Gegevens wijzigen of opzeggen

Huur opzeggen

U kunt de huur op drie manieren opzeggen:

  • Met het huuropzeggingsformulier. Heeft of bent u een medehuurder? Onderteken dan beiden het formulier.
  • Via een e-mail aan . Vermeld uw naam, huidige adres, nieuwe adres, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Telefonisch via 0800 55 11 511.

U ontvangt een bevestiging van uw opzegging met de einddatum van de huurovereenkomst. De opzegtermijn is minimaal één maand en gaat in op de dag dat wij uw huuropzegging hebben ontvangen (heeft u overname, dan adviseren wij de huur minstens twee maanden van tevoren op te zeggen). U kunt uw huur op elke werkdag stoppen. Dit kan alleen niet op feestdagen en in het weekend. We maken een afspraak met u wanneer een van onze opzichters langskomt om de woning te inspecteren.

Als de eventuele nieuwe huurder bekend is, kunt u zaken ter overname aanbieden. Wij bemiddelen niet bij het overnemen van uw spullen. De overname en eventuele vergoedingen zijn iets tussen u en de nieuwe huurder. Via een overnameformulier laat u ons weten, wat in de woning achterblijft en wordt overgenomen door de nieuwe huurder.  U en de nieuwe huurder ondertekenen beiden het overnameformulier (pdf). Het overnameformulier legt u op het aanrecht bij de overige sleutels.
De overname kan pas plaatsvinden als wij de woning definitief aan u toewijzen. Wordt u het niet eens of is er geen nieuwe huurder? Dan moet u de spullen uit de woning verwijderen voordat u de sleutels bij ons inlevert. 

Het kan zijn dat de opzichter aangeeft dat sommige goederen in de woning mogen blijven zitten. U krijgt hiervoor geen vergoeding en u doet hiermee dus afstand van deze goederen. U ondertekent samen met de opzichter een formulier ‘Afstandsverklaring bij verhuizing’. Vanaf dit moment kunt u geen aanspraak meer maken op de roerende en onroerende goederen. Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen en is ter beoordeling van de opzichter.

Huuropzegging bij overlijden

Wilt u de huur opzeggen in verband met het overlijden van de huurder, dan kan dat schriftelijk (zowel per post als per e-mail).
U dient het volgende mee te sturen:
- kopie overlijdensakte;
- naam contactpersoon, adres en telefoonnummer.

Wijzigingen doorgeven

U kunt algemene gegevens wijzigen via het wijzigingsformulier. Uw bankrekeningnummer waarvan uw huur (automatisch) wordt geïncasseerd, wijzigt u via dit formulier.
Wilt u graag dat iemand anders de zaken voor u afhandelt? Dit is mogelijk door een machtigingsformulier in te vullen.

Medehuurderschap opzeggen

Bent u huurder en verlaat u de woning, terwijl de medehuurder er blijft wonen? Dan kunt u afstand doen van de woning door een afstandsverklaring in te vullen. Als u dit niet doet, blijft u (mede) verantwoordelijk voor alle plichten uit de huurovereenkomst, waaronder het betalen van de huur. Een afstandsverklaring kunt u telefonisch opvragen via 0800 55 11 511. Deze wordt dan vervolgens naar u toegestuurd.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.
Zonder dit kennismakingsgesprek wordt u geen woningaanbieding gedaan.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen