WaarikslaapCITAAT

Wat zijn vrije huursectorwoningen?

Gepubliceerd op 28 april 2014

Naast sociale huurwoningen hebben we ook duurdere huurwoningen. We noemen deze woningen 'vrije huursectorwoningen'. Voor deze woningen krijg je geen huurtoeslag. De woningen hebben een huurprijs boven € 720,42 (peil 2019). De woningen wijzen we toe aan woningenzoekenden met een jaarinkomen boven € 38.035,- (peil 2019).

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen