WaarwevrijzijnCITAAT

Gegevens wijzigen of opzeggen

Huur opzeggen

U kunt de huur op drie manieren opzeggen:

  • Met het huuropzeggingsformulier. Heeft of bent u een medehuurder? Onderteken dan beiden het formulier.
  • Via een e-mail aan . Vermeld uw naam, huidige adres, nieuwe adres, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Telefonisch via 0800 55 11 511.

U ontvangt een bevestiging van uw opzegging met de einddatum van de huurovereenkomst. De opzegtermijn is een maand (heeft u overname, dan adviseren wij de huur eerder op te zeggen). De einddatum kan niet in het weekend of op een feestdag vallen. We maken een afspraak met u wanneer een van onze medewerkers langskomt om de woning te inspecteren.

Als de eventuele nieuwe huurder bekend is, kunt u zaken ter overname aanbieden. Bent u het met elkaar eens geworden? Vul dan samen het overnameformulier (pdf) in en neem het mee als u de sleutels bij ons inlevert. Wordt u het niet eens of is er geen nieuwe huurder? Dan moet u de spullen uit de woning verwijderen voordat u de sleutels bij ons inlevert.

Huuropzegging bij overlijden

Wilt u de huur opzeggen in verband met het overlijden van de huurder, dan kan dat schriftelijk (zowel per post als per e-mail).
U dient het volgende mee te sturen:
- kopie overlijdensakte;
- naam contactpersoon, adres en telefoonnummer.

Wijzigingen doorgeven

U kunt algemene gegevens wijzigen via het wijzigingsformulier. Uw bankrekeningnummer waarvan uw huur (automatisch) wordt geïncasseerd, wijzigt u via dit formulier.

Medehuurderschap opzeggen

Bent u huurder en verlaat u de woning, terwijl uw partner, die ook huurder is, er blijft wonen blijft? Zeg dan uw deel van het huurderschap op via een afstandsverklaring. Als u dit niet doet, blijft u (mede) verantwoordelijk voor het betalen van de huur.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen