WaarikslaapCITAAT

Nieuws

Woonlastenonderzoek De Bewonersraad 2019-2020

Om na te gaan of de woonlasten voor u betaalbaar zijn, doet De Bewonersraad onder haar leden een woonlastenonderzoek. Door een aantal vragen in te vullen, krijgt u inzicht in alle kosten rondom wonen ...

Lees meer

Passend toewijzen

Voor het verhuren van een woning doen wij een inkomenstoets. Voor woningzoekenden met een bruto (verzamel)inkomen boven de € 38.035,- (2020: € 39.055) is de kans groot dat de aangeboden...

Lees meer

Nieuwsartikel december 2019

Onze redactionele pagina in de Kollumer Courant en de Nieuwe Dockumer Courant van woensdag 18 december 2019 staat deze keer in het teken van het vernieuwde verhuurmutatieproces' en is hi...

Lees meer

Ondertekening prestatieafspraken 2020

Trots op de gerealiseerde prestatieafspraken van 2019 en vol vertrouwen in de prestatieafspraken voor 2020!
Prestatieafspraken, een succesvolle samenwerking!

Ook voor 2020 hebben de gemeenten Noardeast...

Lees meer

Nieuwsartikel november 2019

Onze redactionele pagina in de Kollumer Courant en de Nieuwe Dockumer Courant van 7 november 2019 staat deze keer in het teken van ‘De Voorzieningenwijzer' en is hier te downloaden...

Lees meer

Nieuwsartikel september 2019

Het nieuwsartikel van september 2019 in de Kollumer Courant en de Nieuwe Dockumer Courant staat deze keer in het teken van het onderwerp ‘Thús-om-hús’. Deze is hier  te downloaden.  ...

Lees meer

Het lawaaiboekje

Ervaart u burenoverlast of wilt u weten hoe je als buren prettig kunt samenwonen? Vraag dan het Lawaaiboekje aan. Hierin kunt u lezen wat voor maatregelen u kunt nemen om uw buren zo weinig mogelijk t...

Lees meer

Nieuw: Meld- en adviespunt rondom verward gedrag

Het Meld- en adviespunt verward gedrag is zeven dagen per week, dag en nacht, bereikbaar.

Maak jij je zorgen over iemand met verward gedrag?
Neem dan contact op met het Meld- en adviespunt verward ged...

Lees meer

Nieuwsartikel juni 2019

Het nieuwsartikel in de Nieuwe Dockumer Courant en de Kollumer Courant van 19 juni 2019, kunt hier downloaden. ...

Lees meer

Benoeming nieuwe commissaris

De Raad van Commissarissen van Thús Wonen heeft met ingang van 1 juni 2019 de heer Sjoerd Radersma uit Dokkum benoemd als commissaris.

Huuraanpassing/huurverhoging 2019

Voor 1 mei stuurt Thús Wonen aan bijna alle huurders een brief over de huuraanpassing per 1 juli 2019.
Elke woning hoort een huur te hebben die past bij de kwaliteit van de woning. In het verleden zijn...

Lees meer

Mijn Thús-portaal

Vandaag stellen wij Mijn Thús-portaal officieel beschikbaar aan onze huurders. Mijn Thús-portaal is het online huurdersportaal voor de huurders van Thús Wonen. Daarmee regelen zij zelf hun zaken met o...

Lees meer

Wie staat er namens Thús Wonen bij mij aan de deur?

Als er bij u aangebeld wordt voor werkzaamheden in of rondom uw woning – met of zonder afspraak – vraag dan altijd om een legitimatiebewijs. Onze medewerkers, maar ook bedrijven die namens Thús Wonen ...

Lees meer

Nieuwsartikel december 2018

Het nieuwsartikel, gepubliceerd in de Nieuwe Dockumer Courant en de Kollumer Courant van 19 december 2018, is hier te downloaden. ...

Lees meer

Persbericht: Herbenoeming Jeannette Dekker

Bestuurder Jeannette Dekker van woningcorporatie Thús Wonen is herbenoemd voor een periode van vier jaar. Dat maakte de Raad van Commissarissen gistermiddag bekend.

Namens de raad motiveerde voorzitte...

Lees meer

Verlenging inschrijving woningzoekende

Ieder jaar sturen wij een brief aan alle ingeschreven woningzoekenden met de vraag of de inschrijving als woningzoekende verlengd moet worden. Vanaf april/mei gaan wij deze brief niet meer per post, m...

Lees meer

Woningopnames

Thús Wonen wil haar woninginformatie graag op orde hebben en houden. Daarom willen we veel van onze woningen controleren. Onze onderhoudsmedewerkers van Service & Onderhoud gaan dat doen. Ze ...

Lees meer

Sloop en vervangende nieuwbouw Oudwoude

Sloop en vervangende nieuwbouw Oudwoude

Vanaf eind november/begin december 2018 gaan we vijf nieuwe huurwoningen opleveren aan de Eysmastrjitte te Oudwoude. De nieuwbouw bestaat uit vijf woningen in één blok. De middelste drie woningen zijn...

Lees meer

Wat is er voor u veranderd?

Thús Wonen heeft een deel van haar website vernieuwd! Lees hier wat dit betekent als bezoeker van onze website.

Binnen het gedeelte met ons aanbod en om in te loggen als woningzoekende zijn ...

Lees meer

Presteert Thús Wonen naar vermogen?

In het financieel jaarverslag wordt duidelijk dat 2015 een goed financieel jaar was voor Thús Wonen. Ons resultaat is fors hoger dan begroot. Maar hebben we dan wel genoeg geld uitgegeven aan het verb...

Lees meer

Informatiebulletin 'Nijs'

Op 24 november ontvangen alle huurders van Thús Wonen een nieuwsbulletin: ‘Nijs’.

Hierin kunt u lezen wat onze visie op wonen in Noordoost-Friesland is, zoals die is vastgelegd in ons vernieuwde Strat...

Lees meer

'Nijs' over asbest en hennep

Thús Wonen wil dat u veilig kunt wonen in een gezonde leefomgeving zonder overlast. Helaas zijn er soms factoren die uw woongenoet verstoren, zoals illegale hennepteelt in uw buurt of als u te maken k...

Lees meer

Informatiebrief SVB ontvangen?


Thús Wonen heeft een informatiebrief gestuurd over haar Strategisch Voorraadbeleid. Deze brief is gestuurd aan de huurders van de woningen waarvan Thús Wonen heeft bepaald deze in de toekomst af te wi...

Lees meer

Woonlastenonderzoek De Bewonersraad 2019-2020

Om na te gaan of de woonlasten voor u betaalbaar zijn, doet De Bewonersraad onder haar leden een woonlastenonderzoek. Door een aantal vragen in te vullen, krijgt u inzicht in alle kosten rondom wonen ...

Lees meer

Wat wordt er bedoeld met passend toewijzen?

Per januari 2016 moeten corporaties woningzoekenden die afhankelijk zijn van de huurtoeslag huisvesten in de goedkopere huurwoning. Door deze wet, passend toewijzen genoemd, komen de goedkope huu...

Lees meer

Waarom moet ik mijn inkomen opgeven?

Met ingang van 1 januari 2011 is door Europese regelgeving een inkomensregeling ingevoerd. Als woningzoekende moet u kunnen aantonen dat het gezamenlijk bruto jaarinkomen van u en uw eventuele partner...

Lees meer

Passend toewijzen

Voor het verhuren van een woning doen wij een inkomenstoets. Voor woningzoekenden met een bruto (verzamel)inkomen boven de € 38.035,- (2020: € 39.055) is de kans groot dat de aangeboden...

Lees meer

Nieuwsartikel december 2019

Onze redactionele pagina in de Kollumer Courant en de Nieuwe Dockumer Courant van woensdag 18 december 2019 staat deze keer in het teken van het vernieuwde verhuurmutatieproces' en is hi...

Lees meer

Ondertekening prestatieafspraken 2020

Trots op de gerealiseerde prestatieafspraken van 2019 en vol vertrouwen in de prestatieafspraken voor 2020!
Prestatieafspraken, een succesvolle samenwerking!

Ook voor 2020 hebben de gemeenten Noardeast...

Lees meer

Nieuwsartikel november 2019

Onze redactionele pagina in de Kollumer Courant en de Nieuwe Dockumer Courant van 7 november 2019 staat deze keer in het teken van ‘De Voorzieningenwijzer' en is hier te downloaden...

Lees meer

Nieuwsartikel september 2019

Het nieuwsartikel van september 2019 in de Kollumer Courant en de Nieuwe Dockumer Courant staat deze keer in het teken van het onderwerp ‘Thús-om-hús’. Deze is hier  te downloaden.  ...

Lees meer

Het lawaaiboekje

Ervaart u burenoverlast of wilt u weten hoe je als buren prettig kunt samenwonen? Vraag dan het Lawaaiboekje aan. Hierin kunt u lezen wat voor maatregelen u kunt nemen om uw buren zo weinig mogelijk t...

Lees meer

Wanneer bel je meldpunt 144?

- verwaarloosde dieren;
- mishandelde dieren;
- gewonde dieren;
- dieren in acute nood.

Benodigde informatie

Zorg dat je de volgende informatie bij de hand hebt:
- om welk(e) dier/dieren het gaat;
- de exacte locatie;
- wat er aan de hand is. Voor meer informatie verwijzen we je door naar de website:...

Lees meer

Ik heb overlast van mijn buren. Wat kan ik doen?

Bijna iedereen heeft wel eens overlast van zijn buren. De meeste klachten komen voort uit lawaai, zoals harde muziek, blaffende honden, schreeuwende kinderen, luidruchtige mensen of het geluid van een...

Lees meer

Hoe bespreek ik de overlast met mijn buren?

Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen best rekening willen houden met hun buren. Maar dan moeten ze wel weten waar u zich aan stoort. En misschien hebben zij ook wel last van u. Probeer altij...

Lees meer

Wat kan Thús Wonen voor mij doen?

Wij kunnen u advies geven en bemiddelen om het probleem te bespreken met uw buren. Een van onze gespecialiseerde medewerkers kan op uw verzoek een gesprek regelen met u en uw buren. Dat gesprek vindt ...

Lees meer

Nieuw: Meld- en adviespunt rondom verward gedrag

Het Meld- en adviespunt verward gedrag is zeven dagen per week, dag en nacht, bereikbaar.

Maak jij je zorgen over iemand met verward gedrag?
Neem dan contact op met het Meld- en adviespunt verward ged...

Lees meer

Wat is een eindafrekening servicekosten?

Ieder jaar ontvangen onze huurders die te maken hebben met servicekosten een eindafrekening voor de servicekosten. Dit is berekend over het afgelopen jaar. Daarin staat precies wat er aan voorschot is...

Lees meer

Wat is een hennep precies?

Hennep (Latijnse naam: cannabis) is een plant waarvan wiet (marihuana) en hasj kan worden gemaakt.

Hoe gaat Thús Wonen om met hennep?

In artikel 3 van de Opiumwet staat dat het kweken van hennep verboden is. Vanzelfsprekend is het kweken van hennep of wiet in een woning van Thús Wonen dan ook niet toegestaan. Het brengt overl...

Lees meer

Nieuwsartikel juni 2019

Het nieuwsartikel in de Nieuwe Dockumer Courant en de Kollumer Courant van 19 juni 2019, kunt hier downloaden. ...

Lees meer

Plaatsing zonnepanelen van start

Plaatsing zonnepanelen van start

Thús Wonen verduurzaamt haar woningen. Naast het isoleren van de woningen zijn wij gestart met het plaatsen van zonnepanelen op onze woningen, zodat de energielasten voor huurders omlaag gaan. Voor he...

Lees meer

Benoeming nieuwe commissaris

De Raad van Commissarissen van Thús Wonen heeft met ingang van 1 juni 2019 de heer Sjoerd Radersma uit Dokkum benoemd als commissaris.

Huuraanpassing/huurverhoging 2019

Voor 1 mei stuurt Thús Wonen aan bijna alle huurders een brief over de huuraanpassing per 1 juli 2019.
Elke woning hoort een huur te hebben die past bij de kwaliteit van de woning. In het verleden zijn...

Lees meer

Hoe wordt mijn huurprijs bepaald?

In Nederland gebruiken we het landelijke woningwaarderingssysteem (WWS). Hoe beter de kwaliteit van een woning, hoe meer punten die woning krijgt. Hoeveel huur wij mogen vragen, hangt af van het aanta...

Lees meer

Hoe hoog mag de huurverhoging zijn?

De regering bepaalt hoeveel de huur ieder jaar maximaal mag stijgen. Wij mogen de huurprijs per 1 juli 2019 met maximaal 4,1% verhogen.
Dat geldt niet voor woningen in de vrije sector. Deze woningen h...

Lees meer

Wat is inflatie?

Inflatie is een stijging van het algemeen prijspeil over een jaar. Als er sprake is van inflatie zijn de prijzen (gemiddeld) gestegen. Daardoor kun je met eenzelfde hoeveelheid geld minder goederen ko...

Lees meer

Mijn Thús-portaal

Vandaag stellen wij Mijn Thús-portaal officieel beschikbaar aan onze huurders. Mijn Thús-portaal is het online huurdersportaal voor de huurders van Thús Wonen. Daarmee regelen zij zelf hun zaken met o...

Lees meer

Wat doet Thús Wonen aan duurzaamheid?

- Thús Wonen is al meerdere jaren op een zeer intensieve manier haar woningen energiezuiniger aan het maken. Ieder jaar worden er tijdens groot onderhoud projecten 300 woningen geïsoleerd en daarnaast...

Lees meer

Is het mogelijk zonnepanelen te plaatsen?

- Thús Wonen start in 2019 met het plaatsen van zonnepanelen op haar woningen. Jaarlijks zullen er tussen de 500 en 1.000 woningen worden voorzien van zonnepanelen. Het plaatsen van zonnepanelen gebeu...

Lees meer

Mag ik zelf ook mijn woning verduurzamen?

- Als u als bewoner graag zelf het initiatief neemt om uw woning te verduurzamen, is het belangrijk dit af te stemmen met Thús Wonen. Bij deze aanpassingen is er sprake van een zelf aangebrachte voorz...

Lees meer

Wat is een verhuurdersverklaring?

Een verhuurdersverklaring is een schriftelijk formulier van uw huidige of vorige verhuurder over uw huurgedrag.

Wat staat er in een verhuurdersverklaring?

In een verhuurdersverklaring verklaart uw huidige of vorige verhuurder:
- of u als huurder aan uw betalingsverplichtingen voldeed;
- of u wel of geen overlast heeft veroorzaakt in uw woonomgeving;
- of u...

Lees meer

Hoe kan ik een verhuurdersverklaring aanvragen?

U kunt bij uw huidige of vorige verhuurder een verhuurdersverklaring opvragen en laten invullen. U heeft de verhuurdersverklaring nodig wanneer u in aanmerking wil komen voor een (andere) huurwoning. ...

Lees meer

Wie staat er namens Thús Wonen bij mij aan de deur?

Als er bij u aangebeld wordt voor werkzaamheden in of rondom uw woning – met of zonder afspraak – vraag dan altijd om een legitimatiebewijs. Onze medewerkers, maar ook bedrijven die namens Thús Wonen ...

Lees meer

Nieuwsartikel december 2018

Het nieuwsartikel, gepubliceerd in de Nieuwe Dockumer Courant en de Kollumer Courant van 19 december 2018, is hier te downloaden. ...

Lees meer

Persbericht: Herbenoeming Jeannette Dekker

Bestuurder Jeannette Dekker van woningcorporatie Thús Wonen is herbenoemd voor een periode van vier jaar. Dat maakte de Raad van Commissarissen gistermiddag bekend.

Namens de raad motiveerde voorzitte...

Lees meer

Hoe komt u in contact met het gebiedsteam?

Bel (0519) 29 88 88 (bereikbaar maandag t/m donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag: 8.30-12.00 uur) of stuur een e-mail naar .
Het gebiedsteam probeert dan zo snel mogelijk een eerste gesprek met u te plann...

Lees meer

Waarvoor kunt u bij het gebiedsteam terecht?

U kunt bij het gebiedsteam terecht voor:
- mantelzorg: belastbaarheid en ondersteuning
- relaties: eenzaamheid of problemen met partner, ouders, kinderen
- geld: onvoldoende inkomen, problemen met de ui...

Lees meer

Hoe werkt het gebiedsteam?

De professionals uit het gebiedsteam werken nauw samen met huisartsen, leerkrachten, jongerenwerkers en de consulenten werk en inkomen bij de gemeente. Daarnaast weten ze de weg naar verenigingen, ker...

Lees meer

Wanneer benadert u het gebiedsteam?

Heeft u vragen over opvoeden en opgroeien? Lukt zelf boodschappen doen niet meer? Wordt het mantelzorgen u weleens te veel, voelt u zich eenzaam of maakt u zich zorgen over problemen in uw gezin? Dan ...

Lees meer

Wat is een inkomensverklaring en hoe kom ik er aan?

Dit is een verklaring van de Belastingdienst over de hoogte van uw inkomen. Zonder deze specifieke inkomensverklaring mogen wij u niet (definitief) een woning toewijzen. Bij het vaststellen van het ja...

Lees meer

Verlenging inschrijving woningzoekende

Ieder jaar sturen wij een brief aan alle ingeschreven woningzoekenden met de vraag of de inschrijving als woningzoekende verlengd moet worden. Vanaf april/mei gaan wij deze brief niet meer per post, m...

Lees meer

Hoe lang blijven deze mensen naast mij wonen?

Statushouders krijgen net als andere woningzoekenden een contract voor onbepaalde tijd. De verblijfsstatus is in eerste instantie voor 5 jaar. Na 5 jaar kunnen statushouders een definitieve verblijfsv...

Lees meer

Wat is een statushouder?

Een statushouder is iemand die een (tijdelijke) verblijfsvergunning heeft gekregen en dus (tijdelijk) in Nederland mag blijven. Na vijf jaar kunnen statushouders een definitieve verblijfsvergunning aa...

Lees meer

Woningopnames

Thús Wonen wil haar woninginformatie graag op orde hebben en houden. Daarom willen we veel van onze woningen controleren. Onze onderhoudsmedewerkers van Service & Onderhoud gaan dat doen. Ze ...

Lees meer

Sloop en vervangende nieuwbouw Oudwoude

Sloop en vervangende nieuwbouw Oudwoude

Vanaf eind november/begin december 2018 gaan we vijf nieuwe huurwoningen opleveren aan de Eysmastrjitte te Oudwoude. De nieuwbouw bestaat uit vijf woningen in één blok. De middelste drie woningen zijn...

Lees meer

Wat is er voor u veranderd?

Thús Wonen heeft een deel van haar website vernieuwd! Lees hier wat dit betekent als bezoeker van onze website.

Binnen het gedeelte met ons aanbod en om in te loggen als woningzoekende zijn ...

Lees meer

Veiligheidskeuringen

Veiligheidskeuringen

Wij vinden het belangrijk dat u in een veilige woning woont. Degelijke installaties zijn daarbij van groot belang. We laten daarom eens in de 5 jaar de gasleidingen en elektrische installaties keuren....

Lees meer

Hoe wordt de huur van een woning bepaald?

De huur van de woning wordt op één moment berekend en vastgesteld en dat is als de woning vrij komt. Deze huurprijs wordt gebaseerd op het aantal punten van de woning (woningwaardering) op dat moment....

Lees meer

Waarom betaalt mijn buurman veel minder dan ik?

De huurprijs van een woning wordt op één moment berekend en vastgesteld en dat is als de woning vrij komt. Deze huurprijs wordt gebaseerd op het aantal punten van de woning (woningwaardering) op dat m...

Lees meer

Presteert Thús Wonen naar vermogen?

In het financieel jaarverslag wordt duidelijk dat 2015 een goed financieel jaar was voor Thús Wonen. Ons resultaat is fors hoger dan begroot. Maar hebben we dan wel genoeg geld uitgegeven aan het verb...

Lees meer

Wat is een driepartijenovereenkomst?

Een vorm waarbij wonen en zorg in de eerste periode van het zelfstandig wonen zijn gekoppeld, is een ‘driepartijenovereenkomst’.

Thús Wonen heeft huurovereenkomsten opgesteld voor personen die alleen ...

Lees meer

Ik wil mijn huur opzeggen en heb overname

U kunt u huur schriftelijk of telefonisch bij ons opzeggen. U heeft een maand opzegtermijn.

Als u overname heeft adviseren wij u de woning minstens twee maanden van te voren op te zeggen. Di...

Lees meer

Hoe kan ik besmetting met legionella voorkomen?

Legionellabacteriën nemen in aantal toe, wanneer water langere tijd stilstaat bij een temperatuur tussen de 25 en 55 graden Celsius. Het is daarom verstandig kranen die niet dagelijks gebruikt wor­...

Lees meer

Informatiebulletin 'Nijs'

Op 24 november ontvangen alle huurders van Thús Wonen een nieuwsbulletin: ‘Nijs’.

Hierin kunt u lezen wat onze visie op wonen in Noordoost-Friesland is, zoals die is vastgelegd in ons vernieuwde Strat...

Lees meer

Ik wil graag een woning bezichtigen, kan dat?

Als de woning al leeg is, kunt u met ons contact opnemen om te overleggen of u de sleutel op kunt halen om de woning te bezichtigen.
Als de woning nog bewoond is, staat in de voorlopige aanbieding het...

Lees meer

Ik heb een klacht, wat kan ik doen?

Een klacht kunnen wij onderverdelen in drie vormen:

- Is er iets stuk in uw woning en wilt u dit gemaakt hebben? Bel dan met onze afdeling Service & Onderhoud 0800 55 11 511, keuze 1, of ...

Lees meer

Kan ik mijn huurwoning kopen?

Een aantal woningen kunnen wij inderdaad verkopen. Als u een brief of e-mail stuurt met uw gegevens, controleren wij of u de woning kunt kopen. ...

Lees meer

Wat is groot onderhoud?

We proberen altijd de kwaliteit van onze woningen op peil te houden. Dat doen we door middel van eenvoudige reparaties tot grootschalige onderhoudsprojecten. We pakken vaak een heel complex tegelijk a...

Lees meer

Ik wil iets veranderen in de woning, mag dat?

U mag uiteraard zelf onderhoud plegen of klussen in uw woning. Wel zijn er een aantal regels waar u zich aan moet houden. Wij vragen u dan ook, voordat u begint met klussen, ons te informeren over uw ...

Lees meer

Wat zijn de voorwaarden om medehuurder te worden?

Als u het medehuurderschap aan wilt vragen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden: u woont langer dan twee jaar samen, u voert een gezamenlijke huishouding, u staat minimaal twee jaar op dit adre...

Lees meer

Kan ik als kind ook medehuurder worden?

Wij gaan ervan uit dat een kind niet voor altijd bij zijn of haar ouders blijft wonen. In principe kan een kind daarom geen medehuurderschap aanvragen. Toch zijn er uitzonderingen. Als kinderen 35 jaa...

Lees meer

Kan ik een woning weigeren?

Ja, dat mag. U mag in totaal twee keer een woning weigeren. Bij de derde keer komt uw inschrijving te vervallen.

Wat kost het serviceabonnement?

Het lidmaatschap van het serviceabonnement kost € 5,08 per maand. Als u zich binnen een maand na het aangaan van de huurovereenkomst aanmeldt, hoeft u geen inschrijfkosten te betalen. Voor aanmelding ...

Lees meer

Kan ik zand bestellen?

Ja, u kunt één keer per jaar, 2 kuub zand krijgen.
U kunt dit bestellen bij onze afdeling Service & Onderhoud, 0800 55 11 511, keuze 1.

Mijn centrale verwarming heeft een storing

Bij storingen aan uw cv-installatie kunt u contact opnemen met Breman Service Drachten, via 0900 8 21 21 74.

Voor het vullen en ontluchten van de cv-installatie bent u als huurder zelf verantwoor...

Lees meer

Mijn geiser doet het niet.

Bij storing aan uw geiser neemt u contact op met ASN, via 0519 82 00 00.

Wordt mijn woning geïnspecteerd als ik die opzeg?

Vooraf informeren wij u uitgebreid over hoe u de woning achter moet laten en wat de gevolgen kunnen zijn als u dat niet doet. De opzichter controleert de woning, nadat u de sleutels bij ons heeft inge...

Lees meer

Wat is de opzegtermijn van mijn woning of garage?

Er geldt een opzegtermijn van minimaal één maand. Daarnaast moet de opzegdatum altijd een werkdag zijn. Heeft u goederen ter overname, dan adviseren wij u de woning eerder op te zeggen.

Ik zoek een garage, kan dat bij jullie?

Ja, u moet dan ingeschreven staan als woning/garagezoekende. Als er een garage vrij komt, wordt deze gepubliceerd tussen het aanbod. Daarna kunt u hier op reageren.
Een huurder van Thús Wonen krijgt v...

Lees meer

Kan ik huurtoeslag krijgen?

Als u wilt weten of u huurtoeslag kunt krijgen, maak dan een proefberekening op de site van de Belastingdienst. U kunt ook contact opnemen met de Belastingdienst via het gratis telefoonnummer 0800 054...

Lees meer

Hoe vraag ik huurtoeslag aan?

Op de website van de Belastingdienst kunt u huurtoeslag aanvragen. U kunt ook contact opnemen met de Belastingdienst via het gratis telefoonnummer 0800 0543. Houd uw burgerservicenummer bij de hand. D...

Lees meer

Op welke manieren kan ik de huur betalen?

Bij het afsluiten van de huurovereenkomst tekent u een machtiging voor het betalen van de huur. Iedere eerste werkdag van de maand wordt uw huur dan automatisch van uw rekening afgeschreven. U heeft e...

Lees meer

Wat doet Thús Wonen bij een huurachterstand?

Heeft u de huur niet vóór de eerste van de maand betaald? Dan sturen wij u een herinnering. Tien dagen na het versturen van de herinnering sturen wij u een aanmaning. Als u dan nog niet betaalt, ontva...

Lees meer

Wat gebeurt er als niemand de woning accepteert?

Als niemand op de woning reageert of een woning accepteert, dan zetten we deze woning direct weer in het huuraanbod. Zo kan het zijn dat u een woning van de week daarvoor opnieuw tegenkomt in het huur...

Lees meer

Hoe weet ik op welke plaats ik ben geëindigd?

Als u inlogt in uw account, kunt u per woning zien op welke plaats u bent geëindigd. Diegene die het langst ingeschreven staat, komt boven aan de lijst te staan.

Kan ik voorrang of urgentie krijgen?

U krijgt soms voorrang op een woning als u vanwege uw gezondheid een aangepaste woning nodig heeft (bijvoorbeeld een woning met traplift). Het WMO-loket van uw gemeente beoordeelt de situatie en moet ...

Lees meer

Hoe kan ik reageren op het woningaanbod?

Als u ingeschreven staat als woningzoekende, kunt u met de door u aangemaakte inlognaam en wachtwoord reageren op ons woningaanbod.

Worden alle woningen gepubliceerd?

Nee, sommige woningen kunnen worden verkocht of tijdelijk verhuurd in verband met sloop- of renovatieplannen. Het komt ook voor dat zonder voorafgaande publicatie woningen worden aangeboden aan woning...

Lees meer

wat is tijdelijke verhuur?

Het komt soms voor dat wij tijdelijk woningen verhuren in een gebied waar wij wijkvernieuwing gaan uitvoeren. Dit is een gebied waar een aantal woningen op de nominatie voor sloop staan. Deze sloopwon...

Lees meer

uw nieuwe voorschotbedrag stijgt aanzienlijk

In sommige gevallen kan het betekenen dat kosten voor bijvoorbeeld tuinonderhoud veel hoger zijn dan u er nu voor betaalt. Het nieuwe voorschotbedrag gaat dan omhoog. Thús Wonen heeft echter wel bepaa...

Lees meer

uw saldo afrekening vermeldt een positief bedrag

Als het totaal van uw saldo afrekening vermeldt dat u een bedrag in de plus heeft, betekent dit dat u in het afgelopen jaar te veel heeft betaald. U krijgt dit geld teruggestort.
Heeft u een huurachter...

Lees meer

Servicekosten: wat zijn dat?

Naast de huur betalen veel huurders ook servicekosten. Dit kunnen zijn:
- tuinonderhoud;
- energiekosten algemene ruimten;
- schoonmaakkosten;
- huismeester.
De hoogte en de samenstelling van de serviceko...

Lees meer

'Nijs' over asbest en hennep

Thús Wonen wil dat u veilig kunt wonen in een gezonde leefomgeving zonder overlast. Helaas zijn er soms factoren die uw woongenoet verstoren, zoals illegale hennepteelt in uw buurt of als u te maken k...

Lees meer

Informatiebrief SVB ontvangen?


Thús Wonen heeft een informatiebrief gestuurd over haar Strategisch Voorraadbeleid. Deze brief is gestuurd aan de huurders van de woningen waarvan Thús Wonen heeft bepaald deze in de toekomst af te wi...

Lees meer

Mijn boiler doet het niet.

Bij storing aan uw boiler neemt u contact op met Energie Service Friesland op telefoonnummer 0800 - 12 20.

Ik heb een gas- of stroomstoring.

Voor gas- en stroomstoringen in uw woning bent u zelf verantwoordelijk. Tenzij u de storing niet zelf kunt oplossen of wanneer u een gaslucht ruikt. Neem dan gratis contact op met het nationaal meldpu...

Lees meer

hoe wordt de hoogte van mijn huur bepaald?

Uw totale bruto huurprijs is een optelsom van kale huurprijs, servicekosten en lidmaatschap serviceabonnement. De kale huurprijs is de netto huurprijs. Servicekosten zijn bijvoorbeeld kosten voor glas...

Lees meer

Hoe betaal ik mijn huur?

Bij het afsluiten van de huurovereenkomst tekent u een machtiging voor het betalen van de huur. Iedere eerste werkdag van de maand wordt uw huur dan automatisch van uw rekening afgeschreven. U heeft e...

Lees meer

wie keert de huurtoeslag uit?

De huurtoeslag wordt uitgekeerd door de Belastingdienst. De huurtoeslag ontvangt u op uw eigen rekening.

krijg ik een bevestiging van de opzegging?

Ja, die krijgt u via de e-mail en als u dat wenst schriftelijk. Hierin bevestigen wij de opzegdatum en informeren wij u ook uitgebreid over hoe de opzegging verder in zijn werk zal...

Lees meer

Wat zijn vrije huursectorwoningen?

Naast sociale huurwoningen hebben we ook duurdere huurwoningen. We noemen deze woningen 'vrije huursectorwoningen'. Voor deze woningen krijg je geen huurtoeslag. De woningen hebben een huurp...

Lees meer

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen