WaarikslaapCITAAT

Wordt er een huurverhoging gevraagd voor het verduurzamen van mijn woning?

Gepubliceerd op 5 maart 2019

- Tot nu toe is het altijd gelukt om voor het verduurzamen van de woningen voor zittende huurders geen directe huurverhoging te vragen. De besparing op de gasrekening als gevolg van het isoleren van de woningen komt ten goede aan de huurders. De verduurzaming maakt echter wel onderdeel uit van het huurpuntensysteem en kan van invloed zijn op de jaarlijkse huurverhoging.
- Voor het plaatsen van zonnepanelen vragen wij een gebruiksvergoeding in de servicekosten van 1 euro per paneel per maand. Gemiddeld zullen wij ongeveer 8 panelen per woning gaan plaatsen. U kunt ervan uit gaan dat de extra servicekosten ruimschoots worden gecompenseerd door de verlaging van uw energielasten.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen