WaarwevrijzijnCITAAT

Medehuurder

Als u getrouwd bent met de huurder of een geregistreerd partnerschap met hem of haar bent aangegaan, bent u automatisch medehuurder. Dat betekent dat u ook de volledige rechten en plichten uit de huurovereenkomst heeft, zoals het betalen van de huur. Bent u geen echtgenoot of geregistreerd partner? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden medehuurder worden:

  • U woont langer dan twee jaar samen;
  • U voert een gezamenlijk huishouding;
  • U staat minimaal twee jaar op dit adres ingeschreven bij de Gemeentelijk Basisadministratie;
  • U beschikt over voldoende inkomen;
  • U woont van kinds af aan (en u bent 35 jaar of ouder) bij uw ouders of u kunt aantonen dat u mantelzorger bent (medische verklaring).

Wanneer wordt uw aanvraag geweigerd?

We kunnen uw aanvraag weigeren als het medehuurderschap tot overbewoning leidt of als het uw bedoeling is om het hoofdhuurderschap te verkrijgen.

Aanvragen

Medehuurderschap aanvragen kan via Mijn Thús-portaal. Voeg de volgende documenten bij uw aanvraag:

  • Een kopie van een uittreksel van het bevolkingsregister (met uw woonhistorie);
  • Een inkomensverklaring (op te vragen bij de Belastingdienst of DigiD);
  • Een recente loon- of uitkeringsstrook;
  • Eventueel de medische verklaring.

Medehuurderschap opzeggen

Bent u huurder en verlaat u de woning, terwijl uw partner, die ook huurder is, er blijft wonen? Zeg dan uw deel van het huurderschap op via een afstandsverklaring. Als u dit niet doet, blijft u (mede) verantwoordelijk voor het betalen van de huur.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen