WaarikslaapCITAAT

Nieuw: Meld- en adviespunt rondom verward gedrag

Gepubliceerd op 25 juli 2019

Het Meld- en adviespunt verward gedrag is zeven dagen per week, dag en nacht, bereikbaar.

Maak jij je zorgen over iemand met verward gedrag?
Neem dan contact op met het Meld- en adviespunt verward gedrag. Dit kan telefonisch via 0800 1771. Een digitale melding maken kan ook. Kijk hiervoor op de volgende website van www.ggdfryslan.nl/gezondheid/meld-en-adviespunt-verward-gedrag/

Ze zijn bereikbaar voor het beantwoorden van vragen, het melden van zorgen en het meedenken en adviseren bij complexe situaties rondom verwarde personen. 
Wanneer er wél sprake is van spoed, dan bel je met 112. De situatie is acuut als:

  • Er sprake is van een zelfmoordpoging.
  • Er sprake is van wapenbezit.
  • Er kinderen betrokken zijn.
  • Iemand een gevaar voor zichzelf of anderen is.
  • De situatie levensbedreigend is.
  • Er fysiek en/of verbaal bedreigend gedrag wordt vertoond.
  • Een persoon betrokken is met een bekend psychiatrisch verleden.
  • Iemand moeilijk gerustgesteld kan worden.
  • Er sprake is van acute verwarring en de persoon zich in een onveilige omgeving bevindt.

Verwarde personen: om wie gaat het?
Het gaat om personen met verward gedrag of mensen die zorgmijdend zijn maar waarvan je vermoedt dat ze hulp nodig hebben. Verward gedrag kan bijvoorbeeld voorkomen bij mensen die een psychische aandoening hebben, onder invloed zijn of dementerend. Soms hebben mensen ook andere problemen, zoals verlies van werk, schulden of weinig contacten. Iemand kan ook verward raken na grote emotionele gebeurtenissen.

Wie bellen naar het meld- en adviespunt?
Professionals, familie of buren merken vaak als eerste dat het niet goed gaat met iemand. Het is belangrijk om zo’n signaal te delen voordat de situatie ernstig wordt. Iemand kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen. 
Je belt of doet een digitale melding als je zorgen hebt, maar de situatie geen spoed vraagt. Bij spoed – in de zin van directe behoefte aan politie, ambulance of brandweer – bel je 112. Bij 'geen spoed, wel politie' kun je bellen naar 0900 8844.

Wat doet het meld- en adviespunt?
Het team beoordeelt de melding en kijkt wat er nodig is. Dit doen we in nauwe afstemming met andere (zorg)partijen. Indien nodig gaan we er zelf op af. Wij volgen vervolgens een melding totdat zeker is dat de goede actie is ondernomen.

Wie zitten er achter het meld- en adviespunt?
Het meld- en adviespunt is onderdeel van de Maatschappelijke Crisisondersteuning (MCO) van GGD Fryslân, dat bestaat uit een specialistisch team dat ervaring heeft met zorgmijders, bemoeizorg, verwaarlozing en vervuiling. Na 17.00 uur en in de weekenden is de telefoon doorgeschakeld naar de zorgcentrale van Het Friese Land. Het meld- en adviespunt is zeven dagen per week, dag en nacht, bereikbaar.

Meld- en adviespunt vervuiling en verwaarlozing
Wanneer jij je zorgen maakt over iemand vanwege vervuiling en verwaarlozing van zijn of haar leefomgeving, dan kun je contact opnemen met het Meld- en adviespunt vervuiling en verwaarlozing via 088 22 99 100.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen