Duurzaamheid

Visie op duurzaamheid

Thús Wonen wil actief bijdragen aan een duurzame woon- en leefomgeving in Noordoost-Fryslân. Ons doel is om uiterlijk in 2050 een CO2-neutrale woningvoorraad te hebben. Dat willen we bereiken door efficiënt en op het juiste moment in onze huizen te investeren, zodat onze huurders prettig, duurzaam en betaalbaar kunnen wonen. Omdat deze opgave veel geld kost, investeren we heel doelgericht.

We verminderen de energiebehoefte door het isoleren van onze woningen. Ook stimuleren we het gebruik van duurzame energie en duurzame energieopwekking. Steeds meer werken we met hernieuwbare grondstoffen, duurzame producten en duurzaam transport. We doen dit in overleg met alle betrokken partijen in onze omgeving. Zo komen we tot een resultaat waar iedereen achter kan staan, namelijk een duurzame en klimaatneutrale woon- en leefomgeving in Noordoost-Fryslân.

Wat betekent dit voor u?

Onze verduurzaming bestaat uit een aantal onderdelen:

Isolatie
Energiebesparing begint met goede isolatie. Daarom hebben we in de afgelopen jaren al bij heel veel woningen isolatie aangebracht. Eind 2021 heeft driekwart van onze woningen een groen label, dus label C of beter. Ook de komende jaren gaan we volop door met het isoleren van onze woningen. Dit doen we zo veel mogelijk gelijktijdig met het geplande onderhoud aan uw woning.

Zonnepanelen
In 2019 zijn we begonnen met het aanbrengen van zonnepanelen. Eind 2021 hebben we de helft van onze woningen voorzien van zonnepanelen. Ons doel is om de komende jaren ruim driekwart van onze woningen te voorzien van zonnepanelen. Door hiervoor slechts een beperkte vergoeding te vragen zorgen deze panelen ook voor lagere energielasten.

Het isoleren van de woningen en het plaatsen van zonnepanelen maakt onderdeel uit van het huurpuntensysteem en kan van invloed zijn op de jaarlijkse huurverhoging.

Nieuwbouw
Daarnaast werken we aan het vervangen van oude, vaak slecht geïsoleerde woningen voor nieuwe duurzame en energiezuinige woningen. De nieuwe woningen zijn gasloos en goed geïsoleerd, waardoor de uitstoot van CO2
veel minder is en de energielasten veel lager zijn.

Zijn er plannen voor uw woning, dan hoort u dat op tijd van ons. 

Bent u benieuwd naar het duurzaamheidsbeleid van Thús Wonen? Klik dan hier.

Wat kunt u zelf doen?

Uiteraard kunt u ook zelf bijdragen aan een beter milieu en klimaat en tegelijkertijd geld besparen.
Tips om op energiekosten te besparen.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.
Zonder dit kennismakingsgesprek wordt u geen woningaanbieding gedaan.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen