WaarwevrijzijnCITAAT

Last/overlast

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij u te maken krijgt met overlast uit uw woonomgeving. Wij geven u graag advies over wat u dan zelf kunt doen en wat wij voor u kunnen betekenen als de overlast daarna nog aanhoudt.

In de folder 'Overlast' (pdf) geven we informatie en tips om overlast te voorkomen.
Ook geven we in deze folder tips over wat u kunt doen als u geen dagelijkse overlast, maar af en toe last van iets of iemand ervaart.

Houdt de overlast aan en is er sprake van strafbare feiten, zoals agressief gedrag, bedreiging of zeer ernstige geluidsoverlast? Neem dan direct telefonisch contact op met de politie via telefoonnummer 112 of 0900 8844 als er geen spoed is.

Als u graag anoniem wilt blijven, maar u wilt wel een (overlast)melding doen, kunt u contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800 7000.

Overlast melden
Logboek overlast

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen