Huurdersvereniging

De Huurdersvereniging Bewonersraad Friesland (HDBF) behartigt de belangen van leden (individueel of als groep) op het gebied van wonen en zorg richting verhuurders en gemeenten. De vereniging is nauw betrokken bij wijkvernieuwingsprojecten, leefbaarheid, grootschalige renovatieprojecten en ons beleid. De HDBF overlegt regelmatig met ons, maar vooral met hun leden en commissies, om zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van wat er speelt in de wijken. Op www.debewonersraad.nl vindt u meer informatie.

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met de hulpdienst: iedere werkdag bereikbaar van 9.00 tot 12.30 uur via 058 216 54 57 of via e-mail .

Adres:
Fonteinland 11
8913 CZ Leeuwarden

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.
Zonder dit kennismakingsgesprek wordt u geen woningaanbieding gedaan.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen