WaarikslaapCITAAT

Wat gebeurt er als er in een huurwoning een hennepplantage wordt ontdekt?

Gepubliceerd op 4 juli 2019

Bij de eerste signalering van hennepteelt in of nabij een van onze huurwoningen doen we meteen melding bij de politie.

Samen met de gemeente en de politie hebben wij samenwerkingsafspraken met betrekking tot hennep, die zijn vastgelegd in een Hennepcovenant. Hierin staat onder andere dat de politie melding doet aan Thús Wonen als zij hennep in een woning constateren.

Een kwekerij kan, ook als het de eerste keer betreft, leiden tot ontruiming van de woning en ontbinding van de huurovereenkomst. Daarnaast heeft de burgemeester de bevoegdheid het pand voor een bepaalde tijd te sluiten.

Bij ontruiming van de woning en ontbinding van de huurovereenkomst bent u als huurder dan niet alleen de woning kwijt, maar daarnaast betaalt u ook nog de kosten voor het herstel van de woning. Daar komen de kosten voor de gerechtelijke procedure nog bij. Ook is een gevangenisstraf mogelijk van maximaal drie jaar.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen