Ik huur

U huurt een woning van Thús Wonen. In de keuzemenu's vindt u alles wat u moet weten over:

  1. Direct een reparatieverzoek melden
  2. Uw huur (huurvoorwaarden, betalingsproblemen, huurverhoging, huurtoeslag);
  3. Wat u zelf kunt doen bij overlast;
  4. Medehuurderschap;
  5. Het wijzigen van uw gegevens (huur opzeggen);
  6. Onderhoud (zelf klussen, planmatig onderhoud, energielabels);
  7. En meer (huurdersvereniging, klachtencommissie, asbest etc.).
  8. Publicaties (folders en formulieren)

Machtigingsformulier afhandelen zaken namens huurder/woningzoekende
Soms zijn er situaties dat het handig is dat iemand anders de zaken voor u afhandelt. Of zijn er omstandigheden dat uw vader/moeder, een van uw kinderen of een goede vriend(in), niet in staat is om zaken zelf te regelen. Vanwege de privacywetgeving (AVG) mogen wij helaas geen gegevens uitwisselen en bespreken met anderen. Dit kan alleen als u ons hier toestemming voor geeft.

Wilt u graag dat iemand anders de zaken voor u afhandelt? Vul dan het machtigingsformulier in. Laat ook degene die de zaken voor u mag afhandelen (de gemachtigde) dit formulier ondertekenen.
Vanwege de controle op de identiteit moet de gemachtigde persoon het ingevulde for­mulier afgeven op ons kantoor. Wij vragen een kopie mee te nemen van een ID-bewijs (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs) van degene die de machtiging afgeeft. 
Als het niet mogelijk is langs te komen, kan er gebruik worden gemaakt van beeldbellen. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons klant contact centrum: 0800 55 11 511.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.
Zonder dit kennismakingsgesprek wordt u geen woningaanbieding gedaan.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen