kale huur*. De Belastingdienst gebruikt hiervoor uw gezamenlijk huishoudinkomen uit 2019. De Belastingdienst laat ons alleen weten of u boven of onder een bepaalde inkomensgrens valt. En dus niet hoe hoog uw inkomen precies is. Ook laat de Belastingdienst ons weten uit hoeveel personen uw huishouden bestaat. Thús Wonen weet op basis van deze terugkoppeling van de Belastingdienst of wij uw huur moeten verlagen.

In het overzicht hieronder ziet u of u in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging. Wilt u meer lezen, kijk dan bij de veelgestelde vragen

Inkomenstabel

* kale of netto huur = de huurprijs zonder servicekosten of andere bijkomende kosten.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.
Zonder dit kennismakingsgesprek wordt u geen woningaanbieding gedaan.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen