WaarikslaapCITAAT

Persbericht: Feestelijke opening nieuwbouw Julianastraat en Bernhardlaan in Kollum

Gepubliceerd op 2 december 2019

Met de bouw van 19 huurwoningen aan de Julianastraat en Bernhardlaan heeft Thús Wonen een laatste invulling gegeven aan een herstructureringsproces in Kollum-Zuid. Op woensdag 27 november was er een officiële opening waarbij de nieuwe huurders, omwonenden, gemeente Noardeast-Fryslân, aannemer Jorritsma en Thús Wonen een klein feestje vierden. Onder het genot van een kop snert en muziek van de Kollumer zanger Johnny de Vries, zijn de nieuwste huurders aan de Julianastraat en Bernhardlaan welkom geheten.

20191127 opening Julianastraat Bernhardlaan (39)

Wethouder Engbert van Esch benadrukte tijdens de officiële openingshandeling dat Kollum als kerndorp binnen de gemeente Noardeast-Fryslân met tal van voorzieningen een regionale functie heeft. “Kollum is een mooie stabiele kern waarin de gemeente veel geïnvesteerd heeft in het wonen, werken en onderwijs. Ik weet niet wat het is, maar de meeste van mijn optredens in het openbaar, sinds ik in september wethouder ben geworden, zijn in Kollum”. De wethouder verwijst hier naar de opening van het herstel van de kaden, de Skjin Wetteractie en dat hij afgelopen maandag in RTL Nieuws mocht vertellen over de Molenkampsbrug. Van Esch roemde de goede samenwerking met alle partijen; “Want de gemeente kan het niet alleen en ook Thús Wonen kan het niet alleen en als we samenwerken en dan ook nog eens volop medewerking krijgen van de inwoners, kun je samen wat bereiken”.

Directeur-bestuurder van Thús Wonen, Jeannette Dekker, vervolgde dat met de oplevering van de 19 woningen aan de Julianastraat en Bernhardlaan een ingrijpend herstructureringsproces in Kollum-Zuid is afgerond. “Wij zijn in 2009 gestart met de sloop van 128 woningen in Kollum-Zuid. Oorspronkelijk zouden daar 118 woningen voor terugkomen, maar het liep heel anders”. De corporatie is vol ambitie in 2010 begonnen met de start van 14 woningen aan de Beatrixstraat. Hier werden de eerste gasloze woningen met een warmtepomp gebouwd die qua energieprestatie ver hun tijd vooruit waren. Door de vastgoedcrisis en een reorganisatie, die bij de corporatie zijn tol eiste, is het lange tijd stil geweest rondom de nieuwbouw in Kollum-Zuid. In 2013 is de sociale verhuurder begonnen met het opknappen van 26 woningen aan de Johannes Bogermanstraat. Het renoveren van de hofjeswoningen verzekerde vooral jongeren van een betaalbare woning. Op het nieuwbouwfront bleef het echter stil en waren er veel lege plekken.

Bij voormalig gemeente Kollumerland c.a. en oud-wethouder Jan Benedictus stond het invullen van deze lege plekken hoog op de bestuurlijke agenda. De eerste resultaten hiervan waren de oplevering van 17, voor ouderen geschikte, appartementen aan het water aan de Halbertsmastrjitte en de eerste 15 levensloopgeschikte woningen gebouwd aan de Gysbert Japicxstrjitte.

In het jaar daarop hebben gemeente en verhuurder elkaar gevonden door grondposities, die niet nodig waren voor eigen ontwikkeling, in de verkoop te doen.
“Met de oplevering van de 19 woningen aan de Julianalaan zijn er voor de sloop van 128 woningen 65 nieuwe sociale huurwoningen teruggekomen. Voor ouderen en gezinnen appartementen en grondgebonden woningen. Maar ook de jongeren zijn we niet vergeten. Daarvoor zijn de eerder genoemde 26 woningen gerenoveerd. Met de verkoop van de grond, die we niet nodig hadden voor eigen ontwikkeling, hebben we de particuliere sector ook de gelegenheid gegeven om een woning te kunnen realiseren in dit prachtige deel van Kollum en ontstaat er een mooie gemêleerde wijk, waar het fijn wonen is. “En laat dat nou precies de belangrijkste doelstelling van Thús Wonen zijn: het zorgen voor een plek waar je fijn kunt wonen, ook als je een beperkt inkomen hebt”, aldus mevrouw Dekker.

De nieuwe bewoners werden door aannemer Jorritsma tijdens de officiële opening verrast met een cadeau. Na het signaal van een toeter mochten de bewoners de verpakking verwijderen en bleek de verrassing een nieuwe vlag te zijn. Zo kan men als nieuwste bewoners in deze nieuwe wijk de vlag uithangen bij feestelijke gelegenheden die nog volgen.

20191127 opening Julianastraat Bernhardlaan (64)
20191127 opening Julianastraat Bernhardlaan (63)

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen