WaarikslaapCITAAT

Is er dit jaar ook een inkomensafhankelijke huurverhoging?

Gepubliceerd op 23 april 2019

Nee, wij passen geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen