WaarikslaapCITAAT

Vertraging toewijzen woningen

Gepubliceerd op 28 maart 2019

Omdat er veel woningen op de site staan, loopt de toewijzing van de woningen erge vertraging op. Wij streven ernaar om de woningen binnen 3 weken toe te wijzen.

Voor nieuwbouw gelden de volgende richtlijnen:
- Bjirkehof/Kastanjehof/P. Postmastrjitte in Kollumerzwaag: toewijzing vóór 19 april
- Hoedemakersweg/Potterstraat/C. Altingstraat in Dokkum: toewijzing vóór 24 april
- Nijewei in Damwald: toewijzing vóór 26 april

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen