WaarikslaapCITAAT

Nieuws

Passend toewijzen

Voor het verhuren van een woning doen wij een inkomenstoets. Voor woningzoekenden met een bruto (verzamel)inkomen boven de € 36.798,- (prijspeil 2018), is de kans groot dat de aangeboden won...

Lees meer

Wat is er voor u veranderd?

Thús Wonen heeft een deel van haar website vernieuwd! Lees hier wat dit betekent als bezoeker van onze website.

Binnen het gedeelte met ons aanbod en om in te loggen als woningzoekende zijn ...

Lees meer

Nieuwbouw G. Japicxstrjitte in Kollum

Nieuwbouw G. Japicxstrjitte in Kollum

Gelegen aan de doorgaande weg naar het centrum van Kollum realiseren wij 15 nieuwe huurwoningen.

De levensloopbestendige woningen worden gebouwd op steenworp afstand van het gezellige centrum van Koll...

Lees meer

Huuraanpassing 2017

Voor 1 mei stuurt Thús Wonen aan bijna alle huurders een brief over de huuraanpassing per 1 juli 2017.
De huren gaan zowel omhoog als omlaag. De hoogte van de huur moet passen bij de woning. En de woni...

Lees meer

Presteert Thús Wonen naar vermogen?

In het financieel jaarverslag wordt duidelijk dat 2015 een goed financieel jaar was voor Thús Wonen. Ons resultaat is fors hoger dan begroot. Maar hebben we dan wel genoeg geld uitgegeven aan het verb...

Lees meer

Wijziging tijden telefonische bereikbaarheid

Begin dit jaar is het gratis 0800 huurderstelefoonnummer van Tsjnst vervallen en komen alle telefoontjes (en dus ook de telefoontjes voor de reparatieverzoeken) binnen op één centraal gratis numm...

Lees meer

Hoe kunt u besmetting met legionella voorkomen?

Een regelmatig in het nieuws terugkerend onderwerp is legionella. Legionella is een schadelijke bacterie die voor kan komen in drinkwaterleidingen. Bij mensen veroorzaakt de legionellabacterie de vete...

Lees meer

Informatiebulletin 'Nijs'

Op 24 november ontvangen alle huurders van Thús Wonen een nieuwsbulletin: ‘Nijs’.

Hierin kunt u lezen wat onze visie op wonen in Noordoost-Friesland is, zoals die is vastgelegd in ons vernieuwde Strat...

Lees meer

'Nijs' over asbest en hennep

Thús Wonen wil dat u veilig kunt wonen in een gezonde leefomgeving zonder overlast. Helaas zijn er soms factoren die uw woongenoet verstoren, zoals illegale hennepteelt in uw buurt of als u te maken k...

Lees meer

Informatiebrief SVB ontvangen?


Thús Wonen heeft een informatiebrief gestuurd over haar Strategisch Voorraadbeleid. Deze brief is gestuurd aan de huurders van de woningen waarvan Thús Wonen heeft bepaald deze in de toekomst af te wi...

Lees meer

uw en ons bankrekeningnummer verandert

uw en ons bankrekeningnummer verandert


De komende periode gaan we in Nederland over op de IBAN (International Bank Account Number). De Europese Unie werkt aan een gezamenlijke betaalmarkt, waarbij u hetzelfde bankrekeningnummer in binnen- ...

Lees meer

wijziging uitbetaling huurtoeslag

Ontvangt u op dit moment huurtoeslag en wordt dit rechtstreeks overgemaakt aan Thús Wonen. Dan is het belangrijk voor u om te weten dat deze mogelijkheid komt te vervallen. Met ingang van december 201...

Lees meer

jaarverslag Thús Wonen 2012

Thús Wonen brengt elk jaar verslag uit van het voorgaande jaar. Het jaarverslag bestaat uit een volkshuisvestelijk verslag en een financiële jaarrekening. Het jaarverslag geeft de prestaties van Thús ...

Lees meer

Sloop en vervangende nieuwbouw Oudwoude

Sloop en vervangende nieuwbouw Oudwoude

In 2018 wordt er aan de Eysmastrjitte in Oudwoude nieuwbouw gepleegd. Op deze locatie staan nu nog een viertal (2-onder-1-kap) woningen, maar deze gaan plaats maken voor rijwoningen.

Lees meer

Wat wordt er bedoeld met passend toewijzen?

Per januari 2016 moeten corporaties woningzoekenden die afhankelijk zijn van de huurtoeslag huisvesten in de goedkopere huurwoning. Door deze wet, passend toewijzen genoemd, komen de goedkope huu...

Lees meer

Passend toewijzen

Voor het verhuren van een woning doen wij een inkomenstoets. Voor woningzoekenden met een bruto (verzamel)inkomen boven de € 36.798,- (prijspeil 2018), is de kans groot dat de aangeboden won...

Lees meer

Wat is er voor u veranderd?

Thús Wonen heeft een deel van haar website vernieuwd! Lees hier wat dit betekent als bezoeker van onze website.

Binnen het gedeelte met ons aanbod en om in te loggen als woningzoekende zijn ...

Lees meer

Nieuwbouw De Boustien in De Westereen

Nieuwbouw De Boustien in De Westereen

In De Westereen gaat Thús Wonen op de locatie van de voormalige basisschool De Boustien, die vorig jaar gesloopt is, 15 sociale nieuwbouwwoningen realiseren. Er komen drie blokken van elk vijf woninge...

Lees meer

Nieuwbouw G. Japicxstrjitte in Kollum

Nieuwbouw G. Japicxstrjitte in Kollum

Gelegen aan de doorgaande weg naar het centrum van Kollum realiseren wij 15 nieuwe huurwoningen.

De levensloopbestendige woningen worden gebouwd op steenworp afstand van het gezellige centrum van Koll...

Lees meer

Huuraanpassing 2017

Voor 1 mei stuurt Thús Wonen aan bijna alle huurders een brief over de huuraanpassing per 1 juli 2017.
De huren gaan zowel omhoog als omlaag. De hoogte van de huur moet passen bij de woning. En de woni...

Lees meer

Voorwaarden aanvragen huurverlaging

U kunt op ieder moment vragen om huurverlaging, zodra uw huishoudinkomen daalt. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
- U kunt alleen voor de laatste 2 huurverhogingen een huurverlaging vragen. Uw hu...

Lees meer

Huurverlaging op basis daling inkomen

Heeft u een extra huurverhoging gehad vanwege uw inkomen? En is uw huishoudinkomen daarna gedaald? Dan kunt u huurverlaging voorstellen aan ons tot het niveau dat past bij dit lagere inkomen.

Wat is het huishoudinkomen?

Het huishoudinkomen bestaat uit het gezamenlijk verzamelinkomen (box 1, box 2 en box 3) van de huurder en de overige bewoners van de woning. Voor de samenstelling van het huishouden is bepalend wie er...

Lees meer

Telt het inkomen van inwonende kinderen ook mee?

Heeft u inwonende kinderen (of andere inwonende jongeren) die op 1 januari 2017 nog geen 23 jaar waren? Dan telt hun inkomen over 2015 tot € 19.463 (= minimumloon) niet mee.
Voor meer informatie verwij...

Lees meer

Veiligheidskeuringen

Veiligheidskeuringen

Wij vinden het belangrijk dat u in een veilige woning woont. Degelijke installaties zijn daarbij van groot belang. We laten daarom eens in de 5 jaar de gasleidingen en elektrische installaties keuren....

Lees meer

Hoe wordt de huur van een woning bepaald?

De huur van de woning wordt op één moment berekend en vastgesteld en dat is als de woning vrij komt. Deze huurprijs wordt gebaseerd op het aantal punten van de woning (woningwaardering) op dat moment....

Lees meer

Waarom betaalt mijn buurman veel minder dan ik?

De huurprijs van een woning wordt op één moment berekend en vastgesteld en dat is als de woning vrij komt. Deze huurprijs wordt gebaseerd op het aantal punten van de woning (woningwaardering) op dat m...

Lees meer

Presteert Thús Wonen naar vermogen?

In het financieel jaarverslag wordt duidelijk dat 2015 een goed financieel jaar was voor Thús Wonen. Ons resultaat is fors hoger dan begroot. Maar hebben we dan wel genoeg geld uitgegeven aan het verb...

Lees meer

Wat is een driepartijenovereenkomst?

Een vorm waarbij wonen en zorg in de eerste periode van het zelfstandig wonen zijn gekoppeld, is een ‘driepartijenovereenkomst’.

Thús Wonen heeft huurovereenkomsten opgesteld voor personen die alleen ...

Lees meer

Wijziging tijden telefonische bereikbaarheid

Begin dit jaar is het gratis 0800 huurderstelefoonnummer van Tsjnst vervallen en komen alle telefoontjes (en dus ook de telefoontjes voor de reparatieverzoeken) binnen op één centraal gratis numm...

Lees meer

Ik wil mijn huur opzeggen en heb overname

U kunt u huur schriftelijk of telefonisch bij ons opzeggen. U heeft een maand opzegtermijn.

Als u overname heeft adviseren wij u de woning minstens twee maanden van te voren op te zeggen. Di...

Lees meer

Hoe kan ik besmetting met legionella voorkomen?

Legionellabacteriën nemen in aantal toe, wanneer water langere tijd stilstaat bij een temperatuur tussen de 25 en 55 graden Celsius. Het is daarom verstandig kranen die niet dagelijks gebruikt wor­...

Lees meer

Hoe kunt u besmetting met legionella voorkomen?

Een regelmatig in het nieuws terugkerend onderwerp is legionella. Legionella is een schadelijke bacterie die voor kan komen in drinkwaterleidingen. Bij mensen veroorzaakt de legionellabacterie de vete...

Lees meer

Informatiebulletin 'Nijs'

Op 24 november ontvangen alle huurders van Thús Wonen een nieuwsbulletin: ‘Nijs’.

Hierin kunt u lezen wat onze visie op wonen in Noordoost-Friesland is, zoals die is vastgelegd in ons vernieuwde Strat...

Lees meer

Ik wil graag een woning bezichtigen, kan dat?

Als de woning al leeg is, kunt u met ons contact opnemen om te overleggen of u de sleutel op kunt halen om de woning te bezichtigen.
Als de woning nog bewoond is, staat in de voorlopige aanbieding het...

Lees meer

Ik heb een klacht, wat kan ik doen?

Een klacht kunnen wij onderverdelen in drie vormen:
- Is er iets stuk in uw woning en wilt u dit gemaakt hebben? Bel dan met onze afdeling Service & Onderhoud 0800 55 11 511, keuze 1, of...

Lees meer

Kan ik mijn huurwoning kopen?

Een aantal woningen kunnen wij inderdaad verkopen. Als u een brief of e-mail stuurt met uw gegevens, controleren wij of u de woning kunt kopen. ...

Lees meer

Wat is groot onderhoud?

We proberen altijd de kwaliteit van onze woningen op peil te houden. Dat doen we door middel van eenvoudige reparaties tot grootschalige onderhoudsprojecten. We pakken vaak een heel complex tegelijk a...

Lees meer

Ik wil iets veranderen in de woning, mag dat?

U mag uiteraard zelf onderhoud plegen of klussen in uw woning. Wel zijn er een aantal regels waar u zich aan moet houden. Wij vragen u dan ook, voordat u begint met klussen, ons te informeren over uw ...

Lees meer

Wat zijn de voorwaarden om medehuurder te worden?

Als u het medehuurderschap aan wilt vragen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden: u woont langer dan twee jaar samen, u voert een gezamenlijke huishouding, u staat minimaal twee jaar op dit adre...

Lees meer

Kan ik als kind ook medehuurder worden?

Wij gaan ervan uit dat een kind niet voor altijd bij zijn of haar ouders blijft wonen. In principe kan een kind daarom geen medehuurderschap aanvragen. Toch zijn er uitzonderingen. Als kinderen 35 jaa...

Lees meer

Wat is een eindafrekening servicekosten?

Ieder jaar ontvangen onze huurders die te maken hebben met servicekosten een eindafrekening voor de servicekosten. Dit is berekend over het afgelopen jaar. Daarin staat precies wat er aan voorschot is...

Lees meer

Waarom moet ik mijn inkomen opgeven?

Met ingang van 1 januari 2011 is door Europese regelgeving een inkomensregeling ingevoerd. Als woningzoekende moet u kunnen aantonen dat het gezamenlijk bruto jaarinkomen van u en uw eventuele partner...

Lees meer

Kan ik een woning weigeren?

Ja, dat mag. U mag in totaal twee keer een woning weigeren. Bij de derde keer komt uw inschrijving te vervallen.

Wat kost het serviceabonnement?

Het lidmaatschap van het serviceabonnement kost € 5,08 per maand. Als u zich binnen een maand na het aangaan van de huurovereenkomst aanmeldt, hoeft u geen inschrijfkosten te betalen. Voor aanmelding ...

Lees meer

Kan ik zand bestellen?

Ja, u kunt één keer per jaar, 2 kuub zand krijgen.
U kunt dit bestellen bij onze afdeling Service & Onderhoud, 0800 55 11 511, keuze 1.

Mijn centrale verwarming heeft een storing

Bij storingen aan uw cv-installatie kunt u contact opnemen met Breman Service Drachten, via 0900 8 21 21 74.

Voor het vullen en ontluchten van de cv-installatie bent u als huurder zelf verantwoor...

Lees meer

Mijn geiser doet het niet.

Bij storing aan uw geiser neemt u contact op met ASN, via 0519 82 00 00.

Wordt mijn woning geïnspecteerd als ik die opzeg?

Ja, dat doen wij pas nadat u de sleutels bij ons heeft ingeleverd. Vooraf informeren wij u uitgebreid over hoe u de woning achter moet laten en wat de gevolgen kunnen zijn als u dat niet doet.

Wat is de opzegtermijn van mijn woning of garage?

Er geldt een opzegtermijn van minimaal één maand. Daarnaast moet de opzegdatum altijd een werkdag zijn. Heeft u goederen ter overname, dan adviseren wij u de woning eerder op te zeggen.

Ik heb geen inloggevens, wat kan ik doen?

Als u zich inschrijft via onze website maakt u zelf een inlognaam en wachtwoord aan. Staat u al bij Thús Wonen ingeschreven en bent u uw inloggegevens kwijt? Via de knop 'Woningzoekende...

Lees meer

Ik zoek een garage, kan dat bij jullie?

Ja, u moet dan ingeschreven staan als woning/garagezoekende. Als er een garage vrij komt, wordt deze gepubliceerd tussen het aanbod. Daarna kunt u hier op reageren.

Kan ik huurtoeslag krijgen?

Als u wilt weten of u huurtoeslag kunt krijgen, maak dan een proefberekening op de site van de Belastingdienst. U kunt ook contact opnemen met de Belastingdienst via het gratis telefoonnummer 0800 054...

Lees meer

Hoe vraag ik huurtoeslag aan?

Op de website van de Belastingdienst kunt u huurtoeslag aanvragen. U kunt ook contact opnemen met de Belastingdienst via het gratis telefoonnummer 0800 0543. Houd uw burgerservicenummer bij de hand. D...

Lees meer

Op welke manieren kan ik de huur betalen?

Bij het afsluiten van de huurovereenkomst tekent u een machtiging voor het betalen van de huur. Iedere eerste werkdag van de maand wordt uw huur dan automatisch van uw rekening afgeschreven. U heeft e...

Lees meer

Wat doet Thús Wonen bij een huurachterstand?

Heeft u de huur niet vóór de eerste van de maand betaald? Dan sturen wij u een herinnering. Tien dagen na het versturen van de herinnering sturen wij u een aanmaning. Als u dan nog niet betaalt, ontva...

Lees meer

Wat gebeurt er als niemand de woning accepteert?

Als niemand op de woning reageert of een woning accepteert, dan zetten we deze woning direct weer in het huuraanbod. Zo kan het zijn dat u een woning van de week daarvoor opnieuw tegenkomt in het huur...

Lees meer

Hoe weet ik op welke plaats ik ben geëindigd?

Als u inlogt in uw account, kunt u per woning zien op welke plaats u bent geëindigd. Diegene die het langst ingeschreven staat, komt boven aan de lijst te staan.

Kan ik voorrang of urgentie krijgen?

U krijgt soms voorrang op een woning als u vanwege uw gezondheid een aangepaste woning nodig heeft (bijvoorbeeld een woning met traplift). Het gemeentelijk WMO-loket van uw gemeente beoordeelt de situ...

Lees meer

Hoe kan ik reageren op het woningaanbod?

Als u ingeschreven staat als woningzoekende, kunt u met de door u aangemaakte inlognaam en wachtwoord reageren op ons woningaanbod.

Worden alle woningen gepubliceerd?

Nee, sommige woningen kunnen worden verkocht of tijdelijk verhuurd in verband met sloop- of renovatieplannen. Het komt ook voor dat zonder voorafgaande publicatie woningen worden aangeboden aan woning...

Lees meer

wat is tijdelijke verhuur?

Het komt soms voor dat wij tijdelijk woningen verhuren in een gebied waar wij wijkvernieuwing gaan uitvoeren. Dit is een gebied waar een aantal woningen op de nominatie voor sloop staan. Deze sloopwon...

Lees meer

kan ik ook zand krijgen?

Ja, u kunt één keer per jaar, 2 kuub zand krijgen. U kunt dit bestellen bij Tsjnst Onderhoud, 0800 888 5 888.

uw nieuwe voorschotbedrag stijgt aanzienlijk

In sommige gevallen kan het betekenen dat kosten voor bijvoorbeeld tuinonderhoud veel hoger zijn dan u er nu voor betaalt. Het nieuwe voorschotbedrag gaat dan omhoog. Thús Wonen heeft echter wel bepaa...

Lees meer

uw saldo afrekening vermeldt een negatief bedrag

Als het totaal van uw saldo afrekening vermeldt dat u een bedrag in de min heeft, betekent dit dat u in het afgelopen jaar te weinig heeft betaald. U hoeft dit bedrag niet terug te betalen. Omdat het ...

Lees meer

uw saldo afrekening vermeldt een positief bedrag

Als het totaal van uw saldo afrekening vermeldt dat u een bedrag in de plus heeft, betekent dit dat u in het afgelopen jaar te veel heeft betaald. U krijgt dit geld teruggestort.
Heeft u een huurachter...

Lees meer

wat is een eindafrekening?

Ieder jaar ontvangen onze huurders die te maken hebben met servicekosten een eindafrekening voor de servicekosten. Dit is berekend over het afgelopen jaar. Daarin staat precies wat er aan voorschot is...

Lees meer

servicekosten: wat zijn dat?

Naast de huur betalen veel huurders ook servicekosten. Dit kunnen zijn:
- tuinonderhoud;
- energiekosten algemene ruimten;
- schoonmaakkosten;
- huismeester.
De hoogte en de samenstelling van de serviceko...

Lees meer

'Nijs' over asbest en hennep

Thús Wonen wil dat u veilig kunt wonen in een gezonde leefomgeving zonder overlast. Helaas zijn er soms factoren die uw woongenoet verstoren, zoals illegale hennepteelt in uw buurt of als u te maken k...

Lees meer

Informatiebrief SVB ontvangen?


Thús Wonen heeft een informatiebrief gestuurd over haar Strategisch Voorraadbeleid. Deze brief is gestuurd aan de huurders van de woningen waarvan Thús Wonen heeft bepaald deze in de toekomst af te wi...

Lees meer

wat kost het serviceabonnement?

Het lidmaatschap van het serviceabonnement kost € 5,08 per maand. Als u zich binnen een maand na het aangaan van de huurovereenkomst aanmeldt, hoeft u geen inschrijfkosten te betalen. Voor aanmel...

Lees meer

mijn boiler doet het niet.

Bij storing aan uw boiler neemt u contact op met Energie Service Friesland op telefoonnummer 0800 - 12 20.

mijn geiser doet het niet.

Bij storing aan uw geiser neemt u contact op met Eneco Energie op het telefoonnummer
088 896 12 12.

mijn centrale verwarming heeft een storing.

Bij storingen aan uw cv-installatie kunt u contact opnemen met Breman Service Drachten op telefoonnummer 0900 - 8 21 21 74.

Voor het vullen en ontluchten van de cv-installatie bent u als huurder zelf ...

Lees meer

ik heb een gas- of stroomstoring.

Voor gas- en stroomstoringen in uw woning bent u zelf verantwoordelijk. Tenzij u de storing niet zelf kunt oplossen of wanneer u een gaslucht ruikt. Neem dan gratis contact op met het nationaal meldpu...

Lees meer

waar kan ik een reparatieverzoek melden?

Reparatieverzoeken kunt u doorgeven aan ons onderhoudsbedrijf Tsjnst. Tsjnst onderhoud is bereikbaar via 0800 - 888 5 888 en u kunt dan direct een afspraak plannen. U kunt uw reparatieverzoek ook mail...

Lees meer

kan ik als kind ook medehuurder worden?

Wij gaan ervan uit dat een kind niet voor altijd bij zijn of haar ouders blijft wonen. In principe kan een kind daarom geen medehuurderschap aanvragen. Toch zijn er uitzonderingen. Als kinderen 35 jaa...

Lees meer

wat doet Thús Wonen bij een huurachterstand?

Heeft u de huur niet vóór de eerste van de maand betaald? Dan sturen wij u een herinnering. Tien dagen na het versturen van de herinnering sturen wij u een aanmaning. Als u dan nog niet betaalt, ontva...

Lees meer

hoe wordt de hoogte van mijn huur bepaald?

Uw totale bruto huurprijs is een optelsom van kale huurprijs, servicekosten en lidmaatschap serviceabonnement. De kale huurprijs is de netto huurprijs. Servicekosten zijn bijvoorbeeld kosten voor glas...

Lees meer

hoe betaal ik mijn huur?

Bij het afsluiten van de huurovereenkomst tekent u een machtiging voor het betalen van de huur. Iedere eerste werkdag van de maand wordt uw huur dan automatisch van uw rekening afgeschreven. U heeft e...

Lees meer

hoe vraag ik huurtoeslag aan?

Op de website van de Belastingdienst kunt u huurtoeslag aanvragen. U kunt ook contact opnemen met de Belastingdienst via het gratis telefoonnummer 0800 - 0543. Houd uw burgerservicenummer bij de ...

Lees meer

kan ik huurtoeslag krijgen?

Als u wilt weten of u huurtoeslag kunt krijgen, maak dan een proefberekening op de site van de Belastingdienst. U kunt ook contact opnemen met de Belastingdienst via het gratis telefoonnummer 0800 - 0...

Lees meer

wie keert de huurtoeslag uit?

De huurtoeslag wordt uitgekeerd door de Belastingdienst. De huurtoeslag ontvangt u op uw eigen rekening.

waar lever ik de sleutels in?

U levert de sleutels voor 12 uur bij ons in op ons kantoor aan de Holwerderweg 17 in Dokkum.

krijg ik een bevestiging van de opzegging?

Ja, die krijgt u via de e-mail en als u dat wenst schriftelijk. Hierin bevestigen wij de opzegdatum en informeren wij u ook uitgebreid over hoe de opzegging verder in zijn werk zal...

Lees meer

wat zijn vrije huursectorwoningen?

Naast sociale huurwoningen hebben we ook duurdere huurwoningen. We noemen deze woningen 'vrije huursectorwoningen'. Voor deze woningen krijg je geen huurtoeslag. De woningen hebben een huurp...

Lees meer

ik ben mijn inloggegevens vergeten

Via inloggen op onze website kunt u aangeven dat u uw inloggegevens vergeten bent. Wij sturen u dan nieuwe gegevens toe, zodat u weer toegang krijgt.

kan ik ook voorrang krijgen op een woning?

U kunt alleen voorrang krijgen op een woning als u vanwege uw gezondheid een aangepaste woning nodig heeft. Dit onder de voorwaarde dat dit wordt voorgedragen door het gemeentelijk WMO-loket van uw ge...

Lees meer

kan ik een woning weigeren?

Ja, dat mag. U mag in totaal twee keer een woning weigeren. Bij de derde keer komt uw inschrijving te vervallen.

wat is een inkomensverklaring?

Dit is een verklaring van de Belastingdienst over de hoogte van uw inkomen. Zonder deze inkomensverklaring kunnen wij u niet (definitief) een woning toewijzen. Bij het vaststellen van het gezamenlijk ...

Lees meer

waarom moet Thús Wonen mijn inkomen weten?

Met ingang van 1 januari 2011 is door Europese regelgeving een inkomensregeling ingevoerd. Als woningzoekende moet u kunnen aantonen dat het gezamenlijk bruto jaarinkomen van u en uw eventuele partner...

Lees meer

ik heb geen inloggegevens.

Als u zich inschrijft via onze website, ontvangt u uw inloggegevens. Staat u al bij Thús Wonen ingeschreven, maar u heeft nog geen inloggegevens? Ook dan kunt u via inschrijving op onze website a...

Lees meer

uw en ons bankrekeningnummer verandert

uw en ons bankrekeningnummer verandert


De komende periode gaan we in Nederland over op de IBAN (International Bank Account Number). De Europese Unie werkt aan een gezamenlijke betaalmarkt, waarbij u hetzelfde bankrekeningnummer in binnen- ...

Lees meer

wijziging uitbetaling huurtoeslag

Ontvangt u op dit moment huurtoeslag en wordt dit rechtstreeks overgemaakt aan Thús Wonen. Dan is het belangrijk voor u om te weten dat deze mogelijkheid komt te vervallen. Met ingang van december 201...

Lees meer

jaarverslag Thús Wonen 2012

Thús Wonen brengt elk jaar verslag uit van het voorgaande jaar. Het jaarverslag bestaat uit een volkshuisvestelijk verslag en een financiële jaarrekening. Het jaarverslag geeft de prestaties van Thús ...

Lees meer

Wat is er voor u veranderd?


Thús Wonen heeft een deel van haar website vernieuwd!
Lees hier wat dit voor u betekent als bezoeker van onze website.
 

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen