WaarhetgezelligisCITAAT

Toewijzing huurwoning

Wanneer meerdere mensen op een woning hebben gereageerd, krijgt degene die het langst als woningzoekende bij ons staat ingeschreven, een (voorlopige) woningaanbieding.

Een uitzondering hierop zijn de wijkvernieuwingsurgenten. Dit zijn personen die in een sloopwoning wonen en een huurcontract voor onbepaalde tijd hebben. Wanneer hiervoor een Sociaal Protocol is vastgesteld, hebben deze huurders voorrang op de reguliere woningzoekenden.

Een voorlopige woningaanbieding ontvangt u (als bijlage) in een e-mail. Als er aan u geen woning is toegewezen, krijgt u ook geen bericht. In uw persoonlijke account kunt u per reactie zien op welke plaats u bent geëindigd.

In het geval de woning wordt geweigerd door een eerdere kandidaat en u bent de volgende kandidaat, kan het voorkomen dat u later alsnog de woning krijgt aangeboden. Het heeft geen zin ons te bellen, want telefonisch geven we geen uitsluitsel over de toewijzing van woningen.

Acceptatie van de woning

U ‘accepteert’ de woning door binnen 5 werkdagen de volgende documenten bij ons in te leveren:

  • formulier 'Acceptatie en doorlopende machtiging'
  • recente loon- of uitkeringsspecificatie
  • kopie van de 'Definitieve Aanslag Inkomstenbelasting' óf een recente 'inkomensverklaring' van de Belastingdienst , ook als u of uw medebewoner(s) geen inkomen heeft. U kunt de inkomensverklaring downloaden bij de Belastingdienst door hier te klikken. Deze kunt u dan direct naar ons mailen of uitpringen. Telefonisch aanvragen kan ook, via het gratis telefoonnummer 0800 0543. Het duurt dan minimaal 5 werkdagen voordat u deze ontvangt.
  • eventuele verhuurdersverklaring (ingevuld door uw laatste verhuurder). Niet nodig wanneer u nu al van ons een woning huurt.
  • uittreksel bevolkingsregister met uw woonhistorie van de laatste 5 jaar (bij uw huidige gemeente aan te vragen). Niet nodig wanneer u al langer dan 5 jaar van ons een woning huurt. 

Zorg ervoor dat u deze documenten al in huis heeft, zodra u begint met reageren op woningen. Het kan soms namelijk ook 5 werkdagen duren voor u de documenten van de gemeente en de Belastingdienst ontvangt.

Levert u de documenten niet op tijd in? Dan trekken we de aanbieding in en geldt het voor u als ‘weigering’ van de woning.

Definitieve aanbieding

Als we al uw gegevens hebben beoordeeld en goedgekeurd, ontvangt u een definitieve aanbieding. We maken dan een afspraak voor het tekenen van de huurovereenkomst en de sleuteloverdracht. Na deze definitief toewijzing komt uw inschrijving als woningzoekende te vervallen. U kunt zich later natuurlijk opnieuw inschrijven.

Thús Wonen behoudt zich het recht voor om u de woning niet definitief toe te wijzen, bijvoorbeeld op basis van uw ingeleverde documenten (salaris) of uw huurgeschiedenis.

Weigeren woning

U kunt de woning eventueel weigeren. Echter, bij een derde weigering komt uw inschrijving als woningzoekende te vervallen.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen