WaarikslaapCITAAT

Ik heb een definitieve aanbieding, sta ik nu nog ingeschreven als woningzoekende?

Gepubliceerd op 21 juli 2015

Nee, want als u definitief een woning toegewezen krijgt, komt uw inschrijving als woningzoekende te vervallen. U kunt zich later wel opnieuw inschrijven als woningzoekende.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen