WaarwewinnenCITAAT

Projecten

Nieuwbouw huurwoningen Julianastraat en Bernhardlaan in Kollum

Nieuwbouw huurwoningen Julianastraat en Bernhardlaan in Kollum

Midden in de dorpskern van Kollum bouwt Thús Wonen 19 nieuwe huurwoningen. Aan de Bernhardlaan en Julianastraat worden 6 gezinswoningen en 13 kleine gezinswoningen bestemd voor 1-2 persoonshuishoudens gerealiseerd.

Nieuwbouw S. Levystrjitte in De Westereen

Nieuwbouw S. Levystrjitte in De Westereen

Aannemer Jellema te Dokkum is gestart met de bouw van 24 nieuwbouwwoningen aan de Salomon Levystrjitte in De Westereen. In dit eerste deelgebied keren straks een aantal bewoners terug die hier voor de sloop al woonden. Daarnaast zijn een aantal woningen al toegewezen aan de bewoners van deelgebied 2 waarvan de woningen in 2019 zullen worden gesloopt. Zoals de planning nu is, en dat is onder voorbehoud van de weersomstandigheden, worden de woningen in het voorjaar van 2019 opgeleverd.

Nieuwbouw Lioessens

Nieuwbouw Lioessens

In Lioessens worden in december 2018 twee levensloopwoningen opgeleverd.
De woningen worden gebouwd aan de Doarpsstrjitte. Deze woningen zijn ontwikkeld in samenspraak met de projectgroep 'It Nije Doarp Moarre-Ljussens'. Er is aangetoond dat er vraag is naar sociale huurwoningen voor senioren uit deze dorpen.

Nieuwbouw Hoedemakerspolder

Nieuwbouw Hoedemakerspolder

In de wijk Hoedemakerspolder in Dokkum worden in het voorjaar van 2019 zevenentwintig nieuwe levensloopwoningen en twintig nieuwe een- en tweepersoonswoningen opgeleverd. De woningen worden gebouwd aan de Prof. U. Huberstraat, Hoedemakersweg, Van Kleffensstraat en de Gosling Posthumastraat.

Planmatig onderhoud aan Rijksmonument en beschermd stadsgezicht in Dokkum

Planmatig onderhoud aan Rijksmonument en beschermd stadsgezicht in Dokkum

Aannemingsmaatschappij Jellema B.V. uit Dokkum is gestart met buitenonderhoud aan het uit 43 woningen, bestaande Rijksmonument Bonifaciusplein/Woudweg en aan 6 woningen met beschermd stadsgezicht aan het Karrepad in Dokkum.

Groot onderhoud en buitenonderhoud 30 woningen in Anjum, Engwierum, Morra en Niawier

Groot onderhoud en buitenonderhoud 30 woningen in Anjum, Engwierum, Morra en Niawier

Aan 15 eengezinswoningen in Anjum, Engwierum, Morra en Niawier wordt dit jaar groot onderhoud (binnen en buiten) uitgevoerd. Bij 15 woningen wordt buitenonderhoud uitgevoerd.

Veiligheidskeuringen

Veiligheidskeuringen

Wij vinden het belangrijk dat u in een veilige woning woont. Degelijke installaties zijn daarbij van groot belang. We laten daarom eens in de 5 jaar de gasleidingen en elektrische installaties keuren. Bij de gasleiding wordt er gecontroleerd op lekkage en corrosie (roestvorming). Geconstateerde lekkages worden direct verholpen en indien nodig wordt overgegaan tot vervanging. De elektrische installaties worden doorgemeten en gecontroleerd op deugdelijkheid. Indien nodig worden reparaties uitgevoerd. Als extra service plaatsen we in iedere gekeurde woning een rookmelder.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen