WaarikslaapCITAAT

Thús Wonen: respijt voor kleine kern

Gepubliceerd op 22 september 2015


Klik hier voor het artikel in de Leeuwarder Courant van 22 september 2015

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen