WaarikslaapCITAAT

Hoe lang blijven deze mensen naast mij wonen?

Gepubliceerd op 9 juli 2018

Statushouders krijgen net als andere woningzoekenden een contract voor onbepaalde tijd. De verblijfsstatus is in eerste instantie voor 5 jaar. Na 5 jaar kunnen statushouders een definitieve verblijfsvergunning aanvragen.
Met een definitieve verblijfsvergunning kunnen statushouders zolang in de woning blijven wonen, als zij willen.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen