WaarikslaapCITAAT

Hoe wordt de huur van een woning bepaald?

Gepubliceerd op 10 februari 2017

De huur van de woning wordt op één moment berekend en vastgesteld en dat is als de woning vrij komt. Deze huurprijs wordt gebaseerd op het aantal punten van de woning (woningwaardering) op dat moment. Het aantal punten per woning wordt bijvoorbeeld bepaald door hoe groot de woning is, wat de WOZ waarde is en wat het energielabel is.
Bij het aantal punten van de woning hoort een maximale huur die we als verhuurder mogen vragen. We vragen nooit de maximale huur. In plaats daarvan hebben we per woning een percentage bepaald wat we van deze maximale huur vragen van onze huurder. Dit percentage wordt bepaald door:
- Waar staat de woning? (bijvoorbeeld Dokkum, Holwerd, Oosternijkerk of Kollumerzwaag)
- Wat is het bouwjaar van de woning?
- Wordt de woning in de toekomst gesloopt of niet?

Rekenvoorbeeld:
Er komt een woning vrij en na het inmeten en controle van de punten heeft de woning 180 punten. De maximale huur die we mogen vragen is: € 893,72. Omdat het een woning is in De Westereen uit 1964, vragen we 63% van de maximale huur. De woning wordt op de website gepubliceerd voor € 563,04.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen