WaarikslaapCITAAT

Wat doet Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland?

Gepubliceerd op 21 juli 2015

De Bewonersraad behartigt de belangen van u als huurder(s) en wordt betrokken bij wijkvernieuwingsprojecten, leefbaarheid, grootschalige renovatieprojecten, en bij het beleid van Thús Wonen.

We overleggen bijvoorbeeld over het huurbeleid dat we voeren. Ter sprake komt dan onder andere:
- de jaarlijkse huurverhoging;
- het veranderen van de huurovereenkomst;
- het beleid rond zelf aan te brengen voorzieningen.

De huurdersvereniging overlegt regelmatig met hun leden en commissies om zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van wat er speelt in de wijken. Ook ontvangen leden vier keer per jaar De Bewonerskrant en drie keer per jaar een Nieuwsbrief.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen