Over ons

Iedereen heeft behoefte aan een fijne woonplek waar je je thuis voelt. Thús Wonen biedt mensen met een bescheiden inkomen een betaalbare huurwoning in Noordoost-Fryslân. Hier zetten wij ons iedere dag met plezier voor in.
 
Als woningcorporatie voelen wij ons verbonden met deze prachtige regio en zijn we er voor alle huurders, ook in de kleine dorpen. De komende jaren gaan we door met het verbeteren en verduurzamen van de woningen. Ons doel is voldoende, goede huurwoningen op de juiste plaats. Wij staan naast de huurders en hebben oog voor de woonomgeving en het milieu, omdat het ons om meer dan alleen de woningen gaat.
 
Huurders weten zelf goed wat ze nodig hebben om van hun huis een thuis te maken. Bij wie dit niet lukt en waar de leefbaarheid van de woonomgeving onder druk staat, kijken we samen naar oplossingen. Wij weten hierbij de weg naar andere partijen, zoals gemeenten en organisaties voor zorg en welzijn, goed te vinden.
 
Thús Wonen werkt vanuit de kernwaarden ‘eenvoudig, verbonden en oplossingsgericht’. Zo dragen we bij aan leefbare buurten en wijken waar het goed én fijn wonen is. Nu, maar ook voor de generaties na ons. 

Wie zijn wij

Thús Wonen is een woningcorporatie die sterk geworteld is in de 'mienskip' van Noordoost-Fryslân. We voelen ons verbonden met deze mooie regio en de mensen die er wonen. Het klaarstaan voor onze huurders staat daarbij hoog in het vaandel. We willen graag samen met collega’s of met andere betrokken partijen zorgen voor een goed woongenot voor onze huurders. Samenwerking, naar elkaar luisteren, maar ook een prettige werksfeer vinden we belangrijk. Net als dat we graag leren door te doen en ons gezonde verstand gebruiken om te komen tot praktische oplossingen.  

Onze missie

Wij zorgen voor een fijne woonplek waar mensen zich thuis voelen.  
Dit doen wij:
• Voor ieder die dat nodig heeft en daar zelf niet in kan voorzien.
• Door sociale huurwoningen die passen bij de behoefte van onze huurders, nu en in de toekomst.
• Vanuit onze verbondenheid met de regio Noordoost-Fryslân.

Onze rol als verhuurder

Wij gaan voor betaalbaar, prettig en duurzaam wonen zodat de huidige en de volgende generatie
zich thuis voelt in Noordoost-Fryslân. 

Onze huurders
Wij spreken de taal van onze huurder en staan naast de huurder. We denken met hen mee in mogelijkheden. Indien nodig verzorgen we maatwerk, ook door samen te werken met onze netwerkpartners. We willen een toegankelijke organisatie zijn waar de huurder zich gehoord voelt. 
Wij dragen bij aan een prettige woonomgeving door aandacht te hebben voor de sociale verbinding en leefbaarheid. We luisteren en hebben oog voor wat er (persoonlijk) speelt en pakken dit met kennis van zaken op.

Onze woningen
In Noordoost-Fryslân verhuren wij ongeveer 6.500 woningen. Als verhuurder zorgen we voor voldoende betaalbare woningen die goed onderhouden, schoon en veilig zijn. Deze woningen zijn functioneel en passen bij de behoefte en het inkomen van de huurders. Wij voelen het als onze maatschappelijke opdracht om te investeren in de toekomst door het verbeteren en verduurzamen van ons woningbezit. Hierbij moeten de woonlasten in een redelijke verhouding tot het inkomen van de huurder en de kwaliteit van de woning blijven. Dit alles binnen onze financiële mogelijkheden.

Wilt u meer weten over onze doelen in de komende jaren?
Dit kunt u lezen in ons kerndocument 'Thús voor iedereen'.

Meer informatie

In de keuzemenu's vindt u alles wat u moet weten over:

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.
Zonder dit kennismakingsgesprek wordt u geen woningaanbieding gedaan.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen