WaarwewinnenCITAAT

Projecten

Sloop en vervangende nieuwbouw Oudwoude

Sloop en vervangende nieuwbouw Oudwoude

In 2018 wordt er aan de Eysmastrjitte in Oudwoude nieuwbouw gepleegd. Op deze locatie staan nu nog een viertal (2-onder-1-kap) woningen, maar deze gaan plaats maken voor rijwoningen.

Groot onderhoud en buitenonderhoud 55 woningen Weeshuislanden, binnenstad en Watertorenbuurt in Dokkum

Groot onderhoud en buitenonderhoud 55 woningen Weeshuislanden, binnenstad en Watertorenbuurt in Dokkum

Aan 52 eengezinswoningen in de Weeshuislanden, de binnenstad en de Watertorenbuurt in Dokkum wordt dit jaar groot onderhoud (binnen en buiten) uitgevoerd. Bij 3 woningen aan het  Rinse Jetsesstraatje in de binnenstad wordt buitenonderhoud uitgevoerd.

Groot onderhoud en buitenonderhoud 43 woningen in Anjum, Morra, Niawier en Oosternijkerk

Groot onderhoud en buitenonderhoud 43 woningen in Anjum, Morra, Niawier en Oosternijkerk

Aan 31 eengezinswoningen in Anjum, Morra, Niawier en Oosternijkerk wordt dit jaar groot onderhoud (binnen en buiten) uitgevoerd. Bij 2 woningen aan de Rederijwei in Anjum wordt binnenonderhoud uitgevoerd en tevens wordt er buitenonderhoud uitgevoerd bij 10 appartementen aan de Nijbuorren in Oosternijkerk.

Nieuwbouw De Boustien in De Westereen

Nieuwbouw De Boustien in De Westereen

In De Westereen gaat Thús Wonen op de locatie van de voormalige basisschool De Boustien, die vorig jaar gesloopt is, 15 sociale nieuwbouwwoningen realiseren. Er komen drie blokken van elk vijf woningen waarbij op de hoeken ruime gezinswoningen komen en kleinere gezinswoningen als tussenwoningen. De woningen kenmerken zich door hun energiezuinige karakter.

Nieuwbouw deelgebied 8 Hoedemakerspolder in Dokkum

Nieuwbouw deelgebied 8 Hoedemakerspolder in Dokkum

In de wijk Hoedemakerspolder in Dokkum worden in december 2017 tien nieuwe eengezinswoningen en elf nieuwe levensloopwoningen opgeleverd. De eengezinswoningen worden gebouwd aan de Prof. U. Huberstraat. De levensloopwoningen komen aan de Van Kleffensstraat en de Reyner Bogermanstrjitte. Deze woningen zijn geschikt voor bewoning in alle levensfasen, dus ook voor mensen met een lichamelijke beperking. Het zijn woningen met een badkamer en slaapkamer op de begane grond en met daarnaast voldoende ruimte voor gebruik van rolstoel of rollator.


Nieuwbouw G. Japicxstrjitte in Kollum

Nieuwbouw G. Japicxstrjitte in Kollum

Gelegen aan de doorgaande weg naar het centrum van Kollum realiseren wij 15 nieuwe huurwoningen.

De levensloopbestendige woningen worden gebouwd op steenworp afstand van het gezellige centrum van Kollum. De huurwoningen worden in twee verschillende typen gebouwd. Alle woningen zijn van het type levensloopbestendig wonen en hebben een slaapkamer met douche op de begane grond. Er zijn 10 woningen beschikbaar voor de doelgroep 1-2 personen en 5 woningen voor de doelgroep 3 en meer personen/gezin.

Onderhoud buitenschil 122 woningen in de Jantjeszeepolder in Dokkum

Onderhoud buitenschil 122 woningen in de Jantjeszeepolder in Dokkum

In de wijk Jantjeszeepolder te Dokkum is schildersbedrijf Meesterschilders Friesland BV inmiddels begonnen met het onderhoud aan de buitenzijde van 122 woningen. Het betreft de woningen aan de Koningsvaren, Meidoorn, Wilgenlaan, Elzenlaan, Lijsterbes, Hazelaar, Haagwinde, De Berken, Iepenlaan en de Weegbree.
Eind oktober wordt het werk afgerond en staan alle huizen weer strak in de lak!

Veiligheidskeuringen

Veiligheidskeuringen

Wij vinden het belangrijk dat u in een veilige woning woont. Degelijke installaties zijn daarbij van groot belang. We laten daarom eens in de 5 jaar de gasleidingen en elektrische installaties keuren. Bij de gasleiding wordt er gecontroleerd op lekkage en corrosie (roestvorming). Geconstateerde lekkages worden direct verholpen en indien nodig wordt overgegaan tot vervanging. De elektrische installaties worden doorgemeten en gecontroleerd op deugdelijkheid. Indien nodig worden reparaties uitgevoerd. Als extra service plaatsen we in iedere gekeurde woning een rookmelder.

Hoedemakerspolder in Uitvoering

Hoedemakerspolder in Uitvoering

Uitgave Hoedemakerspolder in Uitvoering

Wat is er voor u veranderd?


Thús Wonen heeft een deel van haar website vernieuwd!
Lees hier wat dit voor u betekent als bezoeker van onze website.
 

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen