WaarhetgezelligisCITAAT

Toewijzing huurwoning

U krijgt een woning (voorlopig) toegewezen waarop u hebt gereageerd, als u degene bent die het langste bij ons staat ingeschreven van alle mensen die op die woning hebben gereageerd.

Een uitzondering hierop zijn de wijkvernieuwingsurgenten. Dit zijn personen die in een sloopwoning wonen en een huurcontract voor onbepaalde tijd hebben. Wanneer hiervoor een Sociaal Protocol is vastgesteld, hebben deze huurders voorrang op de reguliere woningzoekenden.

U ontvangt in dat geval een e-mail met een voorlopige aanbieding (als bijlage). In uw account kunt u per reactie zien op welke plek u bent geëindigd. Als er aan u geen woning is toegewezen, krijgt u ook geen bericht.
In het geval de woning geweigerd wordt door een eerdere kandidaat en u bent de volgende kandidaat, kan het voorkomen dat u later alsnog de woning aangeboden krijgt. Het heeft geen zin ons te bellen, want telefonisch geven we geen uitsluitsel over de toewijzing van woningen.

Acceptatie van de woning

U ‘accepteert’ de woning door binnen 5 werkdagen de volgende documenten bij ons in te leveren:

  • formulier Acceptatie en doorlopende machtiging
  • recente loon- of uitkeringsspecificatie;
  • inkomensverklaring Belastingdienst (0800 0543, duurt 5 werkdagen voordat u deze ontvangt);
  • eventuele verhuurdersverklaring (ingevuld door uw laatste verhuurder);
  • uittreksel bevolkingsregister met uw woonhistorie van de laatste vijf jaar (bij uw huidige gemeente aan te vragen).

Zorg ervoor dat u deze documenten al in huis heeft, zodra u begint met reageren op woningen. Het kan soms namelijk ook 5 werkdagen duren, voor u de documenten van de gemeente en de Belastingdienst ontvangt.

Levert u de documenten niet op tijd in? Dan trekken we de aanbieding in en geldt het voor u als ‘weigering’ van de woning.

Definitieve aanbieding

Als we al uw gegevens hebben beoordeeld en goedgekeurd, ontvangt u een definitieve aanbieding. We maken dan een afspraak voor het tekenen van de huurovereenkomst en de sleuteloverdracht. Na deze definitief toewijzing, komt uw inschrijving als woningzoekende te vervallen. U kunt zich later natuurlijk opnieuw inschrijven.

Thús Wonen behoudt zich het recht voor om u de woning niet definitief toe te wijzen, bijvoorbeeld op basis van uw ingeleverde documenten (salaris) of uw huurgeschiedenis.

U kunt de woning eventueel weigeren. Bij een derde weigering komt uw inschrijving echter te vervallen.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen