WaarwevrijzijnCITAAT

Duurzaamheid

Visie op duurzaamheid

Thús Wonen wil actief bijdragen aan een duurzame woon- en leefomgeving in Noordoost-Fryslân. Ons doel is om uiterlijk in 2050 een CO2-neutrale woningvoorraad te hebben. Dat willen we bereiken door efficiënt en op het juiste moment in onze huizen te investeren, zodat onze huurders prettig, duurzaam en betaalbaar kunnen wonen. Omdat deze opgave veel geld kost, investeren we heel doelgericht.

We verminderen de energiebehoefte door het isoleren van onze woningen. Ook stimuleren we het gebruik van duurzame energie en duurzame energieopwekking. Steeds meer werken we met hernieuwbare grondstoffen, duurzame producten en duurzaam transport. We doen dit in overleg met alle betrokken partijen in onze omgeving. Zo komen we tot een resultaat waar iedereen achter kan staan, namelijk een duurzame en klimaatneutrale woon- en leefomgeving in Noordoost-Fryslân.

Wat betekent dit voor u?

Energiebesparing begint met goede isolatie. Daarom hebben we in de afgelopen vijf jaar al bij ongeveer 40% van onze woningen isolatie aangebracht. Ook de komende jaren gaan we volop door met het isoleren van onze woningen. Dit doen we zo veel mogelijk gelijktijdig met het geplande onderhoud aan uw woning.

Vanaf 2019 beginnen we ook met het aanbrengen van zonnepanelen. Ons doel is om de komende vijf jaar driekwart van onze woningen te voorzien van zonnepanelen. Door hiervoor slechts een beperkte vergoeding te vragen zorgen deze panelen ook voor lagere energielasten.

Daarnaast werken we aan het vervangen van oude, vaak slecht geïsoleerde woningen voor nieuwe duurzame en energiezuinige woningen. De nieuwe woningen zijn gasloos en goed geïsoleerd, waardoor de uitstoot van CO2 veel minder is en de energielasten veel lager zijn.

Omdat we op termijn al onze woningen op een duurzame wijze moeten verwarmen, zijn we volop in gesprek met alle betrokken partijen in onze regio om met elkaar de beste mogelijkheden te onderzoeken. Het belangrijkste hierbij is dat u prettig, duurzaam en betaalbaar kunt wonen.

Zijn er plannen voor uw woning, dan hoort u dat op tijd van ons. 

Bent u benieuwd naar het duurzaamheidsbeleid van Thús Wonen? Klik dan hier.

Wat kunt u zelf doen?

Uiteraard kunt u ook zelf bijdragen aan een beter milieu en klimaat en tegelijkertijd geld besparen.
Tips om op energiekosten te besparen.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.
Zonder dit kennismakingsgesprek wordt u geen woningaanbieding gedaan.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen