WaarikslaapCITAAT

Wat zit er allemaal in het serviceabonnement?

Gepubliceerd op 21 juli 2015

In het overzicht 'Wie doet wat' vindt u een alfabetische lijst van zaken die in een woning onderhoud nodig hebben. Hierin staan ook de zaken genoemd die onder het serviceabonnement vallen.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen