WaarikslaapCITAAT

Is er dit jaar ook een inkomensafhankelijke huurverhoging?

Gepubliceerd op 19 april 2018

Nee, dit jaar passen wij dat niet toe.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen