WaarikslaapCITAAT

Waar moet ik zijn als er overlast is? Deze mensen spreken nog geen Nederlands.

Gepubliceerd op 9 juli 2018

Voor statushouders gelden dezelfde regels als voor andere huurders. Heeft u bijvoorbeeld last van achterstallig onderhoud van de tuin van een statushouder en merkt u dat hij of zij dit zelf niet kan of niet weet hoe dit moet, probeer hem of haar dan hiermee te helpen.

Lukt het niet om te communiceren met uw nieuwe buren? Dan kunt u dit bij ons melden. Indien nodig schakelen wij Vluchtelingenwerk of andere instanties in om de problemen op te lossen. U kunt overlast melden via het Overlastformulier.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen