WaarhetgezelligisCITAAT

Ik zoek een woning

Wilt u een woning huren in Noordoost-Friesland? Dan bent u bij Thús Wonen aan het juiste adres. Thús Wonen stelt mensen in staat fatsoenlijk te wonen, want iedereen verdient een plek waar hij zich thuis voelt. Het zoeken is heel eenvoudig. Alles kan online. En om te reageren op een van onze woningen uit het huuraanbod hoeft u zich alleen maar online in te schrijven. Het aanbod wordt zeer regelmatig aangevuld.

Wij verhuren woningen in de volgende plaatsen: Anjum, Brantgum, Broeksterwâld, Burdaard, Burum, Damwâld, De Westereen, Dokkum, Driezum, Ee, Engwierum, Feanwâlden, Hantum, Hantumhuizen, Holwerd, Kollum, Kollumerpomp, Kollumerzwaag, Lioessens, Metslawier, Moddergat, Morra, Munnekezijl, Nes, Niawier, Oosternijkerk, Oudwoude, Paesens, Raard, Rinsumageast, Ternaard, Triemen, Wâlterswâld, Warfstermolen, Westergeest, Wierum, Zwagerbosch.

Wat vindt u hier?

In de keuzemenu's vindt u alles wat u moet weten over:

Wisselwoningen

Er zijn woningen die opgezegd zijn en niet worden gepubliceerd. De reden hiervoor is dat de woningen worden gebruikt als wisselwoning of als logeerwoning bij verschillende projecten. U kunt hier dus niet op reageren.

Het gaat om de volgende adressen:

Damwâld
- De Coninkstrjitte 31
- Heerke Ateswei 36
- Bakkerswei 29

De Westereen
- A. van de Meulenstrjitte 17 
- Blokmiesstrjitte 16
- De Bjirken 161
- Egbert Baarsmastrjitte 22
- Salomon Levystrjitte 38
- Spjochtstrjitte 9
- D. Bosmastrjitte 22
- Parkloane 4

Dokkum
- Ds. Scheltemastraat 1
- Heldersstraat 29A
- Hoedemakersweg 47
- Hoedemakersweg 53
- Lijsterbes 33
- Mûnedyk 6 
- Mûnedyk 10
- Wâlddyk 22
- Stadswerf 3
- Wâlddyk 24 
- Weegbree 17 

Kollumerzwaag
- Pieter Postmastrjitte 24 
- De Saedkampe 14
- Triemsterloane 29

Oudwoude
- Eysmastrjitte 8
- Feersma Hoekstrastrjitte 9

Woningen tijdelijk niet in de de verhuur

Onderstaande woningen worden tijdelijk niet in de verhuur geplaatst vanwege nog uit te voeren groot onderhoudswerkzaamheden of sloopplannen. Het betreft de volgende adressen:

- Grienewei 36, Oosternijkerk
- De Warf 3, Warfstermolen
- Noarderwei 26, Nes
- Ale-Tún 3, Holwerd
- Salomon Levystrjitte, De Westereen: even nummers 6 t/m 24 en de oneven nummers 3 t/m 29

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen