Projecten

Klik hier om onderstaande digitale webkaart te vergroten

    

Project Zonnepanelen is groot succes

Project Zonnepanelen is groot succes

Thús Wonen verduurzaamt haar woningen. Naast het isoleren van de woningen zijn wij in 2019 gestart met het plaatsen van zonnepanelen op onze woningen, zodat de energielasten voor huurders omlaag gaan. Voor het plaatsen van de zonnepanelen werkt Thús Wonen samen met Wocozon. Van de bijna 6.500 woningen die Thús Wonen bezit, zijn er ongeveer 5.500 geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Begin 2024 zijn ruim 4.500 woningen voorzien van zonnepanelen. 

Wijkvernieuwing Fonteinslanden Dokkum; sloop en nieuwbouw 90 woningen

Wijkvernieuwing Fonteinslanden Dokkum; sloop en nieuwbouw 90 woningen

In de wijk Fonteinslanden, vlakbij het centrum van Dokkum, bouwt Thús Wonen 90 nieuwe woningen. Aan de Liudgerleane, de Festus Hommiusstraat en de Titus Brandsmastrjitte worden 24 eengezinswoningen, 15 levensloopwoningen en 51 een- en tweepersoonswoningen gerealiseerd. De nieuwbouw wordt in twee fasen gebouwd.

Nieuwbouw 8 huurwoningen Eanjum, deelgebied 2

Nieuwbouw 8 huurwoningen Eanjum, deelgebied 2

Midden in de dorpskern van Eanjum bouwt Thús Wonen 8 nieuwe huurwoningen. Aan de Stiemsterwei en Burmaniastrjitte worden 8  levensloopbestendige woningen gerealiseerd.

Veiligheidskeuringen

Veiligheidskeuringen

Wij vinden het belangrijk dat u in een veilige woning woont. Degelijke installaties zijn daarbij van groot belang. We laten daarom eens in de 5 jaar de gasleidingen en elektrische installaties keuren. Bij de gasleiding wordt er gecontroleerd op lekkage en corrosie (roestvorming). Geconstateerde lekkages worden direct verholpen en indien nodig wordt overgegaan tot vervanging. De elektrische installaties worden doorgemeten en gecontroleerd op deugdelijkheid. Indien nodig worden reparaties uitgevoerd. Als extra service plaatsen we in iedere gekeurde woning een rookmelder.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.
Zonder dit kennismakingsgesprek wordt u geen woningaanbieding gedaan.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen