Provinciale Klachtencommissie

We doen ons best om zo goed mogelijk naar huurders te luisteren. Ons te verplaatsen in wat u wil of wat u nodig heeft. Gelukkig gaat dit meestal goed. Maar soms is een huurder ontevreden.

En dan…?!

Bel of schrijf ons
Laat ons weten waarover u niet tevreden bent. Het kan zijn dat er een fout is gemaakt die vrij een­voudig te herstellen is. U heeft ons bijvoorbeeld gevraagd iets te doen. U heeft al een paar keer gebeld of geschreven, maar wij reageren niet naar tevredenheid. Vertel dan aan de betreffende medewerker dat u niet tevreden bent. Lukt dat niet, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de manager.

Schrijf een brief of mailbericht met uw klacht naar de directeur
Schrijf ons een brief of stuur een mailbericht waarin u uw klacht beschrijft. Uw klacht kunt u mailen naar: . Wij zullen er alles aan doen om uw klacht zo goed mogelijk te behandelen en samen met u een goede oplossing te zoeken. U ontvangt van ons binnen twee weken een ontvangstbevestiging. Bent u nog niet tevreden over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke Provinciale Klachtencommissie.

Stap naar de onafhankelijke Provinciale klachtencommissie
Bent u niet naar tevredenheid door Thús Wonen geholpen, dien dan uw klacht in bij de officiële klachtencommissie. Met een klacht wordt niet bedoeld een klacht over bijvoorbeeld uw woning of een klacht over uw buren. Het gaat hierbij om een klacht over de manier waarop een vraag van u is afgehandeld of de manier waarop onze organisatie met u als huurder is omgegaan. Meer informatie over de Provinciale Klachtencommissie.

Huurcommissie
Bent u niet tevreden over de afhandeling van een klacht door Thús Wonen, nadat u deze heeft ingediend bij de Provinciale Klachtencommissie, of is uw klacht niet binnen een redelijke tijd afgehandeld? En gaat de klacht over gedragingen van (een medewerker van) Thús Wonen? Dan kunt u uw klacht vervolgens ook voorleggen aan de Huurcommissie. Op de website van de Huurcommissie vindt u meer informatie over wat u moet doen als u een klacht heeft en met welke klachten u bij de Huurcommissie terecht kunt.

Let op:
De Provinciale klachtencommissie neemt uw klacht over de dienstverlening in behandeling nadat u deze eerst bij de directeur-bestuurder van Thús Wonen heeft gemeld. Als u het niet eens bent met de wijze waarop uw klacht door de directeur-bestuurder van Thús Wonen is afgedaan, kunt u uw klacht via het klachtenformulier indienen bij de Provinciale Klachtencommissie

Hoe de procedure van een klacht richting de Provinciale Klachtencommissie verloopt, is te zien in het stroomschema.

Bekijk hier het reglement van de Provinciale Klachtencommissie Woningcorporaties Fryslân.
 

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.
Zonder dit kennismakingsgesprek wordt u geen woningaanbieding gedaan.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen