WaarwevrijzijnCITAAT

Klachtencommissie

We doen ons best om zo goed mogelijk naar huurders te luisteren. Ons te verplaatsen in wat u wil of wat u nodig heeft. Gelukkig gaat dit meestal goed. Maar soms is een huurder ontevreden.

En dan…?!

Bel of schrijf ons
Laat ons weten waarover u niet tevreden bent. Het kan zijn dat er een fout is gemaakt die vrij een­voudig te herstellen is. U heeft ons bijvoorbeeld gevraagd iets te doen. U heeft al een paar keer gebeld of geschreven, maar wij reageren niet naar tevredenheid. Vertel dan aan de betreffende medewerker dat u niet tevreden bent. Lukt dat niet, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de manager.

Schrijf een brief of mailbericht met uw klacht naar de directeur
Schrijf ons een brief of stuur een mailbericht waarin u uw klacht beschrijft. Uw klacht kunt u mailen naar: . Wij zullen er alles aan doen om uw klacht zo goed mogelijk te behandelen en samen met u een goede oplossing te zoeken. U ontvangt van ons binnen twee weken een ontvangstbevestiging. Bent u nog niet tevreden over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke Provinciale klachtencommissie.

Stap naar de onafhankelijke Provinciale klachtencommissie
Bent u niet naar tevredenheid door Thús Wonen geholpen, dien dan uw klacht in bij de officiële klachtencommissie. Met een klacht wordt niet bedoeld een klacht over bijvoorbeeld uw woning of een klacht over uw buren. Het gaat hierbij om een klacht over de manier waarop een vraag van u is afgehandeld of de manier waarop onze organisatie met u als huurder is omgegaan. Meer informatie over de Provinciale klachtencommissie.

Voor klachten over de hoogte van de huurprijs verwijzen wij u naar de Huurcommissie (Postbus 16495, 2500 BL Den Haag). Of via internet: www.huurcommissie.nl.

Let op:
De Provinciale klachtencommissie neemt uw klacht over de dienstverlening in behandeling nadat u deze eerst bij de directeur-bestuurder van Thús Wonen heeft gemeld. Als u het niet eens bent met de wijze waarop uw klacht door de directeur-bestuurder van Thús Wonen is afgedaan, kunt u uw klacht, per e-mail of per brief) indienen bij de secretaris van de Provinciale Klachtencommissie.
Dit kan via het mailadres: .
Of schriftelijk: Provinciale Klachtencommissie, Postbus 103, 8860 AC  Harlingen.

Bekijk hier het reglement van de Provinciale Klachtencomissie.

Wilt u het jaarverslag van de Klachtencommissie over 2018 inzien? Klik dan hier.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen