WaarikslaapCITAAT

Over Thús Wonen

Iedereen verdient een plek waar hij zich thuis voelt. Zo eenvoudig is het. Thús Wonen helpt mensen met een laag inkomen aan een betaalbare en comfortabele woning in Noordoost-Fryslân. Wij voelen ons verbonden met deze prachtige regio en we blijven er voor onze bewoners, ook nu er krimp dreigt. Minder zelfredzame huurders ondersteunen we daar waar nodig.

Belangrijke opgaven voor de komende jaren zijn het verbeteren en verduurzamen van de woningen, het verminderen van de energielasten en het aansluiten bij de veranderende behoefte van onze huurders.

Dit alles doen we in overleg met onze omgeving om zo bij te dragen aan leefbare buurten en dorpen waar het goed wonen is. Het uitgangspunt bij alles wat we doen zijn onze waarden: eenvoudig, verbonden en oplossingsgericht.

Wie zijn wij?

Thús Wonen is een woningcorporatie die sterk geworteld is in de mienskip van Noordoost-Fryslân. We voelen ons verbonden met deze mooie regio en de mensen die er wonen. Het klaarstaan voor onze huurders staat daarbij hoog in het vaandel. We willen graag samen met collega’s of met andere betrokken partijen zorgen voor een goed woongenot voor onze huurders. Samenwerking, naar elkaar luisteren, maar ook een prettige werksfeer vinden we belangrijk. Net als dat we graag leren door te doen en ons gezonde verstand gebruiken om te komen tot praktische oplossingen.  

Onze missie

Wij zorgen voor een fijne woonplek waar mensen zich thuis voelen.  
Dit doen wij:
• Voor ieder die dat nodig heeft en daar zelf niet in kan voorzien.
• Door sociale huurwoningen die passen bij de behoefte van onze huurders, nu en in de toekomst.
• Vanuit onze verbondenheid met de regio Noordoost-Fryslân.

Onze rol als verhuurder

Wij gaan voor betaalbaar, prettig en duurzaam wonen zodat de huidige en de volgende generatie
zich thuis voelt in Noordoost-Fryslân. 

Onze huurders
Wij spreken de taal van onze huurder en staan naast de huurder. We denken met hen mee in mogelijkheden. Indien nodig verzorgen we maatwerk, ook door samen te werken met onze netwerkpartners. We willen een toegankelijke organisatie zijn waar de huurder zich gehoord voelt. 
Wij dragen bij aan een prettige woonomgeving door aandacht te hebben voor sociale cohesie en leefbaarheid. We luisteren en hebben oog voor wat er (individueel) speelt en pakken dit met kennis van zaken op.

Onze woningen
Als verhuurder zorgen we voor voldoende betaalbare woningen die niet alleen heel, schoon en veilig zijn, maar ook functioneel zijn en passen bij de behoefte en het inkomen van de doelgroep. Wij voelen het als onze maatschappelijke opdracht om te investeren in de toekomst door het verbeteren en verduurzamen van ons woningbezit. Hierbij moeten de woonlasten in een redelijke verhouding tot het inkomen van de huurder en de kwaliteit van de woning blijven. Dit alles binnen onze financiële mogelijkheden.

Wilt u meer weten over onze doelen in de komende jaren?
Klk dan hier op de link naar ons kerndocument 'Thús voor iedereen'.
 

Wat vindt u hier?

In de keuzemenu's vindt u alles wat u moet weten over:

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen