WaarikslaapCITAAT

Wat gebeurt er als ik bezwaar heb gemaakt tegen de huurverhoging?

Gepubliceerd op 23 april 2019

Wij beoordelen uw bezwaar. Is uw bezwaar terecht, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Als het bezwaar volgens ons niet terecht is, sturen wij uw bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging door naar de onafhankelijke Huurcommissie om een uitspraak te doen over de redelijkheid van de huurprijsverhoging.
Voor een procedure bij de Huurcommissie betaalt u een voorschot van € 25,- aan de Huurcommissie. Stelt de Huurcommissie u in het gelijk, dan krijgt u dit bedrag weer terug.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen