WaarwewinnenCITAAT

Sloop-nieuwbouw project Bonifaciushof gestart

Sloop-nieuwbouw project Bonifaciushof gestart

Aannemingsmaatschappij Jellema BV is gestart met de sloop van de woningen aan Bonifaciusplein en Birdaarderstraatweg. In een later stadium worden de woningen aan de Woudweg gesloopt. Hiervoor in de plaats komt een prachtig nieuw plan met 18 woningen wat qua uitstraling aansluit bij de monumentale woningen aan het Bonifaciusplein.

Waardevol
Thús Wonen levert met project Bonifaciushof een belangrijke bijdrage aan het aantrekkelijk houden van Dokkum als woonstad. De architectuur van de nieuwe woningen sluit aan bij de bestaande bebouwing langs de Woudweg en het Bonifaciusplein; representatief en herkenbaar. De nieuwe invulling maakt de stedenbouwkundige compositie af en versterkt de waarde van het bestaande Bonifaciusplein. Met het woningtype kleine gezinswoning wordt ingespeeld op het groeiend aantal één- en tweepersoonshuishoudens in de regio.
 
Voorbereiding
Thús Wonen is samen met gemeente, aannemer en architect al een tijdje bezig met de ontwikkeling van plannen voor het gebied Bonifaciusplein 18 t/m 24 (even) en 47 t/m 53 (oneven), Birdaarderstraatweg 1 t/m 11 (oneven) en Woudweg 46 t/m 52 (even). De genoemde woningen verkeerden in een slechte technische staat. Om de woningen op het gewenste niveau te krijgen qua comfort en energiezuinigheid zou Thús Wonen zoveel in de woningen moeten investeren dat sloop en nieuwbouw een logischere keuze is. Dit is destijds aan de bewoners voorgelegd en akkoord bevonden. Inmiddels zijn de meeste bewoners verhuisd naar vervangende woonruimte en is er gestart met de sloop.
 
Nieuwbouwplannen
Het (voorlopig) ontwerp van Adema Architecten omvat 18 woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens. Achter de woningen aan de Birdaarderstraatweg en Woudweg ontstaat een gezamenlijke binnentuin.
 
Planning
Er is inmiddels gestart met de sloop van de huidige woningen aan Birdaarderstraatweg en Bonifaciusplein. De woningen aan de Woudweg worden in een later stadium gesloopt. Het voornemen is om in het 3e kwartaal van dit jaar te starten met de nieuwbouw. De planning is dat de woningen in 2022 worden opgeleverd.
 

Vogelvlucht Bonifaciushof

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.
Zonder dit kennismakingsgesprek wordt u geen woningaanbieding gedaan.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen