Toewijzing woning/garage

Ik zoek

Voorlopige aanbieding

Een voorlopige aanbieding ontvangt u (als bijlage) in een e-mail. Mochten wij geen e-mailadres van u hebben, dan ontvangt u de aanbieding per post. In de aanbieding staat een datum en tijdstip waarop wij u bellen voor een welkomstgesprek. Wanneer er aan u geen woning/garage is toegewezen, krijgt u ook geen bericht. In het Mijn Thús-portaal kunt u per reactie zien op welke plaats u bent geëindigd.

Mocht de woning/garage worden geweigerd door een eerdere kandidaat en u bent de volgende kandidaat, kan het voorkomen dat u later alsnog de woning/garage krijgt aangeboden. Telefonisch geven we geen uitsluitsel over de toewijzing van woningen/garages.

Urgentie

Wanneer woningzoekenden met een urgentie op de woning hebben gereageerd, krijgen deze voorrang. Is er geen urgente woningzoekende, dan krijgt degene die het langst als woningzoekende bij ons staat ingeschreven een (voorlopige) aanbieding.
Onder urgentie verstaat Thús Wonen:

 • Herstructureerders: huurders met een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd die een sloopwoning moeten verlaten en voor wie het Sociaal Plan van kracht is.
 • Statushouders: een statushouder is iemand die een (tijdelijke) verblijfsvergunning heeft gekregen en dus (tijdelijk) in Nederland mag blijven. Elke gemeente heeft een taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Als woningcorporatie huisvesten wij statushouders voor onze gemeenten, omdat de gemeenten zelf geen woningen verhuren. Hierover zijn afspraken met de gemeenten gemaakt.
 • Wmo-urgentie: woningzoekenden kunnen voorrang krijgen op het woningaanbod als ze vanwege lichamelijke gezondheid een aangepaste woning nodig hebben. Deze urgentievorm is alleen aan te vragen via het wmo-loket van de gemeente. Deze urgentie geldt alleen voor wmo-gelabelde woningen. 

Acceptatie van de woning

U accepteert de woning door de volgende documenten bij ons in te leveren. Zorg ervoor dat u deze documenten op tijd in huis heeft. Het duurt namelijk even voordat u de documenten van de gemeente en de Belastingdienst ontvangt.

 • formulier 'Acceptatie en Doorlopende machtiging'
 • recente loon- of uitkeringsspecificatie. Als u per week uitbetaald krijgt, dan hebben wij loonstroken van 4 weken nodig;
 • van de Belastingdienst:
  • de meest recente Inkomensverklaring of
  • de meest recente Definitieve Aanslag Inkomstenbelasting;
  Ook als u of uw medebewoner(s) geen inkomen heeft.
  Klik hier om de inkomensverklaring te downloaden bij de Belastingdienst. Deze kunt u dan direct naar ons mailen of uitprinten. Telefonisch aanvragen kan ook, via telefoonnummer 0800 05 43. Het duurt dan minimaal 5 werkdagen voordat u de inkomensverklaring ontvangt. In de bijlagen ‘Inkomensregels’ en ‘Passend toewijzen’ leest u waarom wij deze verklaring nodig hebben;
 • een ingevulde verhuurderverklaring (in de bijlage). Uw laatste verhuurder vult deze verklaring in. Huurt u van ons? Dan hoeft u geen verhuurderverklaring in te leveren.
 • een uittreksel uit het Basisregistratie Personen, hierop staat uw woonhistorie. Huurt u van ons, dan hoeft u geen uittreksel in te leveren.

Levert u de documenten niet op tijd in? Dan trekken we de aanbieding in en geldt het als weigering van de woning.

Acceptatie van de garage

U accepteert de garage door het formulier ‘Acceptatie & Doorlopende machtiging’ bij ons in te leveren.
 
Levert u dit document niet op tijd in? Dan trekken wij de aanbieding in en geldt het als een weigering van de garage. 

Definitieve aanbieding

Als we alle gegevens hebben beoordeeld en goedgekeurd, ontvangt u na het welkomstgesprek een definitieve aanbieding. Wanneer de woning/garage klaar is, maken we een afspraak voor het tekenen van de huurovereenkomst en de sleuteloverdracht. Na deze definitieve toewijzing komt uw inschrijving als woningzoekende te vervallen.

Wij kunnen de aanbieding intrekken in de volgende situaties:
- als wij geen gehoor krijgen rond het tijdstip van het welkomstgesprek;
- als uw gegevens niet of niet volledig zijn ontvangen;
- als uw inkomen niet passend is;
- als wij de woning niet geschikt voor u vinden.

Weigeren woning/garage

U kunt de woning/garage eventueel weigeren. U kunt dit telefonisch of per mail aan ons doorgeven met de reden van de weigering. U mag 2 keer een woning/garage weigeren. Als u 3 keer een woning/garage weigert, schrijven we u uit als woningzoekende.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.
Zonder dit kennismakingsgesprek wordt u geen woningaanbieding gedaan.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen