WaarikslaapCITAAT

Hoe hoog mag de huurverhoging zijn?

Gepubliceerd op 23 april 2019

De regering bepaalt hoeveel de huur ieder jaar maximaal mag stijgen. Wij mogen de huurprijs per 1 juli 2019 met maximaal 4,1% verhogen.
Dat geldt niet voor woningen in de vrije sector. Deze woningen hebben een huur boven de € 720,42. Voor deze woningen geldt geen maximale huuraanpassing. De inkomensafhankelijke huurverhoging is ook toegestaan, maar deze passen wij niet toe.
Wij passen de meeste huren aan met het percentage van de inflatie. Voor 2019 is dat 1,6%.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen