WaarikslaapCITAAT

Presteert Thús Wonen naar vermogen?

Gepubliceerd op 2 augustus 2016

In het financieel jaarverslag wordt duidelijk dat 2015 een goed financieel jaar was voor Thús Wonen. Ons resultaat is fors hoger dan begroot. Maar hebben we dan wel genoeg geld uitgegeven aan het verbeteren van de kwaliteit van de woningen?
Thús Wonen vindt van wel. Hieronder leg ik graag uit waarom. Ik sta hierbij eerst stil bij de waarde van het positieve jaarresultaat en ga vervolgens in op onze onderhouds- en woningverbeteruitgaven.

Positief jaarresultaat is vooral papieren winst
We hadden een positief resultaat begroot van € 2 miljoen en hebben bijna € 16 miljoen gerealiseerd. Dit positieve resultaat zijn maar ten dele harde euro’s. Het wordt vooral veroorzaakt doordat de woningen in 2015 meer waard zijn geworden. Het gaat hier dus vooral om een papieren winst.

Zoveel mogelijk hard geld uitgegeven aan onderhoud en woningverbetering
Kijken we naar het harde geld dat kan worden uitgegeven, de zogenaamde kasstromen, dan gebruikt Thús Wonen die zoveel mogelijk voor het verbeteren van de kwaliteit van de woningen. In 2015 is dat niet helemaal gelukt, omdat we minder onderhoud hebben uitgevoerd dan begroot. Dit vanwege de Flora- en faunawet die ervoor zorgde dat we enkele projecten niet in 2015 mochten uitvoeren. De werkzaamheden zijn wel in 2016 uitgevoerd. Uiteindelijk zijn bijna 700 woningen verbeterd en is aan 1.250 woningen planmatig onderhoud gepleegd.

Thús Wonen presteert (steeds beter) naar vermogen
Voor de komende jaren staan volgens ons Strategisch Voorraadbeleid naast het gebruikelijke onderhoud elk jaar ongeveer 300 woningen gepland om te verbeteren. We zorgen ervoor dat we nog beter inspelen op de Flora- en faunawet zodat de projecten in het geplande jaar worden uitgevoerd. Daarnaast vervangen we jaarlijks zo’n 50 oude woningen voor nieuwbouwwoningen. Zo presteert Thús Wonen (steeds beter) naar vermogen.

Jeannette Dekker,
directeur-bestuurder

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen