Toewijzing huurwoning

Ik zoek

Wanneer er mensen met een urgentie op de woning hebben gereageerd, krijgen deze voorrang. Zo niet, dan krijgt degene die het langst als woningzoekende bij ons staat ingeschreven, een (voorlopige) aanbieding.
Onder urgentie verstaat Thús Wonen:

  • Herstructureerders: huurders met een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, die een sloopwoning moeten verlaten en voor wie het Sociaal Plan van kracht is.
  • Statushouders: een statushouder is iemand die een (tijdelijke) verblijfsvergunning heeft gekregen en dus (tijdelijk) in Nederland mag blijven. Elke gemeente heeft een taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Als woningcorporatie huisvesten wij statushouders voor onze gemeenten, omdat de gemeenten zelf geen woningen verhuren. Hierover zijn afspraken met de gemeenten gemaakt.
  • Wmo-urgentie: u kunt voorrang krijgen op het woningaanbod, als u vanwege uw lichamelijke gezondheid een aangepaste woning nodig heeft. Voorwaarde is wel dat dit op voordracht van het Wmo-loket van uw gemeente gebeurt. Dit geldt alleen voor Wmo-gelabelde woningen. 

Een voorlopige woningaanbieding ontvangt u (als bijlage) in een e-mail. Als er aan u geen woning is toegewezen, krijgt u ook geen bericht. In uw persoonlijke account kunt u per reactie zien op welke plaats u bent geëindigd.

In het geval de woning wordt geweigerd door een eerdere kandidaat en u bent de volgende kandidaat, kan het voorkomen dat u later alsnog de woning krijgt aangeboden. Het heeft geen zin ons te bellen, want telefonisch geven we geen uitsluitsel over de toewijzing van woningen.

Acceptatie van de woning

U ‘accepteert’ de woning door binnen 5 werkdagen de volgende documenten bij ons in te leveren:

  • formulier 'Acceptatie en doorlopende machtiging'
  • recente loon- of uitkeringsspecificatie
  • kopie van de 'Definitieve Aanslag Inkomstenbelasting' óf een recente 'inkomensverklaring' van de Belastingdienst , ook als u of uw medebewoner(s) geen inkomen heeft. U kunt de inkomensverklaring downloaden bij de Belastingdienst door hier te klikken. Deze kunt u dan direct naar ons mailen of uitpringen. Telefonisch aanvragen kan ook, via het gratis telefoonnummer 0800 0543. Het duurt dan minimaal 5 werkdagen voordat u deze ontvangt.
  • eventuele verhuurdersverklaring (ingevuld door uw laatste verhuurder). Niet nodig wanneer u nu al van ons een woning huurt.
  • uittreksel bevolkingsregister met uw woonhistorie (bij uw huidige gemeente aan te vragen). Niet nodig wanneer u al langer dan 5 jaar van ons een woning huurt. 

Zorg ervoor dat u deze documenten al in huis heeft, zodra u begint met reageren op woningen. Het kan soms namelijk ook 5 werkdagen duren voor u de documenten van de gemeente en de Belastingdienst ontvangt.

Levert u de documenten niet op tijd in? Dan trekken we de aanbieding in en geldt het voor u als ‘weigering’ van de woning.

Definitieve aanbieding

Als we al uw gegevens hebben beoordeeld en goedgekeurd, ontvangt u een definitieve aanbieding. We maken dan een afspraak voor het tekenen van de huurovereenkomst en de sleuteloverdracht. Na deze definitief toewijzing komt uw inschrijving als woningzoekende te vervallen. U kunt zich later natuurlijk opnieuw inschrijven.

Thús Wonen behoudt zich het recht voor om u de woning niet definitief toe te wijzen, bijvoorbeeld op basis van uw ingeleverde documenten (salaris) of uw huurgeschiedenis.

Weigeren woning

U kunt de woning eventueel weigeren. Echter, bij een derde weigering komt uw inschrijving als woningzoekende te vervallen.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.
Zonder dit kennismakingsgesprek wordt u geen woningaanbieding gedaan.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen