WaarikslaapCITAAT

Ik ben het niet eens met de huurverhoging, kan ik bezwaar maken?

Gepubliceerd op 23 april 2019

Als u het niet eens bent met de huurverhoging, kunt u bij ons schriftelijk bezwaar indienen. Redenen voor bezwaar zijn:
- De nieuwe nettohuur is hoger dan de maximaal toegestane huur.
- De huurverhoging is meer dan het maximaal toegestane percentage.

U kunt dan uw bezwaar vóór 1 juli 2019 schriftelijk indienen. De modelbrief Bezwaarschrift Jaarlijkse Huurverhoging vindt u op www.huurcommissie.nl.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen