WaarikslaapCITAAT

Veelgestelde vragen

We werken anders tijdens het coronavirus

Door het coronavirus is het voor iedereen een bijzondere tijd. We moeten met ons allen een weg vinden in een situatie van zoveel mogelijk thuis blijven en gepaste afstand van elkaar houden. Thús Wonen vindt de gezondheid en veiligheid van u en medewerkers belangrijk. Om verspreiding van het coronavisus te voorkomen geeft het kabinet en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) adviezen en richtlijnen. Vanzelfsprekend volgen wij hun beleid en deze richtlijnen.
 
Ook in deze tijd staan we voor u klaar
Ons kantoor is gesloten voor bezoek en de medewerkers werken thuis. Wij hebben de meest gestelde vragen en antwoorden over corona hieronder voor u op een rij gezet. Staat uw vraag er niet tussen of heeft u behoefte aan persoonlijk contact? U kunt ons altijd bellen of mailen.
Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.30 en 12.00 uur. U kunt ons bellen op 0800 55 11 511 of mailen via i. Wij staan voor u klaar en denken graag met u mee.
 
Disclaimer:
Het kan zijn dat gedurende deze periode de werkwijze verandert. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan deze opsomming. Natuurlijk passen we de Vragen en Antwoorden zo spoedig mogelijk aan op de actuele situatie.
 

Corona
Algemeen
Algemene huurvoorwaarden

Jaarlijkse huuraanpassing/huurverhoging
Huurbetaling
Opzeggen
Inschrijving
Reageren op woningaanbod
Woningtoewijzing 
Serviceabonnement
Huurtoeslag
Reparatie en onderhoud
Medehuurder
Onderverhuur
Overlast
Tuinonderhoud
Huurdersvereniging
Servicekosten
Langer thús
Statushouders
Gebiedsteam
Duurzaamheid

Hennep
Meld dierenleed

Corona

Wat kan ik zelf online regelen?

Door het Mijn Thús-portaal kunt u zelf online:
- uw gegevens, huur en huurbetalingen bekijken
- uw gegevens wijzigen
- betalen via iDEAL
- een reparatieverzoek maken*
- een betalingsregeling treffen **
*   Het online inplannen van een reparatieverzoek kan helaas niet tot 1 september
** Kunt u tijdelijk de huur niet betalen door het coronavirus? Neem dan contact met ons op, zodat we samen naar een passende oplossing kunnen zoeken. Wij denken graag met u mee.
 
Heeft u nog geen Mijn Thús-portaal? Schrijft u zich dan bij ons in als woningzoekende. Een profiel in Mijn Thús-portaal is zo gemaakt.

Wat gebeurt er als er iets stuk is in mijn huis?

Tijdens corona hebben we alleen noodzakelijke en urgente reparaties uitgevoerd. De overige reparatieverzoeken die bij ons binnen zijn gekomen, gaan we vanaf 1 juli aanstaande als eerste uitvoeren. Heb je een reparatieverzoek ingediend, dan hoef je niet opnieuw met ons te bellen. Een medewerker van Thús Wonen neemt contact met u op voor het maken van een afspraak. Wij verwachten dat we een aantal weken nodig hebben om alle reparatieverzoeken in te kunnen plannen en uit te voeren.
 

Welke werkzaamheden in en aan mijn woning gaan door?

Thús Wonen vindt de gezondheid en veiligheid van huurders en medewerkers belangrijk. Om verspreiding te voorkomen geeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviezen en richtlijnen. Vanzelfsprekend volgen wij hun beleid en deze richtlijnen.
 
Wij nemen verschillende maatregelen:
 
a. Binnenwerkzaamheden
Binnenwerkzaamheden die niet opgestart zijn, stellen we voorlopig uit (behalve als het om veiligheid of noodzakelijk onderhoud gaat*). U heeft hierover een brief ontvangen. Wij weten niet wanneer de werkzaamheden uitgevoerd worden. Zodra er meer bekend is, brengen wij u opnieuw op de hoogte.

*Onder veiligheid en noodzakelijk onderhoud valt: 
- uitvoeren van periodieke onderhoudswerkzaamheden aan de centrale verwarming (en indien aanwezig de mechanische ventilatie);
- uitvoeren van een veiligheidskeuring voor gas en elektra;
- vervangen van de centrale verwarmingsketel (cv-ketel);
- opnemen van het energielabel;
- uitvoeren asbestinventarisatie ter voorbereiding op planmatig  onderhoud voor de komende jaren (een asbestrapport is 3 jaar geldig)

U krijgt van ons een brief wanneer het uw woning betreft en/of u wordt vooraf gebeld door het betreffende bedrijf. Heeft u of uw medehuurders ziekteverschijnsnelen of behoort u tot de groep kwetsbare personen, dan maken we afspraken met u. 
 
b. Buitenwerkzaamheden
De buitenwerkzaamheden voeren we uit volgens planning. Deze werkzaamheden vinden plaats aan de buitenkant van uw woning. Daarvoor hoeft de aannemer niet in uw woning of in contact met u. De aannemer kan u wel vragen om bijvoorbeeld een raam te openen. Hierbij houdt de aannemer zich aan de regels en voorschriften van het RIVM.
De aannemer is voor u de eerste contactpersoon. Heeft u tijdens de werkzaamheden een vraag? Stel die dan aan de uitvoerder die bij u aan het werk is of bel het bedrijf. Kan de aannemer uw vraag niet beantwoorden, neem dan contact met ons op.
Asbestinventarisatie ter voorbereiding op planmatig onderhoud voor de komende jaren vinden ook plaats (een asbestrapport is 3 jaar geldig)
 
c. Werkzaamheden in lege woningen
De werkzaamheden in onbewoonde woningen gaan zoveel mogelijk door.

Hoe gaat het reageren op een nieuwe woning?

In deze periode met het coronavirus lopen een aantal processen anders dan anders.
Op onze website staan de woningen waarop u kunt reageren. Wij wijzen de woningen gewoon toe. 

Bezichtigen van de woning is mogelijk als de nieuwe huurder dit toelaat. U bent zelf verantwoordelijk voor het zich houden aan de RIVM-richtlijnen.
 
RIVM-maatregelen om verspreiding te voorkomen:
- Was vaak uw handen met water en zeep.
- Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
- Schud geen handen.
- Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
- Bij koorts en/of benauwdheid moet iedereen in het huishouden thuisblijven.
 
Wilt u de woning accepteren, dan stuurt u alle gevraagde documenten ons digitaal (of per post) toe. Als alle documenten in orde en wij akkoord zijn, krijgt u van ons een definitieve aanbieding.
 
Hoe gaat het verder:
- U ontvangt van ons het huurcontract en de verhuurnota digitaal of per post.
- U ondertekent thuis beide huurcontracten en het IRF-formulier en stuurt deze weer retour.
- U maakt het notabedrag aan ons over.
- De afdeling Verhuur controleert alle documenten en stuurt het door Thús Wonen getekende huurcontract terug.
- U krijgt een afspraak met de opzichter voor de sleuteloverdracht.
- Wilt u liever niet tekenen in deze periode of bent u ziek, dan wordt het contract op een later tijdstip uitgegeven.
 

Wat gebeurt er met de overname van mijn goederen bij verhuizen?

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM omtrent het coronavirus. Overname is per maandag 15 juni 2020 weer mogelijk binnen deze richtlijnen. U bent zelf verantwoordelijk voor het zich houden aan de RIVM richtlijnen.
 
RIVM-maatregelen om verspreiding te voorkomen:
- Was vaak uw handen met water en zeep.
- Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
- Schud geen handen.
- Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
- Bij koorts en/of benauwdheid moet iedereen in het huishouden thuisblijven.
 

Wat gebeurt er als ik nu mijn huur opzeg?

U kunt uw huuropzegging telefonisch of per mail aan ons doorgeven. De normale opzegtermijn van een maand blijft van toepassing. 

Vanaf maandag 15 juni 2020 is onze normale procedure huuropzegging weer van kracht. Een van onze opzichters komt bij u thuis voor een voorinspectie (binnen 3 werkdagen na de huuropzegging). Aan u, als vertrekkende huurder wordt gevraagd of uw telefoonnummer mag worden gedeeld met een kandidaat-huurder in verband met de overname of bezichtiging. De opzichter gaat met u door de woning en maakt afspraken hoe de woning moet worden opgeleverd en legt uit hoe het overnametraject werkt. Ook worden ZAV’s gecontroleerd. De opzichter overhandigt u het sleutelkastje en legt uit hoe deze werkt.
Uiteraard houden wij ons aan de RIVM-richtlijnen en houden 1,5 meter afstand.
 
 

Huurwoning opzeggen tijdens corona: overname is weer mogelijk

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM omtrent het coronavirus. Overname is per maandag 15 juni 2020 weer mogelijk binnen deze richtlijnen. U bent zelf verantwoordelijk voor het zich houden aan de RIVM-richtlijnen.
 
RIVM-maatregelen om verspreiding te voorkomen:
- Was vaak uw handen met water en zeep.
- Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
- Schud geen handen.
- Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
- Bij koorts en/of benauwdheid moet iedereen in het huishouden thuisblijven.
 
Als de eventuele nieuwe huurder bekend is, kunt u zaken ter overname aanbieden. Wij bemiddelen niet bij het overnemen van uw spullen. De overname en eventuele vergoedingen zijn iets tussen u en de nieuwe huurder. Via een overnameformulier laat u ons weten wat in de woning achterblijft en wordt overgenomen door de nieuwe huurder. U en de nieuwe huurder ondertekenen beiden het overnameformulier (pdf). Het overnameformulier legt u op het aanrecht bij de overige sleutels.
De overname kan pas plaatsvinden als wij de woning definitief aan u toewijzen.
Wordt u het niet eens of is er geen nieuwe huurder? Dan moet u de spullen uit de woning verwijderen voordat u de sleutels bij ons inlevert.
 

Wat gebeurt er met het plaatsen van mijn zonnepanelen?

Het plaatsen en het aansluiten van de zonnepanelen gaat door. Het plaatsen van zonnepanelen gebeurt aan de buitenkant van uw woning. Daarvoor hoeft de installateur niet in uw woning of in contact met u.
Om de zonnepanelen aan te sluiten en aan te melden moet een medewerker van Zonmaat in uw woning. Bij de start van de coronacrisis is door Thús Wonen besloten alleen de zonnepanelen op het dak te plaatsen en de aansluiting in de meterkast uit te stellen. De richtlijnen voor het uitvoeren van werkzaamheden in een woning zijn nu duidelijk. We gaan de aansluitingen in de meterkast ook opstarten. De werkzaamheden worden uiteraard uitgevoerd volgens de RIVM-richtlijnen en in goed overleg met u.
 

 

Wat gebeurt er als ik een spoedreparatie heb?

Voor reparaties die te maken hebben met een ernstige storing of calamiteit komen wij langs. Ernstig is het als u uw algemene dagelijkse levensbehoefte (waaronder koken, toiletgebruik, wassen en schoonmaken) niet kunt uitvoeren. Onder een calamiteit verstaan wij een gaslekkage, een grote lekkage en buitensluiting.
 
Als u (of een medehuurder) ziekteverschijnselen heeft, dan maken we afspraken met u.
Dit zijn de afspraken bij ziekteverschijnselen:
- U laat de buitendeur open als de vakman aankomt of iemand anders maakt de deur vanaf buiten open.
- U en uw medehuurders zijn in een andere ruimte.
- Indien overleg nodig is, belt onze vakman met u (via de telefoon).

Komen we bij u thuis voor een spoedreparatie, dan volgen wij de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM):       
- Er komen geen medewerkers die ziekteverschijnselen hebben.
- We houden 1,5 m afstand.
- We schudden geen handen.
- We wassen handen regelmatig met water en zeep.
- We maken gebruik van papieren zakdoekjes.
- We hoesten en niesen in de binnenkant van de elleboog.

Wanneer u zich niet aan deze richtlijnen houdt, verlaat onze medewerker uw woning en voert hij de reparatie niet uit. Dit in verband met de veiligheid van onze medewerker.

Hoe kan ik een nieuwe woning bezichtigen?

Helaas is een bezichtiging in verhuurde staat door het coronavirus niet mogelijk. Het is wel mogelijk om een lege woning te bezichtigen. Wilt u een toegewezen woning bezichtigen, belt u dan met ons kantoor om een afspraak hiervoor te maken. Wij zorgen ervoor dat de sleutel op het afgesproken tijdstip voor u klaarligt. U komt naar ons kantoor in Dokkum. De sleutel ligt op een tafel in een ‘sluis’. U tekent een formulier bij het halen en bij het retour brengen van de sleutels. 

Hoe komt het met mijn nieuwbouwwoning?

Voorlopig gaat de bouw van nieuwbouwwoningen door, onder de strikte voorwaarden en richtlijnen van het RIVM. 

Wat als ik mijn huur niet kan betalen door het coronavirus?

Kunt u tijdelijk de huur niet betalen, vanwege alle maatregelen rondom het coronavirus? Bijvoorbeeld omdat u werkt als zzp’er en nu geen inkomen heeft? Of omdat u op basis van een nulurencontract tijdelijk geen salaris ontvangt (bijvoorbeeld omdat u in de horeca werkt)?
Wij denken graag met u mee. Neem contact met ons op, zodat we samen naar een passende oplossing kunnen zoeken.

Wat gebeurt er met de huuraanpassing per 1 juli 2020?

Thús Wonen voert de jaarlijkse huuraanpassing door per 1 juli 2020. De brief over uw huuraanpassing ontvangt u voor 1 mei 2020.

Wat doet Thús Wonen met huisuitzettingen?

Wij gaan altijd heel voorzichtig om met huurders met een huurachterstand. Heel soms leidt dit tot een huisuitzetting. Als dit de komende periode voorkomt, dan stellen wij deze uit, in overleg met de gemeente. Alleen als er een goede reden is, gaan we ermee door (bijvoorbeeld bij criminele activiteiten).

Hoe verplaats ik mijn afspraak?

Voor reparaties die te maken hebben met lekkages en veiligheid komen wij langs, behalve als u of een medehuurder ziekteverschijnselen heeft. Alle andere afspraken hebben wij afgezegd of zijn verplaatst.
 
Heeft u een afspraak met een van onze aannemers of samenwerkingspartners? Dan kunt u zelf contact opnemen met deze partij voor het verplaatsen van uw afspraak.

Wat kan ik doen bij last/overlast?

Tijdens de coronacrisis moet u meer thuis blijven. Misschien werkt u vanuit huis, en gaan de kinderen niet naar school. Dit geldt niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw buren. Het kan daarom zijn dat u juist in deze tijd meer last/overlast ervaart van uw buren. Op onze website leest u tips en adviezen hoe hiermee om te gaan: https://www.thuswonen.nl/ik-huur-een-woning/overlast 
 
Bureau WoonTalent adviseert de overheid en woningcorporaties op het gebied van woonoverlast. Kijkt u ook eens op hun website https://overlastvanburen.nl voor hun tips en advies om met deze situatie om te gaan.

Waar kan ik nog meer informatie krijgen over het coronavirus?

Voor actuele informatie over het coronavirus verwijzen wij u naar de website van het RIVM (www.rivm.nl) of de GGD (www.ggdfryslan.nl). Er is ook een landelijk informatienummer voor vragen over corona: 0800 1351. Dit nummer is de hele week bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur.
 

Algemeen

Kan ik hulp krijgen als ik problemen heb met het betalen van mijn vaste lasten?

Als u problemen heeft met het betalen van uw vaste lasten, adviseren wij u om contact op te nemen met het gebiedsteam van uw gemeente. Zij zijn telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer: 0519 29 88 88, optie 1 van: maandag t/m donderdag: 8.30-16.30 uur, op vrijdag van 08.30-17.00 uur.
U kunt hen ook mailen via het mailadres: .
Meer informatie over het gebiedsteam kunt u lezen op de website: https://www.noordoosthelpt.nl/is/gebiedsteam.

Wie staat er namens Thús Wonen bij mij aan de deur?

Als er bij u aangebeld wordt voor werkzaamheden in of rondom uw woning – met of zonder afspraak – vraag dan altijd om een legitimatiebewijs. Onze medewerkers, maar ook bedrijven die namens Thús Wonen werkzaamheden uitvoeren, legitimeren zich natuurlijk graag. Vertrouwt u het niet, bel dan met ons klanten contact centrum om dit te controleren.

Kan mijn vereniging of activiteit gesponsord worden?

Nee, wij sponsoren in principe niet (zeer hoge uitzonderingen daargelaten). Om twee redenen:

1. Wij willen goede woningen verhuren tegen betaalbare prijzen. Als we verenigingen sponsoren, activiteiten gaan ondersteunen of bijdragen verlenen aan initiatieven van groepen, gaat dat ten koste van onze huurprijzen en onze dienstverlening.
2. Veel van onze huurders zijn lid van verenigingen of actief in stichtingen die allemaal best een financiële bijdrage kunnen gebruiken. Echter, als we de ene huurder een plezier doen door geld te geven, dan moeten we voor andere huurders hetzelfde doen.

Ik heb een klacht, wat kan ik doen?

Een klacht kunnen wij onderverdelen in drie vormen:

- Is er iets stuk in uw woning en wilt u dit gemaakt hebben? Bel dan met onze afdeling Service & Onderhoud 0800 55 11 511, keuze 1, of plan het gelijk in via Mijn Thús-portaal.

- Ervaart u overlast van een van uw buren? Kijk voor meer informatie op onze website.

- Heeft u een klacht over de dienstverlening van Thús Wonen? Kijk hier voor meer informatie.

Kan ik mijn huurwoning kopen?

Een aantal woningen kunnen wij inderdaad verkopen. Als u een brief of e-mail stuurt met uw gegevens, controleren wij of u de woning kunt kopen.

Algemene huurvoorwaarden

Wat zijn de algemene huurvoorwaarden van Thús Wonen?

Wanneer u bij ons een woning huurt, tekent u ook voor de algemene huurvoorwaarden. Hierin staan alle rechten en plichten van ons als verhuurder en u als huurder.

Per 1 maart 2018 hebben we nieuwe huurvoorwaarden. Deze gelden alleen voor huurders die na deze datum een huurovereenkomst met ons hebben afgesloten. Had u voor 1 maart 2018 al een huurovereenkomst met Thús Wonen? Dan gelden nog de oude voorwaarden.

Waar kan ik meer informatie vinden over de algemene huurvoorwaarden?

Klik hier voor de actuele algemene huurvoorwaarden
 

Jaarlijkse huuraanpassing/huurverhoging

Waarom de jaarlijkse huuraanpassing?

De kosten die wij maken blijven stijgen. Deze kosten stijgen omdat wij onder andere door inflatie steeds meer betalen voor materialen en bouwkosten. Elk jaar mogen woningcorporaties de huur aanpassen. Hoe hoog deze aanpassing mag zijn, bepaalt de overheid. Het aanpassen van de huur is nodig om te investeren in onze doelen:
1. We hebben en houden genoeg betaalbare en beschikbare woningen.
2. We verbeteren de kwaliteit van de woningen door het uitvoeren van groot onderhoudsprojecten en door nieuwbouw.
3. We investeren in leefbaarheid.
 
Wij vinden dat elke woning een huurprijs hoort te hebben die past bij de kwaliteit van de woning. Jaarlijks per 1 juli past Thús Wonen de huurprijzen van de meeste woningen aan. De huuraanpassing kan per woning verschillen. Het percentage hangt af van wat u nu aan huur betaalt en wat de streefhuur van uw woning is. Wilt u meer weten, lees dan onze brochure of kijk verder bij de veelgestelde vragen.

Waarom de jaarlijkse huuraanpassing, ondanks de coronacrisis?

We vinden het belangrijk dat u als huurder zo prettig mogelijk woont. Om een goede kwaliteit woning aan te kunnen bieden investeren we in onze woningen. De kosten die wij daarvoor maken (voor onder andere materialen en bouwkosten) blijven stijgen. Dit noemen we inflatie.
Als wij per 1 juli 2020 de huurprijzen niet aanpassen, maar onze kosten wel blijven stijgen, kunnen wij in de toekomst minder onderhoud en woningverbeteringen uitvoeren. Dit gaat ten koste van het woongenot van u als huurder.
 

Hoe word ik op de hoogte gebracht van mijn huuraanpassing?

Jaarlijks voor 1 mei stuurt Thús Wonen aan de huurders een brief met de huuraanpassing per 1 juli.

Hoe wordt mijn huurprijs bepaald (en wat betekent streefhuur)?

In Nederland gebruiken we het landelijk woningwaarderingssysteem (WWS). Dat kent u misschien beter als het puntensysteem. Wij vragen niet de maximaal toegestane huurprijs (100%), maar gemiddeld 63% hiervan. Dit noemen wij de streefhuur. Elke woning krijgt op deze manier een huur die bij de kwaliteit van de woning en de omgeving past. U kunt het aantal WWS‑punten bekijken in het Mijn Thús-portaal.
 
Het Mijn Thús-portaal is uw persoonlijke pagina op de website van Thús Wonen. U regelt hier snel en gemakkelijk zelf uw woonzaken. Met uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord logt u in op het Mijn Thús-portaal.

Welke percentages gebruikt Thús Wonen voor de huuraanpassing?

De regering heeft bepaald dat de huurprijs dit jaar met maximaal 5,1% verhoogd mag worden. Bij de huuraanpassing kijken we naar de streefhuur van de woning. Sommige huurders betalen op dit moment minder dan de streefhuur, anderen juist meer. Daarom worden de huren niet allemaal met hetzelfde percentage aangepast.
 
Dit zijn de percentages van de huuraanpassing per 1 juli 2020:

Huidige huurprijs                                                        Huuraanpassing
Vanaf € 35,- boven streefhuur                                      0,0%
€ 25,- beneden tot € 35,- boven streefhuur             2,6%
Vanaf € 25,- beneden streefhuur                                 5,1%
 
Voor Thús Wonen betekent dit een gemiddelde stijging over alle huurwoningen van 2,6% (volgens afspraak Sociaal Huurakkoord).
 

Wat is inflatie?

Inflatie is de stijging van het algemene prijspeil over een jaar. Hierdoor kan met dezelfde hoeveelheid geld minder worden gekocht. De inflatie is landelijk vastgesteld op 2,6%.

Wat moet ik zelf regelen rondom de huurbetaling?

Als u uw huur automatisch betaalt, hoeft u niets te doen. Betaalt u op een andere manier? Past u dan zelf vóór 1 juli het huurbedrag aan.

Hoe kan het dat ik een hogere huuraanpassing krijg dan mijn buren (meer of minder betaal dan mijn buren)?

Dat kan verschillende redenen hebben. Een reden kan zijn dat uw buren eerder of later in de woning zijn komen wonen en hierdoor een lagere of een hogere contracthuur betalen. De huurprijs wordt namelijk bij ingangsdatum van de huurovereenkomst vastgesteld en aangepast aan het op dat moment geldende huurprijsbeleid van Thús Wonen. Een andere reden kan zijn dat door een eerder aangebrachte woningverbetering (comfort) de huurprijs destijds is verhoogd (het puntenaantal kan gestegen zijn). 

Hoe kan het dat de door mij opgezegde woning nu met een lagere huurprijs op de website staat?

Als een woning leeg komt, wordt de woning op onze website gepubliceerd. We kijken naar de streefhuur die op dat moment geldt. Want het huurprijsbeleid kan ondertussen gewijzigd zijn ten opzichte van de ingangsdatum van uw huurovereenkomst. Hierdoor kan de huurprijs hoger of lager zijn. 

Wat moet ik regelen als een andere instantie mijn huur betaalt?

Geeft u dan zelf vóór 1 juli 2020 het nieuwe huurbedrag door aan de instantie die de huur namens u betaalt. U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd betalen van het juiste huurbedrag.

Wat voor gevolgen heeft de huuraanpassing op de hoogte van mijn huurtoeslag?

De regels over de huurtoeslag zijn veranderd. Misschien krijgt u in 2020 huurtoeslag, terwijl dat in 2019 niet zo was. Wilt u weten of u recht heeft op huurtoeslag? Maak dan een proefberekening op de website van de Belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
 
Uw huurtoeslag wordt niet direct op 1 juli 2020 aangepast. Uw maandelijks voorschot blijft dus hetzelfde. De Belastingdienst verwerkt de jaarlijkse huuraanpassing pas bij de definitieve berekening. Die krijgt u na afloop van het jaar. Als u te weinig huurtoeslag heeft gekregen, dan betaalt de Belastingdienst die alsnog uit. De nieuwe huur wordt ook meegenomen bij de voorschotberekening van 1 januari 2021. Controleer altijd de beschikkingen die u ontvangt van de Belastingdienst op juistheid.
(Een beschikking is een brief van de Belastingdienst Toeslagen waarin de hoogte van uw toeslag staat.)

Wat moet ik zelf doorgeven aan de Belastingdienst?

U hoeft de Belastingdienst niet te vertellen over uw nieuwe huur. Dat doen wij.
Controleer wel altijd zelf de beschikkingen die u ontvangt van de Belastingdienst op juistheid.  

Wat betekent het voor mijn huuraanpassing dat er een woningverbetering is uitgevoerd?

Tot nu toe is het altijd gelukt om voor het verduurzamen van de woningen voor zittende huurders geen directe huurverhoging te vragen. De besparing op de gasrekening als gevolg van het isoleren van de woningen komt ten goede aan de huurders. De verduurzaming maakt echter wel onderdeel uit van het woningwaarderingssysteem (WWS-punten) en kan later van invloed zijn op de jaarlijkse huuraanpassing. Dit kan per woning of per situatie verschillen.
 

Wat kan ik doen aan de huuraanpassing als ik niet tevreden ben over de staat van mijn woning?

Het niet tevreden zijn over de staat van de woning is geen wettelijke reden om bezwaar te maken tegen de huuraanpassing. Wij wijzen uw bezwaar dan altijd af. Vindt u dat technische zaken in uw woning niet goed op orde zijn, dan kunt u ons vragen om een reparatie aan uw woning uit te voeren.

Wat is een inkomensafhankelijke huurverhoging en past Thús Wonen dit toe?

Dat is een huurverhoging voor sociale huurwoningen waarbij de hoogte afhankelijk is van het inkomen van het huishouden. Hoe hoger het gezinsinkomen, hoe hoger de huurverhoging. Het doel van een inkomensafhankelijke huurverhoging is het scheefwonen tegen te gaan. Scheefwonen betekent dat huurders in een woning wonen waarvan de huurprijs in verhouding tot het (gezins-)inkomen te laag is.
Wij passen geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe.

Hoe kan ik bezwaar maken als ik het niet eens ben met de huuraanpassing?

Als u het niet eens bent met de huuraanpassing, kunt u tot 1 juli bij ons schriftelijk bezwaar indienen. Wij moeten uw bezwaarschrift dan uiterlijk 30 juni hebben ontvangen. Hiervoor gebruikt u altijd de modelbrief Bezwaarschrift Jaarlijkse Huurverhoging van de Huurcommissie (een zelf geschreven brief is niet voldoende). Deze modelbrief vindt u op de website www.huurcommisie.nl.
 
Meest voorkomende redenen voor bezwaar zijn:
- De nieuwe netto huur is hoger dan de maximaal toegestane huur.
- De huurverhoging is meer dan het maximaal toegestane percentage.
 
Geen reden voor bezwaar is:
- Niet tevreden over de onderhoudsstaat van de woning.

Wat gebeurt er met mijn bezwaar tegen de huuraanpassing?

Wij bekijken uw bezwaar. U krijgt hiervan altijd schriftelijk bericht. Wanneer u het toch niet eens bent met onze mening, kunnen wij contact met u opnemen om nader uit te leggen waarom uw bezwaar volgens ons niet terecht is.
Wilt u na deze uitleg toch bezwaar maken, dan sturen wij uw 'bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging' door naar de onafhankelijke Huurcommissie. Wij vragen de Huurcommissie dan een uitspraak te doen of het voorstel tot huurverhoging terecht is.
Voor een procedure bij de Huurcommissie betaalt u een voorschot van € 25,- (leges) aan de Huurcommissie. Stelt de Huurcommissie u in het gelijk, dan krijgt u dit bedrag weer terug.

Wat als ik mijn huur niet kan betalen door het coronavirus?

Kunt u tijdelijk de huur niet betalen, vanwege alle maatregelen rondom het coronavirus? Bijvoorbeeld omdat u werkt als zzp’er en nu geen inkomen heeft? Of omdat u op basis van een nulurencontract tijdelijk geen salaris ontvangt (bijvoorbeeld omdat u in de horeca werkt)? Wij denken graag met u mee. Neem contact met ons op, zodat we samen naar een passende oplossing kunnen zoeken.

Wat betekent het Sociaal Huurakkoord voor mijn huuraanpassing?

In het Sociaal Huurakkoord hebben Aedes en de Woonbond afspraken gemaakt (dit is geen wet- en regelgeving) over een gematigd huurprijsbeleid. De belangrijkste afspraak is dat de totale huurprijs van sociale huurwoningen in de komende jaren gemiddeld met niet meer dan het inflatiepercentage wordt verhoogd. Wij vinden het belangrijk om onze woningen betaalbaar te houden en houden ons aan deze afspraak uit het Sociaal Huurakkoord. Dit betekent bij Thús Wonen dat huurprijzen kunnen stijgen met 0%, 2,6% of 5,1% en dat de gemiddelde stijging over alle huurwoningen daarmee niet meer is dan 2,6% (inflatie). 

Huurbetaling

Kan ik met een huurachterstand verhuizen naar een woning van een andere verhuurder?

Alle woningcorporaties in Nederland werken met een verhuurdersverklaring. Als u in aanmerking komt voor een woning bij een andere verhuurder, dan wordt er gevraagd om een verhuurdersverklaring. Als u een huurachterstand heeft of heeft gehad, vermeldt Thús Wonen dit op de verhuurdersverklaring. 

Op welke manieren kan ik de huur betalen?

Bij het afsluiten van de huurovereenkomst tekent u een machtiging voor het betalen van de huur. Iedere eerste werkdag van de maand wordt uw huur dan automatisch van uw rekening afgeschreven. U heeft er geen omkijken meer naar en u bent altijd op tijd met betalen. Dit is de makkelijkste manier om de huur te betalen. U mag de huur natuurlijk ook betalen met een bankoverschrijving. Dat kan handmatig, maar u kunt via internetbankieren ook een maandelijkse opdracht instellen. Als u een maandelijkse opdracht instelt, moet u er rekening mee houden dat u de bank tijdig informeert over wijzigingen in het huurbedrag, bijvoorbeeld bij huurverhoging. Zo voorkomt u dat het verkeerde bedrag wordt overgemaakt.

Ik wil het rekeningnummer wijzigen, hoe doe ik dat?

Voor het wijzigen van uw rekeningnummer voor de huurbetaling kunt u een formulier op onze website invullen. Vervolgens sturen wij u een nieuwe machtiging toe. Als u die ondertekent en retour stuurt, kunnen wij het rekeningnummer voor de huurbetaling aanpassen.

Kan ik op het kantoor contant betalen?

Nee, dat kan niet. Pinnen kan wel.

Wat doet Thús Wonen bij een huurachterstand?

Heeft u de huur niet vóór de eerste van de maand betaald? Dan sturen wij u een herinnering. Tien dagen na het versturen van de herinnering sturen wij u een aanmaning. Als u dan nog niet betaalt, ontvangt u ongeveer twee weken later een brief van de deurwaarder.

Mijn automatische betaling is niet goed gegaan. Wat kan ik doen?

Dan is het bedrag waarschijnlijk gestorneerd. Een stornering kan verschillende oorzaken hebben. Mogelijk staat er te weinig saldo op uw rekening. Of u heeft de betaling zelf teruggedraaid, of u heeft een algehele blokkade op incasso's. Om dit op te lossen kunt u uw bank een nieuwe betalingsopdracht geven. Ook kunt u het bedrag pinnen bij ons op kantoor. Contante betaling is niet mogelijk.

Wat is het bankrekeningnummer van Thús Wonen?

Het IBAN-rekeningnummer van Thús Wonen is: NL 57 INGB 0660 713 330.

Ik kan de huur niet op tijd betalen, wat moet ik doen?

Als er niet genoeg geld op uw bankrekening staat, kan de huur op dat moment niet afgeschreven worden. U krijgt dan een betalingsherinnering met de vraag om de huur alsnog zelf over te maken onder vermelding van uw adres. Lukt het niet om uw huur op tijd te betalen? Neem dan snel contact met ons op. U kunt ook via Mijn Thús-portaal een verzoek voor een betalingsregeling indienen. We bekijken dan samen of een betalingsregeling uitkomst kan bieden.

Opzeggen

Hoe kan ik de huur van mijn woning of garage opzeggen?

U kunt de huur op drie manieren opzeggen:

- Met het huuropzeggingsformulier. Heeft of bent u een medehuurder? Onderteken dan beiden het formulier.
- Via een e-mail aan . Vermeld uw naam, huidige adres, nieuwe adres, telefoonnummer en e-mailadres.
- Telefonisch via 0800 55 11 511.

U ontvangt een bevestiging van uw opzegging met de einddatum van de huur. Deze kan niet in het weekend of op een feestdag vallen. We maken een afspraak met u wanneer een van onze opzichters langs kan komen om de woning te inspecteren.

Wat is de opzegtermijn van mijn woning of garage?

Er geldt een opzegtermijn van minimaal één maand. Daarnaast moet de opzegdatum altijd een werkdag zijn. Heeft u goederen ter overname, dan adviseren wij u de woning minstens twee maanden van tevoren op te zeggen. 

Kan ik goederen ter overname aan de volgende huurder aanbieden?

Als de eventuele nieuwe huurder bekend is, kunt u zaken ter overname aanbieden. Wij bemiddelen niet bij het overnemen van uw spullen. De overname en eventuele vergoedingen zijn iets tussen u en de nieuwe huurder. Via een overnameformulier laat u ons weten wat in de woning achterblijft en wordt overgenomen door de nieuwe huurder. U en de nieuwe huurder ondertekenen beiden het overnameformulier (pdf). Het overnameformulier legt u op het aanrecht bij de overige sleutels. De overname kan pas plaatsvinden als wij de woning definitief aan u toewijzen.
Wordt u het niet eens of is er geen nieuwe huurder? Dan moet u de spullen uit de woning verwijderen voordat u de sleutels bij ons inlevert.
 
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM omtrent het coronavirus. Overname is per maandag 15 juni 2020 weer mogelijk binnen deze richtlijnen. U bent zelf verantwoordelijk voor het zich houden aan de RIVM-richtlijnen.
 
RIVM-maatregelen om verspreiding te voorkomen:
- Was vaak uw handen met water en zeep.
- Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
- Schud geen handen.
- Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
- Bij koorts en/of benauwdheid moet iedereen in het huishouden thuisblijven.

Ik wil mijn huur opzeggen en heb overname

U kunt de huur op drie manieren opzeggen:
- Met het huuropzeggingsformulier. Heeft of bent u een medehuurder? Onderteken dan beiden het formulier.
- Via een e-mail aan . Vermeld uw naam, huidige adres, nieuwe adres, telefoonnummer en e-mailadres.
- Telefonisch via 0800 55 11 511.
 
U heeft een maand opzegtermijn. Als u overname heeft adviseren wij u de woning minstens twee maanden van tevoren op te zeggen. Als de eventuele nieuwe huurder bekend is, kunt u zaken ter overname aanbieden. Wij bemiddelen niet bij het overnemen van uw spullen. De overname en eventuele vergoedingen zijn iets tussen u en de nieuwe huurder. 

Wordt mijn woning geïnspecteerd als ik die opzeg?

Vooraf informeren wij u uitgebreid over hoe u de woning achter moet laten en wat de gevolgen kunnen zijn als u dat niet doet. De opzichter controleert de woning, nadat u de sleutel in het sleutelkastje, die u aan de voordeur hangt, heeft achtergelaten.

Waar lever ik mijn sleutels na huuropzegging in?

U zorgt ervoor dat één sleutel van de voordeur uiterlijk op de laatste dag van de einddatum van het huurcontract vóór 12.00 uur in het sleutelkastje wordt achtergelaten. De rest van de sleutels legt u op het aanrechtblad.
Geef nooit sleutels aan de nieuwe huurder.

Hoe lever ik mijn woning op?

U levert de woning 'in goede staat' (pdf) aan ons op. Daarmee bedoelen wij dat de woning er netjes uitziet op het moment dat u vertrekt. Wij houden natuurlijk rekening met normale slijtage van onderdelen en voorzieningen. Herstelwerkzaamheden die niet het gevolg zijn van slijtage, brengen wij bij u in rekening volgens het prijsoverzicht (pdf). Bij de bevestiging van uw huuropzegging ontvangt u nadere informatie hierover.

Inschrijving

Ik zoek een garage, kan dat bij jullie?

Ja, u moet dan ingeschreven staan als woning/garagezoekende. Als er een garage vrij komt, wordt deze gepubliceerd tussen het aanbod. Daarna kunt u hier op reageren.

Ik ben uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, wat is dit?

Wij willen graag weten wie onze huurders zijn. Soms is daar een kennismakingsgesprek voor nodig.
In een kennismakingsgesprek kunnen vragen worden gesteld en beantwoord en maken we op een prettige manier kennis met elkaar.
Het kan ook zijn dat wij een financiële toets hebben laten doen en daar negatieve betaalervaringen en/of incasso’s naar voren komen. Of andere zaken die opvallen. Dit is ook een reden om u uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek. U kunt tijdens zo’n gesprek uw situatie toelichten, vragen stellen en beantwoorden.
 
 

Waar moet ik op letten als ik op een woning reageer?

Bij het reageren op een huurwoning is het belangrijk dat u voldoet aan de inkomensgrens van € 39.055. Wij wijzen tenminste 90 procent van onze vrijgekomen sociale huurwoningen toe aan huishoudens met een inkomen van maximaal € 39.055. 10 procent van de woningen mogen wij toewijzen aan woningzoekenden met een hoger inkomen. Hiermee voldoen wij aan de Europese regelgeving.
Verdient u samen met uw eventuele partner meer dan € 39.055, dan is de kans groot dat u bij ons geen huurwoning kunt krijgen.

Ik heb geen inloggevens, wat kan ik doen?

Als u zich inschrijft via onze website, maakt u zelf een inlognaam en wachtwoord aan. Staat u al bij Thús Wonen ingeschreven en bent u uw inloggegevens kwijt? Via Mijn Thús-portaal kunt u op de link 'Wachtwoord vergeten' of 'Inlognaam vergeten' of 'Nieuwe inloggegevens aanvragen' klikken. Als het door u ingevulde e-mailadres bij ons bekend is, ontvangt u via de bij ons bekende e-mail een nieuw wachtwoord, inlognaam of beide. 

Is inschrijven als woningzoekende gratis?

Ja. Er zijn geen kosten verbonden aan een inschrijving als woningzoekende bij Thús Wonen.

Sta ik als huurder automatisch ingeschreven als woningzoekende?

Nee, een huurder is iets anders dan een woningzoekende. U kunt zich via onze site inschrijven als woningzoekende.

Welke gegevens moet ik bij de hand hebben als ik mij inschrijf als woningzoekende?

U heeft uw IBAN-rekeningnummer, e-mailadres en uw inkomensgegevens nodig om u in te schrijven als woningzoekende.

Ik wil mij inschrijven als woningzoekende, hoe doe ik dat?

U schrijft zich in als woningzoekende via Mijn Thús-portaal. U maakt zelf een inlognaam en wachtwoord aan. U ontvangt van ons een bevestiging via de e-mail. Vervolgens kunt u door in te loggen reageren op ons woningaanbod.

Reageren op woningaanbod

Kan ik voorrang of urgentie krijgen?

Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunnen mensen voorrang krijgen. Deze zijn:

1. WMO-urgenten
U kunt eventueel voorrang krijgen op het woningaanbod, als u vanwege uw gezondheid een aangepaste woning nodig heeft. Voorwaarde is wel dat dit op voordracht van het WMO-loket van uw gemeente gebeurt.

2. Huurders uit herstructureringsgebieden
Huurders van Thús Wonen die in een herstructureringsgebied wonen, krijgen voorrang op het woonaanbod. 

3. Statushouders
Elke gemeente heeft een taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Als woningcorporatie huisvesten wij statushouders voor onze gemeenten, omdat de gemeenten zelf geen woningen verhuren. Hierover zijn afspraken met de gemeenten gemaakt.

Geen redenen voor urgentie
U kunt geen urgentieverklaring krijgen als een van de volgende redenen van toepassing is op uw situatie:
•        te kleine of slechte behuizing;
•        echtscheiding of relatiebreuk met of zonder kinderen;
•        gezinsuitbreiding; 
•        relatieproblemen met ouders of personen waarbij ingewoond wordt;
•        financiële problemen; 
•        burenruzies of geluidsoverlast;
•        het ontbreken van woonruimte.
 

Is het mogelijk te huren als ik geen woonverleden bij Thús Wonen heb, of als ik tijdelijk in een beschermd wonen of een maatschappelijke opvang verblijf?

Informeer naar de mogelijkheden en maak samen met uw begeleider een afspraak voor een kennismakingsgesprek met een van onze woonconsulenten sociaal. In veel gevallen biedt huren onder de voorwaarden uit ons Woonkansbeleid mogelijkheden voor een nieuwe start. In het kennismakingsgesprek vertellen we u hier meer over.

 

Kan ik naar een andere huurwoning van Thús Wonen verhuizen als ik een huurachterstand heb?

Heeft u een huurachterstand maar wilt u toch verhuizen naar een andere woning van Thús Wonen? Zorg dan dat u de huurachterstand heeft betaald voordat u reageert op een woning. U komt alleen in aanmerking voor een woning als u geen huurachterstand heeft op het moment dat u reageert.
Mocht u reageren terwijl u uw huurachterstand nog niet heeft afbetaald, dan komt u niet in aanmerking voor een huurwoning. U zult de komende 6 maanden moeten aantonen dat u een goede betaler bent, door elke maand uw huur op tijd te betalen. Pas na deze periode komt u weer in aanmerking voor een woning.

Waarom is de huur van de woning nu lager dan toen ik hem huurde?

De huurprijs van een woning wordt op één moment berekend en vastgesteld en dat is als de woning vrij komt. Deze huurprijs wordt gebaseerd op het aantal punten van de woning (woningwaardering) op dat moment. Het aantal punten kan in de tijd veranderen door bijvoorbeeld groot onderhoud, een ander energielabel, als de woning opnieuw wordt ingemeten of door een andere WOZ-waarde. Daarmee kan ook de huurprijs anders zijn dan bijvoorbeeld toen u hem huurde. Ook het huurprijsbeleid (de manier waarop de huurprijs tot stand komt) is in de tijd gewijzigd. Ook daardoor kan de huurprijs anders zijn dan bijvoorbeeld toen u hem huurde.

Hoe wordt de huur van een woning bepaald?

De huur van de woning wordt op één moment berekend en vastgesteld en dat is als de woning vrij komt. Deze huurprijs wordt gebaseerd op het aantal punten van de woning (woningwaardering) op dat moment. Het aantal punten per woning wordt bijvoorbeeld bepaald door hoe groot de woning is, wat de WOZ waarde is en wat het energielabel is.
Bij het aantal punten van de woning hoort een maximale huur die we als verhuurder mogen vragen. We vragen nooit de maximale huur. In plaats daarvan hebben we per woning een percentage bepaald wat we van deze maximale huur vragen van onze huurder. Dit percentage wordt bepaald door:
- Waar staat de woning? (bijvoorbeeld Dokkum, Holwerd, Oosternijkerk of Kollumerzwaag)
- Wat is het bouwjaar van de woning?
- Wordt de woning in de toekomst gesloopt of niet?

Rekenvoorbeeld:
Er komt een woning vrij en na het inmeten en controle van de punten heeft de woning 180 punten. De maximale huur die we mogen vragen is: € 893,72. Omdat het een woning is in De Westereen uit 1964, vragen we 63% van de maximale huur. De woning wordt op de website gepubliceerd voor € 563,04.

Als ik mijn huur opzeg, wat wordt dan de nieuwe huurprijs?

Pas als u de woning heeft opgezegd, kunnen wij de huurprijs opnieuw berekenen. Dan komen de opzichters langs om de woning op te meten, en wordt het aantal punten vastgesteld. Daar wordt de huur uit berekend.

Waarom betaalt mijn buurman veel minder dan ik?

De huurprijs van een woning wordt op één moment berekend en vastgesteld en dat is als de woning vrij komt. Deze huurprijs wordt gebaseerd op het aantal punten van de woning (woningwaardering) op dat moment. Het aantal punten kan in de tijd veranderen door bijvoorbeeld groot onderhoud, een ander energielabel, als de woning opnieuw wordt ingemeten of door een andere WOZ-waarde. Als uw buurman langer of korter in de woning woont dan u, kan de huurprijs van zijn woning daardoor anders zijn. Ook het huurprijsbeleid (de manier waarop de huurprijs tot stand komt) is in de tijd gewijzigd. Ook daardoor kan de huur van uw woning anders zijn dan die van uw buurman.

Ik wil graag een woning bezichtigen, kan dat?

Als de woning al leeg is, kunt u met ons contact opnemen om te overleggen of u de sleutel op kunt halen om de woning te bezichtigen.
Als de woning nog bewoond is, staat in de voorlopige aanbieding het telefoonnummer van huidige bewoner. U kunt dan contact met hen opnemen om de woning te bekijken.

Hoe lang duurt het voordat ik in aanmerking kom voor een woning?

We wijzen toe op basis van inschrijftijd. Dus wie het langst ingeschreven staat, komt in principe als eerste in aanmerking voor een woning. In de praktijk betekent dit dat u sneller in aanmerking komt voor woningen in dorpen waar minder vraag is dan in dorpen waar heel veel vraag is.

Wat gebeurt er als niemand de woning accepteert?

Als niemand op de woning reageert of een woning accepteert, dan zetten we deze woning direct weer in het huuraanbod. Zo kan het zijn dat u een woning van de week daarvoor opnieuw tegenkomt in het huuraanbod.

Vanaf en tot wanneer kan ik reageren op het woningaanbod?

U kunt elke dag reageren op ons aanbod. De woningen staan een week op de site. Bijvoorbeeld als er een woning op woensdag gepubliceerd wordt, staat deze er tot en met dinsdagavond op.

Hoe weet ik of ik een woning toegewezen heb gekregen?

Als u een woning toegewezen heeft gekregen, ontvangt u van ons, via de e-mail of via de post bericht. Als u inlogt, kunt u bij de reactie zien op welke plek u bent geëindigd. Bellen heeft geen zin, hier geven wij geen uitslag over.

Bij de aangeboden woning staat Tijdelijke Verhuur, wat is dat?

Het komt soms voor dat we tijdelijk woningen verhuren in een gebied waar we wijkvernieuwing gaan uitvoeren. Dit is een gebied waar een aantal woningen op de nominatie voor sloop staan. Deze sloopwoningen komen dan in aanmerking voor tijdelijke verhuur. Lees meer.

Ik ben mijn inloggevens vergeten of kwijt, wat kan ik doen?

Via Mijn Thús-portaal kunt u op de link 'Wachtwoord vergeten' of 'Inlognaam vergeten' of 'Nieuwe inloggegevens aanvragen' klikken. Als het door u ingevulde e-mailadres bij ons bekend is, ontvangt u via de bij ons bekende e-mail een nieuw wachtwoord, inlognaam of beide.

Ik heb zelf geen internet, hoe kan ik reageren op een woning?

U kunt iemand uit uw naaste omgeving vragen of u zijn of haar computer mag gebruiken. Als dat niet lukt, kunt u tijdens openingstijden van ons kantoor gebruik maken van een computer die hier voor u klaar staat.
Tip: vergeet dan niet uw inloggegevens mee te nemen!

Hoe weet ik op welke plaats ik ben geëindigd?

Als u inlogt in uw account, kunt u per woning zien op welke plaats u bent geëindigd. Diegene die het langst ingeschreven staat, komt boven aan de lijst te staan.

Hoe kan ik reageren op het woningaanbod?

Als u ingeschreven staat als woningzoekende, kunt u met de door u aangemaakte inlognaam en wachtwoord reageren op ons woningaanbod.

Ik heb gereageerd op een woning en wil dat graag intrekken of wijzigen. Kan dat?

Ja, dat kan als u zich inlogt. Klik op ‘ik heb gereageerd op een woning’. U ziet hier het overzicht met uw reacties. Als de woning nog aan niemand is aangeboden, kunt u de reactie door op het kruisje te klikken verwijderen.

Worden alle woningen gepubliceerd?

Nee, sommige woningen kunnen worden verkocht of tijdelijk verhuurd in verband met sloop- of renovatieplannen. Het komt ook voor dat zonder voorafgaande publicatie woningen worden aangeboden aan woningzoekenden die op grond van wettelijke regels voorrang hebben op deze woning.

Toewijzen

Moet ik mij ook inschrijven bij de gemeente als ik een woning toegewezen heb gekregen?

Ja, u moet zich laten inschrijven bij de gemeente. Geef binnen 5 dagen na de verhuisdatum uw nieuwe adres door. Dit doet u bij de gemeente van uw nieuwe woonadres. U kunt dit ook regelen via de website van die gemeente. De gemeente neemt uw nieuwe gegevens op in de basisadministratie (GBA). U wordt automatisch uitgeschreven op het adres waar u eerst woonde. Daar hoeft u dus niks extra's voor te regelen.

Wat zijn voorwaarden die vanuit het Woonkansbeleid aan het huren kunnen worden gesteld?

Voorwaarden die vanuit het Woonkansbeleid aan het huren kunnen worden gesteld, zijn onder andere: het huren met een begeleidende instantie of via een begeleidende instantie, waarbij de huurder zich ten tijde van het huren moet houden aan de begeleidingsafspraken en deze begeleiding accepteert.
Een ander voorbeeld is dat de huurder zal meewerken aan een schuldregeling en/of verantwoord inkomensbeheer. In een kennismakingsgesprek hoort u hier meer over.

Kom ik in aanmerking voor een huurwoning als ik in een schuldsaneringstraject zit of deze heb afgerond?

Als u in een schuldsaneringstraject zit, komt u niet in aanmerking voor een woning bij Thús Wonen. Pas als dit schuldsaneringstraject met goed gevolg is afgerond en u een 'schone lei verklaring' kunt overleggen, kunt u onder voorwaarden van ons huren.
Welke voorwaarden dit zijn, bespreken wij met u in een kennismakingsgesprek.

Wat gebeurt er als mijn verhuurdersverklaring negatief is?

Een ingeleverde verhuurdersverklaring moet zijn voorzien van uw handtekening ẻn van een stempel en handtekening van uw verhuurder. Met het zetten van uw handtekening heeft u toestemming gegeven voor het opvragen van inhoudelijke informatie bij de verhuurder.
Als u een verhuurdersverklaring inlevert die negatief is, dan wil dat zeggen dat uw vorige verhuurder in de verhuurdersverklaring aangeeft dat er sprake van overlast en/of huurachterstand is geweest. In dat geval informeren wij bij uw vorige verhuurder wat er precies aan de hand is geweest. Na dit gesprek beoordelen wij of u wel of niet in aanmerking kunt komen voor een woning.

Waarom krijg ik geen voorlopige aanbieding, ondanks dat ik op plek 1 sta?

Het kan voorkomen dat u op de 1e plaats bent geëindigd, maar dat de woning toch aan iemand anders is toegewezen. Het kan dan gaan om iemand die uit een sloopwoning komt en om die reden voorrang heeft. Dit is in overleg met De Bewonersraad Friesland geregeld. 

Daarnaast zijn er nog een paar andere gevallen waarin u als woningzoekende niet in aanmerking komt voor een huurwoning en u geen aanbieding voor de woning krijgt, ook al staat u op de 1e plaats. 

Situaties om te weigeren zijn bijvoorbeeld:

- als woningzoekenden nog een financiële verplichting open hebben staan bij de huidige verhuurder;
- als woningzoekenden geen verhuurderverklaring kunnen geven van de vorige verhuurder(s) over het betaal- en woongedrag;
- als woningzoekenden een negatieve verhuurdersverklaring geven waarin sprake is van overlast of huurachterstand;
- als woningzoekenden negatief uit de kredietcheck komen, waarbij de corporatie een hoog risico loopt;
- als u in een schuldsaneringstraject zit en u dus nog geen 'schone lei verklaring' kunt overleggen;
- als u in een schuldsaneringstraject hebt gezeten, maar u heeft geen 'schone lei verklaring' kunnen overleggen.

Wat wordt er bedoeld met passend toewijzen?

Per januari 2016 moeten corporaties woningzoekenden die afhankelijk zijn van de huurtoeslag huisvesten in de goedkopere huurwoning. Door deze wet, passend toewijzen genoemd, komen de goedkope huurwoningen terecht bij de mensen die er het meeste behoefte aan hebben.

De volledige informatie kunt u hier lezen. Zie hier: passend toewijzen 2020. Ook is er een schematisch overzicht over passend toewijzen beschikbaar.

Waarom moet ik mijn inkomen opgeven?

Met ingang van 1 januari 2011 is door Europese regelgeving een inkomensregeling ingevoerd. Als woningzoekende moet u kunnen aantonen dat het gezamenlijk bruto jaarinkomen van u en uw eventuele partner niet meer dan € 38.035,- per jaar bedraagt (peil 2019); voor 2020: € 39.055. Hiermee wil de overheid bereiken dat sociale huurwoningen vooral worden toegewezen aan mensen met een lager inkomen.

Wat is een verhuurdersverklaring?

Een verhuurdersverklaring is een schriftelijk formulier van uw huidige of vorige verhuurder over uw huurgedrag.

Wat kost een verhuurdersverklaring?

Er zijn geen kosten verbonden aan het opvragen van een verhuurdersverklaring.

Wat staat er in een verhuurdersverklaring?

In een verhuurdersverklaring verklaart uw huidige of vorige verhuurder:
- of u als huurder aan uw betalingsverplichtingen voldeed;
- of u wel of geen overlast heeft veroorzaakt in uw woonomgeving;
- of u zich eventueel schuldig heeft gemaakt aan andere zaken, zoals onderverhuur,
fraude en het gebruiken van de woning voor doeleinden waarvoor de woning niet
bestemd is.

Hoe kan ik een verhuurdersverklaring aanvragen?

U kunt bij uw huidige of vorige verhuurder een verhuurdersverklaring opvragen en laten invullen. U heeft de verhuurdersverklaring nodig wanneer u in aanmerking wil komen voor een (andere) huurwoning. Klik hier om de verhuurdersverklaring te downloaden. Deze kunt u laten invullen door uw huidige of vorige verhuurder.

Hoe lang duurt het voordat ik bericht krijg als ik op een woning heb gereageerd?

Wanneer de woning van de site is, wordt deze in principe binnen een week toegewezen. Alleen degene die de voorlopige woningaanbieding krijgt, ontvangt bericht van ons. De overige mensen die gereageerd hebben, kunnen vanaf dat moment in 'Mijn Thús-portaal' zien op welke plaats ze zijn geëindigd. Zij ontvangen daarover geen apart bericht.

Wat is een inkomensverklaring en hoe kom ik er aan?

Dit is een verklaring van de Belastingdienst over de hoogte van uw inkomen. Zonder deze specifieke inkomensverklaring mogen wij u niet (definitief) een woning toewijzen. Bij het vaststellen van het jaarinkomen telt de Belastingdienst de inkomsten van kinderen niet mee. Alleen het bruto jaarinkomen wordt meegeteld.
U kunt de inkomensverklaring downloaden bij de Belastingdienst door hier te klikken. Deze kunt u dan direct naar ons mailen of uitprinten. Telefonisch aanvragen kan ook, kosteloos via telefoonnummer 0800 0543. U heeft dan wel uw burgerservicenummer nodig. Het duurt dan minimaal 5 werkdagen voordat u het ontvangt.

Een kopie van de 'Definitieve Aanslag Inkomstenbelasting' mag ook als inkomensverklaring worden gebruikt.

Wanneer kan ik in mijn account zien op welke plek ik ben geëindigd?

Zodra wij de woning daadwerkelijk hebben toegewezen, kunt u zien op welke plek u bent geëindigd. In de meeste gevallen zal dit binnen een week zijn, nadat de woning van de site is.

Wat is een driepartijenovereenkomst?

Een vorm waarbij wonen en zorg in de eerste periode van het zelfstandig wonen zijn gekoppeld, is een ‘driepartijenovereenkomst’.

Thús Wonen heeft huurovereenkomsten opgesteld voor personen die alleen met professionele begeleiding in staat zijn om zelfstandig in een sociale huurwoning te wonen. De personen uit deze groep worden, met behulp van een ‘driepartijenovereenkomst’ tussen Thús Wonen, de begeleidende instantie en de huurder, zelfstandig gehuisvest. Door ondertekening van dit contract is de huurder verplicht om mee te werken aan zorg en begeleiding.

Thús Wonen stelt bijvoorbeeld een ‘driepartijenovereenkomst’ als voorwaarde bij personen die lijden aan psychische problematiek of die een (licht) verstandelijke beperking hebben.

Is Thus Wonen verplicht om van een voorlopige aanbieding een definitieve aanbieding te maken?

Nee, wij behouden ons het recht voor om een woning uiteindelijk niet definitief toe te wijzen. Bijvoorbeeld op basis van inkomensgegevens, huurschulden of huurgeschiedenis.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om voor een woning in aanmerking te komen?

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen. Bijvoorbeeld dat u meerderjarig en handelingsbekwaam bent, voldoende inkomen heeft en geen huurachterstand heeft.

Als ik een voorlopige aanbieding ontvang, wat betekent dat dan?

De voorlopige aanbieding betekent dat wij u een woning toegewezen hebben. U accepteert de woning door samen met uw eventuele partner een aantal documenten tijdig naar ons op te sturen. Op basis van deze documenten kunnen wij beoordelen of u voldoet aan de voorwaarden zoals wij die hebben gesteld.

Kan ik een woning weigeren?

Ja, dat mag. U mag in totaal twee keer een woning weigeren. Bij de derde keer komt uw inschrijving te vervallen.

Hoe en wanneer weet ik of ik een woning toegewezen heb gekregen?

Als u een woning toegewezen heeft gekregen, ontvangt u van ons, via de e-mail of via de post bericht. Als u inlogt, kunt u bij de reactie zien op welke plek u bent geëindigd. Bellen heeft geen zin, hier geven wij geen uitslag over.

Wanneer en waarom voert Thús Wonen een financiële toets uit?

Bij nieuwe kandidaat-huurders voert Thús Wonen een financiële toets uit. Wij vragen bij Focum om informatie over het te verwachten betaalgedrag op basis van de door u verstrekte persoons- en adresgegevens. Focum is een organisatie die faillissementen- en betalingsinformatie verzamelt. De gegevens zijn afkomstig uit openbare bronnen, bijvoorbeeld van rechtbanken, incassobureaus of deurwaarders. Als er uit deze toets een verhoogd betalingsrisico voortkomt, dan kan Thús Wonen extra voorwaarden stellen aan de toewijzing van de woning of bepalen dat u de woning niet toegewezen krijgt.
Uit privacy-overwegingen krijgt Thús Wonen geen inhoudelijke gegevens van Focum. Zelf heeft u wel recht op deze informatie. Wilt u inzage in uw gegevens of bent u van mening dat de informatie niet correct is? Op de website van Focum leest u hoe u in zo’n geval moet handelen.

Ik heb een definitieve aanbieding, sta ik nu nog ingeschreven als woningzoekende?

Nee, want als u definitief een woning toegewezen krijgt, komt uw inschrijving als woningzoekende te vervallen. U kunt zich later wel opnieuw inschrijven als woningzoekende.

Wanneer wordt de voorlopige aanbieding een definitieve aanbieding?

Als wij al uw gegevens hebben beoordeeld en goedgekeurd, ontvangt u een definitieve aanbieding. Dit kan een aantal dagen duren. We maken een afspraak met u voor het tekenen van de huurovereenkomst en de sleuteloverdracht.

Serviceabonnement

Wat is het verschil tussen het serviceabonnement en de servicekosten?

De servicekosten zijn onderdeel van uw huurovereenkomst (huismeesterkosten, tuinonderhoud, etc.). Over een aantal van deze kosten kunt u ook huurtoeslag krijgen. Het serviceabonnement is een vrijblijvend abonnement. U bent zelf verantwoordelijk voor het klein onderhoud van de woning. Hiervoor kunt u een abonnement afsluiten.

Wat zijn de voorwaarden van het serviceabonnement?

U kunt de algemene voorwaarden voor deelname aan het serviceabonnement van Thús Wonen hier (pdf) downloaden.

Hoe word ik lid van het serviceabonnement?

U kunt zich aanmelden voor het serviceabonnement door een machtiging in te vullen en aan ons terug te sturen. Uw deelname aan het serviceabonnement wordt opgenomen in uw huurovereenkomst. De eerste deelname geldt voor een periode van twee jaar. Deze wordt automatisch verlengd, tenzij u schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand opzegt.

Wat kost het serviceabonnement?

Het lidmaatschap van het serviceabonnement kost € 5,08 per maand. Als u zich binnen een maand na het aangaan van de huurovereenkomst aanmeldt, hoeft u geen inschrijfkosten te betalen. Voor aanmelding na deze maand brengen wij € 22,- inschrijfkosten in rekening.

Wat zit er allemaal in het serviceabonnement?

In het overzicht 'Wie doet wat' vindt u een alfabetische lijst van zaken die in een woning onderhoud nodig hebben. Hierin staan ook de zaken genoemd die onder het serviceabonnement vallen.

Huurtoeslag

Mijn huur is verhoogd, verandert mijn huurtoeslag ook?

Dat is inderdaad mogelijk. U moet in ieder geval de nieuwe huurprijs aan de Belastingdienst doorgeven.

Kan ik huurtoeslag krijgen?

Als u wilt weten of u huurtoeslag kunt krijgen, maak dan een proefberekening op de site van de Belastingdienst. U kunt ook contact opnemen met de Belastingdienst via het gratis telefoonnummer 0800 0543.

Hoe vraag ik huurtoeslag aan?

Op de website van de Belastingdienst kunt u huurtoeslag aanvragen. U kunt ook contact opnemen met de Belastingdienst via het gratis telefoonnummer 0800 0543. Houd uw burgerservicenummer bij de hand. Dit staat op uw paspoort, loonstrook en rijbewijs.

Reparatie en onderhoud

Mijn raam is kapot, ik heb glasschade.

Als u lid bent van het serviceabonnement (pdf), kunt u glasschade melden bij:
Glastotaal Beheer via het gratis telefoonnummer 0800 452 72 34 (24 uur per dag bereikbaar).

Hoe kan ik besmetting met legionella voorkomen?

Legionellabacteriën nemen in aantal toe, wanneer water langere tijd stilstaat bij een temperatuur tussen de 25 en 55 graden Celsius. Het is daarom verstandig kranen die niet dagelijks gebruikt wor­den, eenmaal per week door te spoelen, zodat het aantal bacteriën niet verder toeneemt. Dit geldt vooral wanneer u met vakantie bent geweest. Spoel daarom na de vakantie zowel de warm- als de koudwaterleidingen minimaal een minuut lang. Het is raadzaam om daarbij de douchekop in een emmer water onder water te hangen, of de douchekop los te draaien, zodat het water niet vernevelt. Let er ook op dat in een tuinslang, die in de volle zon hangt over een langere periode, zich ook legionella kan ontwikkelen.

Meer informatie over legionella kunt u vinden op de website van de rijksoverheid (Postbus 51), www.rijksoverheid.nl. De folder van het Ministerie over legionella kunt u hier downloaden.

Mijn ramen zijn ’s ochtends aan de buitenkant beslagen, wat moet ik doen?

Hier hoeft u niets aan te doen, mits de ramen aan de binnenkant van uw woning droog zijn. In het najaar komt dit vaak door het grote temperatuurverschil tussen overdag en ’s nachts. Het komt vooral voor bij nieuw dubbel glas; dit is een teken dat het juist heel goed isoleert, het buitenste glas warmt minder snel op. In de loop van de ochtend verdampt het weer.

Wat is groot onderhoud?

We proberen altijd de kwaliteit van onze woningen op peil te houden. Dat doen we door middel van eenvoudige reparaties tot grootschalige onderhoudsprojecten. We pakken vaak een heel complex tegelijk aan en knappen dan bijvoorbeeld de badkamers, keukens en toiletten op. Of we zorgen ervoor dat de woningen energiezuiniger worden, door isolatie en het plaatsen van dubbelglas. Als er voor uw woning groot onderhoud gepland is, krijgt u op tijd bericht. Er is na het onderhoud overigens geen sprake van huurverhoging.

Ik wil iets veranderen in de woning, mag dat?

U mag uiteraard zelf onderhoud plegen of klussen in uw woning. Wel zijn er een aantal regels waar u zich aan moet houden. Wij vragen u dan ook, voordat u begint met klussen, ons te informeren over uw plannen. Reden hiervoor is dat u bij een aantal klussen toestemming van Thús Wonen nodig heeft. En soms heeft u zelfs (nadat wij schriftelijk toestemming hebben gegeven) recht op een vergoeding als u gaat verhuizen.

Kan ik zand bestellen?

Ja, u kunt één keer per jaar, 2 kuub zand krijgen.
U kunt dit bestellen bij onze afdeling Service & Onderhoud, 0800 55 11 511, keuze 1.

Er is iets kapot in mijn woning. En nu?

Reparatieverzoeken kunt u doorgeven via Mijn Thús-portaal. U kunt zelf dag en tijdstip van de afspraak kiezen. U kunt ook bellen met 0800 55 11 511, keuze 1. Er wordt dan direct een afspraak met u gemaakt. Heeft u een reparatieverzoek met spoed in het weekeinde of buiten kantooruren? Bel dan ook 0800 55 11 511. U wordt dan direct te woord gestaan door een medewerker die weekenddienst heeft.

Ik ben mijn sleutels kwijt en kan niet meer in mijn woning, kan ik nieuwe sloten krijgen?

Ja dat kan, dit is niet kosteloos. Onafhankelijk van uw woonplaats brengen wij sowieso € 25,- administratiekosten in rekening. Voor het omwisselen van cilindersloten brengen wij € 10,- per slot in rekening. Als het slot uitgeboord moet worden, brengen wij € 30,- per slot in rekening. U kunt ons hiervoor bellen met 0800 55 11 511, keuze 1.

Sleutels niet kwijt, maar u wilt wel graag nieuwe cilindersloten?
Ook dat is mogelijk. In dat geval worden dezelfde kosten in rekening gebracht als hierboven genoemd.

Om misverstanden te voorkomen vraagt onze onderhoudsmedewerker u ter plaatse hiervoor een formulier te ondertekenen.

Mijn centrale verwarming heeft een storing

Bij storingen aan uw cv-installatie kunt u contact opnemen met Breman Service Drachten, via 0900 8 21 21 74.

Voor het vullen en ontluchten van de cv-installatie bent u als huurder zelf verantwoordelijk. In de handleiding (pdf) kunt u zien hoe u dit moet doen.

De riolering of dakgoot is verstopt, wie kan ik bellen?

Als u een serviceabonnement (pdf) heeft, kunt u rioleringsproblemen doorgeven aan Van der Velden rioleringsbeheer op telefoonnummer 050 313 88 22.

Mijn geiser doet het niet.

Bij storing aan uw geiser neemt u contact op met ASN, via 0519 82 00 00.

Medehuurder

Wat zijn de voorwaarden om medehuurder te worden?

Als u het medehuurderschap aan wilt vragen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden: u woont langer dan twee jaar samen, u voert een gezamenlijke huishouding, u staat minimaal twee jaar op dit adres ingeschreven bij de Gemeentelijke Basisadministratie, u beschikt over voldoende inkomen.
Als u getrouwd bent of u heeft een geregistreerd partnerschap afgesloten, bent u automatisch medehuurder.

Kan mijn aanvraag om medehuurder te worden geweigerd worden?

Ja, dat kan. Wij kunnen uw aanvraag namelijk weigeren als het medehuurderschap tot overbewoning leidt, of als het uw bedoeling is om het hoofdhuurderschap te verkrijgen.

Kan ik als kind ook medehuurder worden?

Wij gaan ervan uit dat een kind niet voor altijd bij zijn of haar ouders blijft wonen. In principe kan een kind daarom geen medehuurderschap aanvragen. Toch zijn er uitzonderingen. Als kinderen 35 jaar of langer aaneengesloten bij hun ouders wonen, is medehuurderschap aanvragen wel mogelijk. We bekijken iedere situatie apart.

Hoe kan ik een aanvraag voor medehuurderschap indienen?

Uw aanvraag voor medehuurderschap dient u eenvoudig in via Mijn Thús-portaal. Eventueel kunt u dit ook doen met het medehuurderschapsformulier op onze website. Let op: bij uw aanvraag moet een aantal zaken toegevoegd worden. Zo vragen wij bijvoorbeeld naar een uittreksel van het bevolkingsregister en een inkomensverklaring. 
Als u getrouwd bent of u heeft een geregistreerd partnerschap afgesloten, bent u automatisch medehuurder.

Hoe kan ik het medehuurderschap opzeggen?

Bent u huurder en verlaat u de woning en uw partner die ook huurder is blijft er wonen? Zeg dan uw huurderschap op via een afstandsverklaring. Als u dit niet doet, blijft u (mede) verantwoordelijk voor het betalen van de huur.

Servicekosten

Wat is een eindafrekening servicekosten?

Ieder jaar ontvangen onze huurders die te maken hebben met servicekosten een eindafrekening voor de servicekosten. Dit is berekend over het afgelopen jaar. Daarin staat precies wat er aan voorschot is betaald en hoeveel kosten er zijn gemaakt.
Op de afrekening staat:
- omschrijving om welke servicekosten het gaat;
- kosten voor alle woningen in dit complex: bijvoorbeeld alle woningen waarvan de gemeenschappelijke tuin wordt onderhouden, of een flatgebouw waar een huismeester is, of waar de ramen worden schoongemaakt;
- uw aandeel in de kosten: dit zijn de kosten voor alle woningen in dit complex gedeeld door het aantal woningen waar dit betrekking op heeft;
- in rekening gebracht voorschot: dit is het maandbedrag dat u aan servicekosten betaalt;
- administratiekosten: dit zijn de kosten die Thús Wonen moet maken om de servicekosten te kunnen verwerken en met de huurder af te rekenen. Wij rekenen hiervoor 5% van uw aandeel in de kosten met een minimumbedrag van € 7,50;
- saldo afrekening: dit is het bedrag dat u over 2018 te veel of te weinig heeft betaald. Voor ieder onderdeel van de servicekosten hebben wij dit berekend;
- huidig voorschotbedrag per maand: dit is het maandelijkse bedrag aan servicekosten dat u nu betaalt.
- nieuwe voorschotbedrag per maand met ingang van 1 juli 2019: dit is het nieuw vastgestelde maandelijkse bedrag aan servicekosten dat u vanaf 1 juli 2019 gaat betalen.

Ik heb een afrekening voor de servicekosten ontvangen. Wat nu?

U betaalt elke maand een voorschot voor bepaalde werkzaamheden die uitgevoerd worden zoals tuinonderhoud of het schoonmaken.

Het kan zijn dat u te veel heeft betaald en geld terug krijgt. Als het genoemde rekeningnummer niet meer klopt, kunt u dit schriftelijk aan ons doorgeven.
Het kan ook zijn dat u te weinig heeft betaald en nog een bedrag bij moet betalen. Dan zijn de kosten hoger uitgevallen dan dat u, en de andere bewoners van uw complex, hebben betaald in het afgelopen jaar.
Als u het hier niet mee eens bent, kunt u bezwaar indienen bij de Huurcommissie. Kijk voor de procedure op hun website.

Wat is het verschil tussen het serviceabonnement en de servicekosten?

De servicekosten zijn onderdeel van uw huurovereenkomst (huismeesterkosten, tuinonderhoud, etc.). Over een aantal van deze kosten kunt u ook huurtoeslag krijgen. Het serviceabonnement is een vrijblijvend abonnement. U bent zelf verantwoordelijk voor het klein onderhoud van de woning. Hiervoor kunt u een abonnement afsluiten.

Langer Thus

Ik wil graag een tweede toilet in mijn huurwoning. Is dit mogelijk?

Het aanbrengen van een tweede toilet is mogelijk tegen een structurele maandelijkse verhoging van de huurprijs. Neem hiervoor contact op Thús Wonen op het telefoonnummer: 0800 - 55 11 511.
Kijk hier voor een indicatie van de kosten.

Ik wil graag zo lang mogelijk in mijn woning blijven wonen. Kan mijn woning worden aangepast?

Thús Wonen kan een aantal aanpassingen aanbrengen tegen een eenmalige betaling of tegen een structurele maandelijkse verhoging van de huurprijs. Lees meer over ons project Langer thús.

Statushouders

Wat is een statushouder?

Een statushouder is iemand die een (tijdelijke) verblijfsvergunning heeft gekregen en dus (tijdelijk) in Nederland mag blijven. Na vijf jaar kunnen statushouders een definitieve verblijfsvergunning aanvragen.

Statushouders krijgen de eerste periode begeleiding van Vluchtelingenwerk. Ze krijgen bijvoorbeeld hulp bij het vinden van hun weg in Nederland en met het regelen van financiën, onderwijs, taal en werk. Wanneer na deze periode mensen nog langer hulp nodig hebben, nemen reguliere hulpverleningsinstanties dit over of beslist de gemeente dat de statushouders langer begeleiding nodig heeft van Vluchtelingenwerk.

Waarom biedt Thús Wonen aan statushouders woningen aan?

Elke gemeente heeft een taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Als woningcorporatie huisvesten wij al jaren statushouders voor onze gemeenten. Op de reguliere woningmarkt komen deze mensen niet aan een woning, een belangrijke reden waarom wij deze groep aan een woning helpen.

Hoe worden de statushouders verdeeld over de gemeentes?

Iedere gemeente in Nederland krijgt per half jaar een aantal te huisvesten statushouders toegewezen. De verdeling van deze aantallen over Nederland gaat op basis van het inwoneraantal van de gemeente.

Bij het huisvesten van statushouders wordt extra zorg besteed aan de acceptatie en het draagvlak van omwonenden. Op deze manier worden de belangen van de zittende huurders en de (nieuwe) statushouders gewaarborgd. Bij het huisvesten van statushouders houden we zoveel mogelijk rekening met spreiding. Hierdoor ontstaat er een gezonde mix en vindt er geen verdringing plaats van andere doelgroepen. Alleen dan ontstaat er een goede basis voor de inburgering. We zijn daarbij wel afhankelijk van de vrijkomende woningen en het aantal personen per woning.

Waarom ben ik niet vooraf geïnformeerd dat er statushouders naast mij komen wonen?

Net als bij andere woningzoekenden informeren wij de buren niet vooraf. Wel is het gebruikelijk dat bij het tekenen van het huurcontract de nieuwe bewoners samen met Vluchtelingenwerk bij de buren aanbellen om kennis te maken. Juist om ervoor te zorgen dat mensen met elkaar in contact komen.

Hoe kan het dat er eerst maar één statushouder naast mij woonde en nu een heel gezin?

Veel statushouders komen alleen naar Nederland. Sommigen hebben in het land van herkomst wel een gezin. Zodra zij een verblijfsstatus hebben, vragen zij vaak gezinshereniging aan. Als het gezin mag overkomen, wordt gekeken of de huidige woning van de statushouder passend is. Zo ja, dan trekt het gezin er bij in. Zo niet, dan wordt een andere woning gezocht en komt de woning weer vrij.

Soms komt het voor dat vrienden, familie of bekenden die nog geen verblijfsstatus hebben (en in een asielzoekerscentrum verblijven) logeren bij de statushouder. Als u dit als buurtbewoner signaleert, meld het ons, dan kunnen wij de situatie beoordelen. Voor al onze huurders geldt dat overbewoning niet is toegestaan.

Hoe lang blijven statushouders naast mij wonen?

Statushouders krijgen net als andere woningzoekenden een contract voor onbepaalde tijd. De verblijfsstatus is in eerste instantie voor 5 jaar. Na 5 jaar kunnen statushouders een definitieve verblijfsvergunning aanvragen.
Met een definitieve verblijfsvergunning kunnen statushouders zolang in de woning blijven wonen, als zij willen.

Ik wil in contact komen met mijn buren en ze misschien helpen. Hoe pak ik dit aan?

Vaak lukt het contact leggen met een statushouder zelf niet zo goed, omdat er een taalbarrière tussen zit. Thús Wonen kan u in contact brengen met VluchtelingenWerk. Zij begeleiden statushouders en kunnen zorgen voor een tolk.

Wilt u meer betekenen voor statushouders in uw buurt of gemeente, dan kunt u zich aanmelden als vrijwilliger voor VluchtelingenWerk. Op de website van VluchtelingenWerk Noord-Nederland vindt u hier meer informatie over.

Waar moet ik zijn als er overlast is? Deze mensen spreken nog geen Nederlands.

Voor statushouders gelden dezelfde regels als voor andere huurders. Heeft u bijvoorbeeld last van achterstallig onderhoud van de tuin van een statushouder en merkt u dat hij of zij dit zelf niet kan of niet weet hoe dit moet, probeer hem of haar dan hiermee te helpen.

Lukt het niet om te communiceren met uw nieuwe buren? Dan kunt u dit bij ons melden. Indien nodig schakelen wij Vluchtelingenwerk of andere instanties in om de problemen op te lossen. U kunt overlast melden via het Overlastformulier.

Overlast

Ik heb overlast van mijn buren. Wat kan ik doen?

Bijna iedereen heeft wel eens overlast van zijn buren. De meeste klachten komen voort uit lawaai, zoals harde muziek, blaffende honden, schreeuwende kinderen, luidruchtige mensen of het geluid van een boormachine. Maar ook zwerfafval in en rondom uw woning is een vorm van overlast

Bij overlast zijn er drie stappen om tot een oplossing te komen. Welke zijn dit?

1. Bespreek het eerst zelf met uw buren en wacht daar ook niet te lang mee. 
2. Komt u er niet samen uit? Dan kunt u gebruik maken van buurtbemiddeling.
3. Helpt ook buurtbemiddeling niet? Dan kunt u de overlast schriftelijk melden bij Thús Wonen via het overlastformulier.

 

Hoe bespreek ik de overlast met mijn buren?

Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen best rekening willen houden met hun buren. Maar dan moeten ze wel weten waar u zich aan stoort. En misschien hebben zij ook wel last van u. Probeer altijd samen tot een goede oplossing te komen. Meer informatie, advies en tips?
Zie de website 'Problemen met je buren'. Of bekijk onze overlastfolder op onze website.

 

Hoe werkt buurtbemiddeling en bij wie kan ik terecht?

Buurtbemiddelaars zijn goed getrainde vrijwilligers, die bemiddelen bij conflicten tussen buren. Een bemiddelaar gaat zonder te oordelen met de partijen op een neutrale plek rond de tafel zitten om de problemen te bespreken. Hij zorgt ervoor dat de partijen zelf een oplossing bedenken die voor beiden partijen aanvaardbaar en uitvoerbaar is. Zo blijft de sfeer goed en lopen de problemen niet te hoog op.

U kunt zelf contact met buurtbemiddeling opnemen via het telefoonnummer:  0519 29 22 23 of via de e-mail:

 

Hoe kan ik overlast melden bij Thús Wonen?

Komt u er niet uit met uw buren en via buurtbemiddeling? Dan kunt u uw klacht bij Thús Wonen melden en ons om advies of bemiddeling vragen. 

Welke informatie hebben wij van u nodig?

- uw naam, adres en telefoonnummer;
- naam, adres en telefoonnummer van de veroorzaker;
- de aard van de overlast;
- wat u zelf al hebt gedaan om het probleem op te lossen;
- of u buurtbemiddeling heeft ingeschakeld of melding heeft gedaan bij de politie;
- houd een logboek bij waarin u beschrijft wanneer en welke vorm van overlast u ondervindt. Maak eventueel geluidsopnames.

Wij behandelen uw klacht vertrouwelijk en altijd in onderling overleg. Anonieme meldingen nemen we niet in behandeling.

U kunt via dit overlastformulier uw klacht over overlast melden bij Thús Wonen.
 

Wat kan Thús Wonen voor mij doen?

Wij kunnen u advies geven en bemiddelen om het probleem te bespreken met uw buren. Een van onze gespecialiseerde medewerkers kan op uw verzoek een gesprek regelen met u en uw buren. Dat gesprek vindt bij voorkeur plaats op neutraal terrein. Soms schakelen we ook de wijkagent in. Onze bemiddeling werkt alleen als beide partijen mee willen werken aan een oplossing. Meer kan Thús Wonen niet doen.

Voor de duidelijkheid: een overlastveroorzaker kan niet zomaar uit zijn huis gezet worden. Hiervoor is een uitspraak van de kantonrechter nodig.

Binnen wat voor termijn neemt Thús Wonen mijn overlastklacht in behandeling?

Wij streven ernaar een overlastklacht binnen 3 weken in behandeling te nemen. Wilt u ondertussen schriftelijk blijven melden als u overlast ervaart?
U hoort alleen van ons als we meer informatie nodig hebben. We moeten ons namelijk houden aan de privacywetgeving.

Wat kan ik doen als er 's avonds ernstige geluidsoverlast is?

Dan kunt u het beste contact opnemen met de politie. Bij spoed belt u: 112.
Bij geen spoed kunt u contact opnemen met de desbetreffende wijkagent op telefoonnummer: 0900 88 44.

Mag ik zelf een bewakingscamera plaatsen als ik overlast ervaar of als ik me onveilig voel?

Regelmatig krijgen wij vragen van huurders of zij een bewakingscamera of dummy aan de voorzijde van een huurwoning mogen aanbrengen.  
In en rond woningen kunnen camera's opgehangen worden om eigendommen te beveiligen en bewoners te beschermen. Zowel organisaties, zoals woningbouwverenigingen, als particuliere bewoners kunnen besluiten camera’s te plaatsen. Dit is niet verboden, maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Cameratoezicht door personen valt in principe niet onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens houdt hier dus ook geen toezicht op.

Wie een camera ophangt, moet ervoor zorgen dat de camera zo min mogelijk gericht is op de openbare weg of op eigendommen van anderen.

Is een camera wel (deels) gericht op een (deel) van de openbare weg? Of filmt iemand bijvoorbeeld de tuin van de buurman? Dan is de AVG wél van toepassing en houdt de Autoriteit Persoonsgegevens dus ook toezicht.

Voor meer informatie over de AVG verwijzen we u door naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Voelt u zich door de camera van uw buurman aangetast in uw privacy? Kom dan in actie.

Iemand mag alleen een camera zoals een videodeurbel bij huis ophangen zolang deze de bezittingen van buren en/of de openbare weg niet of zo min mogelijk filmt.

Stappenplan

Denkt u dat uw buren zich niet aan de regels houden? Dan kunt u de volgende stappen ondernemen: 

1. De eerste stap is om uw buren aan te spreken. Misschien is het probleem in overleg eenvoudig op te lossen.
2. Komt u er samen met uw buren niet uit? Dan kunt u hulp vragen aan buurtbemiddeling, als uw gemeente dit aanbiedt. Of anders de wijkagent vragen te bemiddelen.
Naar de website problemenmetjeburen.nl.
3. Wanneer het probleem blijft bestaan kunt u er voor kiezen om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
4. Tot slot kunt u naar de rechter gaan. U kunt eventueel voor advies en ondersteuning terecht bij het Juridisch Loket bij u in de buurt.
Naar de website van het Juridisch Loket.

Wilt u meer informatie over cameratoezicht?

Voor meer informatie over cameratoezicht verwijzen wij u door naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de website van de politie.
 

Duurzaamheid

Wat doet Thús Wonen aan duurzaamheid?

- Thús Wonen is al meerdere jaren op een zeer intensieve manier haar woningen energiezuiniger aan het maken. Ieder jaar worden er tijdens groot onderhoud projecten 300 woningen geïsoleerd en daarnaast bouwen we jaarlijks ongeveer 50 nieuwe energiezuinige woningen.
- In 2018 is begonnen aan de bouw van 2 gasloze woningen in Lioessens en in de toekomst zullen alle nieuwe woningen ook gasloos worden gebouwd.

Is het mogelijk zonnepanelen te plaatsen?

- Thús Wonen start in 2019 met het plaatsen van zonnepanelen op haar woningen. Jaarlijks zullen er tussen de 500 en 1.000 woningen worden voorzien van zonnepanelen. Het plaatsen van zonnepanelen gebeurt projectmatig in samenwerking met onze partner Wocozon. Ongeveer 75% van de woningen van Thús Wonen is geschikt voor zonnepanelen en de huurders daarvan krijgen de komende jaren een aanbod voor het plaatsen van zonnepanelen.
- Het is voor huurders toegestaan om zelf zonnepanelen te plaatsen op hun woning. Toch raden wij u af om dit te doen. Wanneer u zelf zonnepanelen wilt plaatsen, is er sprake van een zelf aangebrachte voorziening. Hiervoor is toestemming van Thús Wonen nodig. De zonnepanelen die u zelf plaatst moeten van het dak worden gehaald wanneer u de woning opzegt. Ook moet u de zonnepanelen zelf betalen, waardoor het aanbod van Wocozon waarschijnlijk financieel veel aantrekkelijker is.

Wordt er een huurverhoging gevraagd voor het verduurzamen van mijn woning?

- Tot nu toe is het altijd gelukt om voor het verduurzamen van de woningen voor zittende huurders geen directe huurverhoging te vragen. De besparing op de gasrekening als gevolg van het isoleren van de woningen komt ten goede aan de huurders. De verduurzaming maakt echter wel onderdeel uit van het huurpuntensysteem en kan van invloed zijn op de jaarlijkse huurverhoging.
- Voor het plaatsen van zonnepanelen vragen wij een gebruiksvergoeding in de servicekosten van 1 euro per paneel per maand. Gemiddeld zullen wij ongeveer 8 panelen per woning gaan plaatsen. U kunt ervan uit gaan dat de extra servicekosten ruimschoots worden gecompenseerd door de verlaging van uw energielasten.

Mag ik zelf ook mijn woning verduurzamen?

- Als u als bewoner graag zelf het initiatief neemt om uw woning te verduurzamen, is het belangrijk dit af te stemmen met Thús Wonen. Bij deze aanpassingen is er sprake van een zelf aangebrachte voorziening waar u toestemming voor moet vragen en die u zelf moet bekostigen.
- Thús Wonen geeft er de voorkeur aan al haar woningen tijdens groot onderhoud te voorzien van muur-, dak- en bodemisolatie en te voorzien van isolatieglas. Ook bieden wij dan de mogelijkheid de keuken geschikt te maken voor elektrisch koken.

Wat doet Thús Wonen in haar bedrijfsvoering zelf aan duurzaamheid?

- Wij willen het kantoorgebouw in 2019 gaan voorzien van led-verlichting en in 2020 van zonnepanelen.
- Wij verduurzamen het wagenpark door vanaf 2019 over te schakelen op elektrische auto’s en schone bussen. De oudere bussen rijden zo veel mogelijk op CO2-neutrale blauwe diesel.
- Wij printen zo min mogelijk. Als we printen doen we dit zoveel mogelijk zwart-wit, dubbelzijdig en op duurzaam papier.
- Wij kiezen bij onze inkoop zo veel mogelijk voor duurzame producten.

Hennep

Wat is een hennep precies?

Hennep (Latijnse naam: cannabis) is een plant waarvan wiet (marihuana) en hasj kan worden gemaakt.

Hoe gaat Thús Wonen om met hennep?

In artikel 3 van de Opiumwet staat dat het kweken van hennep verboden is. Vanzelfsprekend is het kweken van hennep of wiet in een woning van Thús Wonen dan ook niet toegestaan. Het brengt overlast en veiligheidsrisico's met zich mee. Bij de ontdekking van een hennep- of wietkwekerij heeft Thús Wonen het recht om de huurovereenkomst te beëindigen en de woning te laten ontruimen. Dakloosheid zonder de kans op vervangende woonruimte is dan het gevolg.

Hoeveel hennepplantjes mag ik als huurder in mijn huurwoning hebben?

Nul. Als verhuurder voeren wij een zerotolerancebeleid. Dit betekent dat wij geen enkel hennepplantje accepteren in of rondom onze huurwoningen.

Dit staat ook in onze algemene huurvoorwaarden, artikel 6.9:

“Thús Wonen hanteert een zerotolerancebeleid met betrekking tot hennep. Het is niet toegestaan in of rondom het gehuurde hennep (in geen enkele hoeveelheid) te (doen) kweken, houden, drogen of knippen, dan wel andere activiteiten te (doen) verrichten die op grond van de Opiumwet strafbaar zijn gesteld, waaronder begrepen het opslaan of (ver)handelen van drugs. In het geval van ernstige verdenking is verhuurder gerechtigd om het gehuurde, zo nodig met behulp van de politie onmiddellijk ter inspectie te betreden.”

Wat gebeurt er als er in een huurwoning een hennepplantage wordt ontdekt?

Bij de eerste signalering van hennepteelt in of nabij een van onze huurwoningen doen we meteen melding bij de politie.

Samen met de gemeente en de politie hebben wij samenwerkingsafspraken met betrekking tot hennep, die zijn vastgelegd in een Hennepcovenant. Hierin staat onder andere dat de politie melding doet aan Thús Wonen als zij hennep in een woning constateren.

Een kwekerij kan, ook als het de eerste keer betreft, leiden tot ontruiming van de woning en ontbinding van de huurovereenkomst. Daarnaast heeft de burgemeester de bevoegdheid het pand voor een bepaalde tijd te sluiten.

Bij ontruiming van de woning en ontbinding van de huurovereenkomst bent u als huurder dan niet alleen de woning kwijt, maar daarnaast betaalt u ook nog de kosten voor het herstel van de woning. Daar komen de kosten voor de gerechtelijke procedure nog bij. Ook is een gevangenisstraf mogelijk van maximaal drie jaar.

Wat gebeurt er als de politie minder dan vijf hennepplanten aantreft in een woning?

Als de politie een melding bij ons doet dat zij hennep hebben geconstateerd in een woning en hier zijn minder dan vijf hennepplanten aanwezig, dan ontvangt u van ons een waarschuwingsbrief. In deze waarschuwingsbrief wordt u uitgenodigd voor een gesprek bij ons op kantoor. Tijdens dit gesprek krijgt u een gedragsaanwijzing opgelegd, met als doel om herhaling te voorkomen.

Mijn medebewoner heeft illegaal hennep geteeld, zonder mijn medeweten. Wat gebeurt er dan?

Als huurder bent u verantwoordelijk voor het gedrag van uw medebewoners. Dus ook als een medebewoner hennep of wiet kweekt in of bij de woning (bijvoorbeeld in de schuur), volgt bij ontdekking een ontruiming van de woning en ontbinding van de huurovereenkomst.

Ik heb vermoedens van een hennepkwekerij in mijn buurt. Wat kan ik doen?

Ondervindt u overlast van een hennep- of wietkwekerij bij u in de buurt? Of heeft u het vermoeden dat er bij u in de buurt een hennep- of wietkwekerij is? Meld dit dan direct bij de Politie via 0900 88 44 of bij ‘Meld Misdaad Anoniem’ via 0800 7000.

Wanneer u vermoedt dat het een huurwoning van Thús Wonen betreft, dan vragen wij u ook het overlastformulier van Thús Wonen in te vullen.

Voor meer informatie over hennep verwijzen wij u naar de website van de politie.

Tuinonderhoud

Wat behoort tot het onderhoud van mijn tuin?

Zorg ervoor dat uw tuin er netjes uitziet. Dit betekent dat u:
·        het onkruid in de tuin en tussen tegels regelmatig verwijdert;
·        het groen in de steeg rondom uw woning onderhoudt en het onkruid verwijdert;
·        de sloot achter of naast uw woning schoonhoudt en de wandbeschoeiing onderhoudt;
·        gebroken tegels in uw tuin vervangt;
·        heggen, struiken en bomen regelmatig snoeit;
·        regelmatig het gras maait;
·        erfafscheidingen, zoals de schutting en de heg netjes houdt;
·        de erfafscheiding onderhoudt, kapotte delen vervangt en ervoor zorgt dat de schutting recht staat;
·        zo nodig de tuin egaliseert en tuinaarde aanbrengt;
·        zwerfvuil verwijdert en geen huisraad of ander afval opslaat in uw tuin;
·        geen woekerende plantensoorten in uw tuin (zoals bamboe) aan mag planten in uw tuin. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Besluit kleine herstellingen.

 

Waarom krijg ik een brief over tuinonderhoud?

Als u een brief over tuinonderhoud van ons heeft ontvangen, betekent dit dat er geconstateerd is dat u uw tuin niet goed onderhoudt. Wij geven in deze brief aan, wat wij van u verwachten. Ook geven wij een periode aan waarbinnen u de gelegenheid krijgt om uw tuin alsnog te onderhouden. Na afloop van deze periode komt onze opzichter controleren of u dit naar behoren heeft gedaan

Ik heb een brief gekregen dat het onderhoud van mijn tuin zal worden uitbesteed. Wat houdt dit in?

Als u een brief van ons heeft ontvangen dat het onderhoud van uw tuin zal worden uitbesteed, dan heeft u al een aantal brieven van ons ontvangen waarin wij u hebben gevraagd uw tuinonderhoud zelf te doen. Helaas heeft u hier geen gehoor aan gegeven.
Het onderhoud van uw tuin zal nu door een extern bedrijf worden uitgevoerd. De kosten hiervan worden op u verhaald. In de laatste brief die u van ons heeft ontvangen, staat vermeld hoe hoog de kosten zijn. Hiervoor ontvangt u van ons een rekening.  

 

Onderverhuur

Mag ik mijn woning tijdelijk onderverhuren?

Het doorverhuren van de woning aan anderen noemen we onderverhuur. Dit is niet toegestaan en kan leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst.

Huurdersvereniging

Hoe word ik lid van de Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland?

U kunt zich aanmelden bij Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland.
Dit kan telefonisch, per e-mail of via de website.

Als ik lid ben van de Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland, wat doen zij dan voor mij?

Als u lid bent van de HDBF kunt u op hen terugvallen voor advies en ondersteuning op het gebied van huren, wonen, woonomgeving en zorg. Dat kan via de telefonische hulpdienst (op werkdagen van 9.00-12.30 uur via 058 216 54 57). Ook groepen, zoals wijkvernieuwingsprojecten, worden ondersteund. Het lidmaatschap kost € 2,00 per maand.

Wat doet Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland?

De Bewonersraad behartigt de belangen van u als huurder(s) en wordt betrokken bij wijkvernieuwingsprojecten, leefbaarheid, grootschalige renovatieprojecten, en bij het beleid van Thús Wonen.

We overleggen bijvoorbeeld over het huurbeleid dat we voeren. Ter sprake komt dan onder andere:
- de jaarlijkse huurverhoging;
- het veranderen van de huurovereenkomst;
- het beleid rond zelf aan te brengen voorzieningen.

De huurdersvereniging overlegt regelmatig met hun leden en commissies om zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van wat er speelt in de wijken. Ook ontvangen leden vier keer per jaar De Bewonerskrant en drie keer per jaar een Nieuwsbrief.

Gebiedsteam

Wanneer benadert u het gebiedsteam?

Heeft u vragen over opvoeden en opgroeien? Lukt zelf boodschappen doen niet meer? Wordt het mantelzorgen u weleens te veel, voelt u zich eenzaam of maakt u zich zorgen over problemen in uw gezin? Dan kunt u contact opnemen met het gebiedsteam.

Hoe werkt het gebiedsteam?

De professionals uit het gebiedsteam werken nauw samen met huisartsen, leerkrachten, jongerenwerkers en de consulenten werk en inkomen bij de gemeente. Daarnaast weten ze de weg naar verenigingen, kerken, vrijwilligersorganisaties en andere maatschappelijke instellingen. Daardoor kunnen zij u snel helpen om een juiste oplossing voor u te vinden, dichtbij huis.

Waarvoor kunt u bij het gebiedsteam terecht?

U kunt bij het gebiedsteam terecht voor:
- mantelzorg: belastbaarheid en ondersteuning
- relaties: eenzaamheid of problemen met partner, ouders, kinderen
- geld: onvoldoende inkomen, problemen met de uitkering, schulden
- opvoeden: vragen en problemen over opvoeden en opgroeien
- wonen: woning aanpassing, hulp bij huurtoeslag, geen onderdak hebben
- werk: problemen op het werk, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, dagbesteding - onderwijs: problemen op school, pesten, faalangst
- verwerking: rouw, echtscheiding, mishandeling, verlies van mobiliteit
- gezondheid: ziekte, spanning, opname in verzorgingshuis, hulp in het huishouden, beperkingen
- verslaving: internet, alcohol, drugs, gokken
- vervoer: vervoer van en naar de dagbesteding

Hoe komt u in contact met het gebiedsteam?

Bel (0519) 29 88 88 (bereikbaar maandag t/m donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag: 8.30-12.00 uur) of stuur een e-mail naar .
Het gebiedsteam probeert dan zo snel mogelijk een eerste gesprek met u te plannen.
Voor meer informatie over het gebiedsteam, leest u deze folder gebiedsteam of kijkt u op de website: www.noordoosthelpt.nl.

Kan ik hulp krijgen als ik problemen heb met het betalen van mijn vaste lasten?

Als u problemen heeft met het betalen van uw vaste lasten, adviseren wij u om contact op te nemen met het gebiedsteam van uw gemeente. Zij zijn telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer: 0519 29 88 88, optie 1 van: maandag t/m donderdag: 8.30-16.30 uur, op vrijdag van 08.30-17.00 uur.
U kunt hen ook mailen via het mailadres: .
Meer informatie over het gebiedsteam kunt u lezen op de website: https://www.noordoosthelpt.nl/is/gebiedsteam.

Meld dierenleed

Wat kunt u doen bij dierenmishandeling of - verwaarlozing?

Achter veel voordeuren in Nederland schuilt dieren- en mensenleed. Ook jij kan iets doen, door dit te melden. Jouw signaal kan het begin zijn van een oplossing. Ben je getuige van dierenmishandeling? Denk jij dat dieren verwaarloosd worden? Bel dan het landelijk meldnummer 144. Hebben niet alleen dieren, maar ook eigenaren het moeilijk? Neem dan contact op met de lokale gemeente of wijkagent. 

Wanneer bel je meldpunt 144?

- verwaarloosde dieren;
- mishandelde dieren;
- gewonde dieren;
- dieren in acute nood.

Benodigde informatie

Zorg dat je de volgende informatie bij de hand hebt:
- om welk(e) dier/dieren het gaat;
- de exacte locatie;
- wat er aan de hand is. Voor meer informatie verwijzen we je door naar de website: www.politie.nl/144.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen