WaarikslaapCITAAT

Waarom moet ik mijn inkomen opgeven?

Gepubliceerd op 23 juli 2019

Met ingang van 1 januari 2011 is door Europese regelgeving een inkomensregeling ingevoerd. Als woningzoekende moet u kunnen aantonen dat het gezamenlijk bruto jaarinkomen van u en uw eventuele partner niet meer dan € 38.035,- per jaar bedraagt (peil 2019). Hiermee wil de overheid bereiken dat sociale huurwoningen vooral worden toegewezen aan mensen met een lager inkomen.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen