Medehuurder

Als u getrouwd bent met de hoofdhuurder of een geregistreerd partnerschap met hem of haar bent aangegaan, bent u automatisch medehuurder. Wel moet u nog een kopie van de trouwakte of geregistreerd partnerschap als bewijs bij ons inleveren. Als medehuurder heeft u ook de volledige rechten en plichten uit de huurovereenkomst, zoals het betalen van de huur. Bent u geen echtgenoot of geregistreerd partner? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden medehuurder worden:

Voorwaarden

  • U woont langer dan 2 jaar samen en u staat 2 jaar ingeschreven op dit adres bij de Gemeentelijke Basisregistratie Personen, voert een duurzame gemeenschappelijke huishouden en beschikt over voldoende inkomen.
  • Ouder en kind: U bent 35 jaar of ouder en woont aaneengesloten bij uw ouders. 
  • Mantelzorger: U kunt aantonen dat u mantelzorger bent door middel van een medische verklaring.

Aanvragen

Medehuurderschap aanvragen kan via Mijn Thús-portaal. Voeg de volgende documenten bij uw aanvraag:

  • een uittreksel van de Basisregistratie Personen van uw gemeente;
  • een inkomensverklaring (op te vragen bij de Belastingdienst met uw DigiD);
  • een recente loon- of uitkeringsspecificatie;
  • eventueel de medische verklaring.

Wanneer u de aanvraag per post of per e-mail naar ons toestuurt, vult u dan ook het formulier 'Aanvragen medehuurderschap' in. Dit formulier kunt u hier downloaden. Let op dat zowel de hoofdhuurder als aanvrager het formulier ondertekent.  

Wanneer wordt uw aanvraag geweigerd?

We kunnen uw aanvraag weigeren als u niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoet. 
Daarnaast kunnen we uw aanvraag weigeren als u de gevraagde gegevens niet of niet compleet bij ons inlevert. We kunnen uw aanvraag ook weigeren als het medehuurderschap tot overbewoning leidt, of als het uw bedoeling is om het hoofdhuurderschap te verkrijgen.

Medehuurderschap opzeggen

Bent u huurder en verlaat u de woning, terwijl de medehuurder er blijft wonen? Dan kunt u afstand doen van de woning door een afstandsverklaring in te vullen. Als u dit niet doet, blijft u (mede) verantwoordelijk voor alle plichten uit de huurovereenkomst, waaronder het betalen van de huur. Een afstandsverklaring kunt u telefonisch opvragen via 0800 55 11 511. Deze wordt dan vervolgens naar u toegestuurd.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.
Zonder dit kennismakingsgesprek wordt u geen woningaanbieding gedaan.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen