WaarikslaapCITAAT

jaarverslag Thús Wonen 2012

Gepubliceerd op 5 augustus 2013

Thús Wonen brengt elk jaar verslag uit van het voorgaande jaar. Het jaarverslag bestaat uit een volkshuisvestelijk verslag en een financiële jaarrekening. Het jaarverslag geeft de prestaties van Thús Wonen weer. De prestaties hebben een directe relatie met de beleidsbegroting en het ondernemingsplan.

Naast het volkshuisvestelijke en financiële verslag hebben we een samenvatting over 2012 gemaakt. Klik op onderstaande documenten om deze te bekijken:

Het jaarverslag 2012 in het kort
Volkshuisvestelijk jaarverslag 2012
Financiële jaarrekening 2012 

2012 was het derde jaar van Thús Wonen. Thús Wonen heeft zich klaargemaakt voor een veranderende toekomst en heeft daarom in 2012 met drie gemeenten een woonakkoord met prestatieafspraken gesloten. 2012 was ook het jaar dat een nieuw kabinet met nieuwe beleidsvoornemens de corporatiesector ingrijpend wil veranderen. De toekomst zal hierdoor anders zijn dan eerder gedacht.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen