WaarikslaapCITAAT

Hoe kan het dat mijn buurman minder of meer betaalt dan ik?

Gepubliceerd op 18 april 2017

Dat kan verschillende redenen hebben. Een reden kan zijn dat uw buurman op een ander tijdstip in de woning is komen wonen en hierdoor een lagere of een hogere huur heeft. De huurprijs wordt namelijk bij ingangsdatum van de huurovereenkomst vastgesteld en aangepast aan het op dat moment geldende huurbeleid. Een andere reden kan zijn dat het veroorzaakt wordt door bepaalde technische aanpassingen (comfortverbeteringen) die zijn doorgevoerd en waarvoor destijds een huurverhoging is doorberekend.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen