WaarikslaapCITAAT

Wijziging woningwaarderingsstelsel per 1 oktober 2015

Gepubliceerd op 8 oktober 2015

In Nederland bepaalt een puntensysteem de maximale huurprijs die geldt voor een woning. De maximale huurprijs hangt af van het aantal kamers van een woning, de oppervlakte, het energielabel, maar ook het sanitair en de keuken tellen mee. Per 1 oktober 2015 wijzigt dit woningwaarderingssysteem. De WOZ (Waarde Onroerende Zaak) waarde telt vanaf 1 oktober ook mee.

Heeft dit ook gevolgen voor de zittende huurder? Kunnen zij, zoals gemeld in de media, huurverlaging aanvragen?

Een wijziging van de maximale huurprijs of het streefhuurpercentage heeft geen direct gevolg voor de huurprijs die zittende huurders betalen. Alleen als de huurprijs hoger is dan de nieuwe maximale huurprijs moeten wij de huurprijs verlagen. Dit is voor onze zittende huurder niet van toepassing omdat wij voor geen van onze woningen de maximale huurprijs vragen.

Verhuurders kunnen de huur opnieuw vaststellen als een woning leeg komt.
Wij verhogen de huren niet naar de maximale prijs, maar naar 66% daarvan. Dat is de streefhuur.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen