De huur

Huur en huurvoorwaarden

De huur staat vermeld in de huurovereenkomst. In de huurovereenkomst staan ook uw rechten en plichten. Als u de huurovereenkomst tekent, gaat u akkoord met de Algemene Huurvoorwaarden (van 1 maart 2018) van Thús Wonen. De voorlopige aanbieding van de woning en de Algemene Huurvoorwaarden krijgt u van tevoren toegestuurd. Heeft u vragen? Stel ze gerust.

Huur betalen

De huur betaalt u maandelijks, altijd vooraf en uiterlijk op de eerste van de maand. Het is het handigst voor u om de huur via automatische afschrijving te betalen. Vul het formulier Aanvraag automatische incasso in, dan sturen wij u een machtigingsformulier.
U kunt de huur ook handmatig overmaken via IBAN-nummer NL57 INGB 0660 7133 30 onder vermelding van uw adres.
 
Betaalt u de huur op tijd, dan is er niks aan de hand. Ontvangen wij de huur niet op tijd, dan krijgt u van ons altijd eerst een betalingsherinnering. Lukt het u niet uw huur op tijd te betalen, neem dan contact op met onze afdeling Huurincasso. We zoeken dan samen naar een passende oplossing. Wij denken graag met u mee. 

Rekeningnummer wijzigen
Wilt u uw rekeningnummer voor de huurbetaling wijzigen? Vul dan het formulier Wijziging bankrekeningnummer in. Wij sturen u dan een machtigingsformulier. 

Huuraanpassing

De regering bepaalt elk jaar hoeveel de huurprijs maximaal omhoog mag. Wij passen per
1 juli de huur aan van onze woningen en garageboxen. Over deze huuraanpassing ontvangt u voor 1 mei een brief. Daarin staat ook hoe u bezwaar kunt maken.

Huurtoeslag

Wanneer u een woning huurt, heeft u misschien recht op huurtoeslag. Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid in de huurkosten. Met deze toeslag kunnen uw maandelijkse woonlasten lager worden. Of en hoeveel huurtoeslag u ontvangt, hangt af van:
- de huurprijs
- uw inkomen
- uw leeftijd
- uw woonsituatie
- hoogte van uw vermogen.
Is uw huurprijs, inkomen of vermogen te hoog? Dan krijgt u geen huurtoeslag.

Proefberekening maken
Het is altijd verstandig om na te gaan of u recht heeft op huurtoeslag. U kunt zelf een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst. Lukt u het niet, dan kunt u contact opnemen met de Belastingtelefoon: 0800 05 43.
 
Voor de proefberekening en voor uw aanvraag huurtoeslag heeft u de ‘rekenhuur’ nodig. Dit bedrag staat vermeld op uw huurovereenkomst en bestaat uit de kale (netto) huur en de servicekosten; de kosten voor het service-abonnement tellen niet mee.
 
Aanvragen bij de Belastingdienst
Huurtoeslag krijgt u niet automatisch. U kunt de huurtoeslag online aanvragen op de website van de Belastingdienst; dit doet u via Mijn Toeslagen.
 
Voor het aanvragen van huurtoeslag heeft u uw DigiD nodig en een recente huurspecificatie. Deze huurspecificatie kunt u opvragen bij ons klant contact centrum via 0800 55 11 511. Heeft u nog geen DigiD, kijk dan op www.digid.nl.

Lukt digitaal aanvragen u niet, bel dan naar de Belastingtelefoon via 0800 05 43.
 
Gaat u verhuizen? Dan is het belangrijk dat u zich bij de gemeente van uw nieuwe adres inschrijft. Zorg dat u ingeschreven staat voordat u de huurtoeslag aanvraagt.
 
Uitbetaling huurtoeslag
Krijgt u huurtoeslag, dan ontvangt u het geld rechtstreeks van de Belastingdienst. U kunt het niet op de rekening van Thús Wonen laten storten.
 
Wijzigingen zelf doorgeven
Zijn er wijzigingen in de hoogte van uw huur, uw gezinssamenstelling, uw inkomen of dat van uw medebewoner? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst. Dit kan gevolgen hebben voor het wel of niet ontvangen van huurtoeslag en de hoogte van het bedrag.
 

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.
Zonder dit kennismakingsgesprek wordt u geen woningaanbieding gedaan.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen