WaarikslaapCITAAT

Hoeveel hennepplantjes mag ik als huurder in mijn huurwoning hebben?

Gepubliceerd op 4 juli 2019

Nul. Als verhuurder voeren wij een zerotolerancebeleid. Dit betekent dat wij geen enkel hennepplantje accepteren in of rondom onze huurwoningen.

Dit staat ook in onze algemene huurvoorwaarden, artikel 6.9:

“Thús Wonen hanteert een zerotolerancebeleid met betrekking tot hennep. Het is niet toegestaan in of rondom het gehuurde hennep (in geen enkele hoeveelheid) te (doen) kweken, houden, drogen of knippen, dan wel andere activiteiten te (doen) verrichten die op grond van de Opiumwet strafbaar zijn gesteld, waaronder begrepen het opslaan of (ver)handelen van drugs. In het geval van ernstige verdenking is verhuurder gerechtigd om het gehuurde, zo nodig met behulp van de politie onmiddellijk ter inspectie te betreden.”

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen