WaarikslaapCITAAT

Nieuwbouw Lioessens

Gepubliceerd op 2 oktober 2018
Nieuwbouw Lioessens

In Lioessens worden in december 2018 twee levensloopwoningen opgeleverd.
De woningen worden gebouwd aan de Doarpsstrjitte. Deze woningen zijn ontwikkeld in samenspraak met de projectgroep 'It Nije Doarp Moarre-Ljussens'. Er is aangetoond dat er vraag is naar sociale huurwoningen voor senioren uit deze dorpen.

In het kader van het project 'It Nije Doarp Moarre-Ljussens' zijn de toewijzingscriteria met 2 criteria uitgebreid. Om de senioren te behouden voor de kleine kwetsbare kernen in een krimpregio, komen woningzoekenden die ingeschreven staan bij de gemeentelijke basisadministratie in Morra of Lioessens en 65 jaar of ouder zijn als eerste in aanmerking voor deze woningen. Op deze manier levert Thús Wonen haar bijdrage aan het behoud van de leefbaarheid.
Verder gelden de normale regels voor passend toewijzen en de inkomensgrenzen.

De woningen beschikken over een badkamer en slaapkamer op de begane grond en hebben voldoende ruimte voor het gebruik van een rollator.

De woningen worden in oktober 2018 gepubliceerd op de website.

Klik hier om de folder te downloaden.

Nieuwbouw Lioessens_2

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen