WaarikslaapCITAAT

wat is een inkomensverklaring?

Gepubliceerd op 22 april 2014

Dit is een verklaring van de Belastingdienst over de hoogte van uw inkomen. Zonder deze inkomensverklaring kunnen wij u niet (definitief) een woning toewijzen. Bij het vaststellen van het gezamenlijk bruto jaarinkomen telt de Belastingdienst de inkomsten van kinderen niet mee. Het hebben van een vermogen door bijvoorbeeld de verkoop van een woning, is geen beletsel om een woning te huren. Alleen uw bruto jaarinkomen wordt meegeteld. 

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen