WaarwevrijzijnCITAAT

De huur

Huurvoorwaarden en betalen

In de huurovereenkomst staan uw rechten en plichten. Als u de huurovereenkomst tekent, gaat u akkoord met de Algemene Huurvoorwaarden (pdf) van Thús Wonen. Heeft u vragen? Stel ze gerust als u de huurovereenkomst komt ondertekenen.

De huur betaalt u maandelijks, altijd vooraf en uiterlijk op de eerste van de maand. Het is het handigst voor u de huur via automatische afschrijving te betalen. Vul het formulier voor automatische incasso in, dan sturen wij u een machtigingskaart.

Wilt u uw rekeningnummer voor de huurbetaling wijzigen? Vul dan het wijzigingsformulier in.

Kunt u de huur niet op tijd betalen?

U krijgt van ons altijd een betalingherinnering. Betaalt u deze op tijd (via IBAN-nummer NL57INGB0660713330 onder vermelding van uw adres), dan is er niks aan de hand. Lukt het toch niet uw huur op tijd te betalen? Neem dan contact met ons op en vraag naar de afdeling Huurincasso.

Huurverhoging

Elk jaar verhogen wij per 1 juli de huur van onze woningen. De regering bepaalt hoeveel de huurprijs maximaal omhoog mag. U ontvangt hierover voor 1 mei een brief. Daarin staat ook hoe u eventueel bezwaar kunt maken.

Huurtoeslag

Op de website van de Belastingdienst kunt u ontdekken of u recht heeft op huurtoeslag. U kunt de toeslag aanvragen op www.toeslagen.nl of door te bellen met 0800 0543.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen