WaarikslaapCITAAT

hoe kan ik een aanvraag voor medehuurderschap indienen?

Gepubliceerd op 29 april 2014

U kunt uw aanvraag indienen via het medehuurderschapsformulier op onze website. Bij het formulier moet een aantal zaken toegevoegd worden. Zo vragen wij bijvoorbeeld naar een uittreksel van het bevolkingsregister.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen