Last/overlast

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij u te maken krijgt met overlast uit uw woonomgeving. Wij geven u graag advies over wat u dan zelf kunt doen en wat wij voor u kunnen betekenen als de overlast daarna nog aanhoudt.

In de folder 'Overlast' (pdf) geven we informatie en tips om overlast te voorkomen.
Ook geven we in deze folder tips over wat u kunt doen als u geen dagelijkse overlast, maar af en toe last van iets of iemand ervaart.

Houdt de overlast aan en is er sprake van strafbare feiten, zoals agressief gedrag, bedreiging of zeer ernstige geluidsoverlast? Neem dan direct telefonisch contact op met de politie via telefoonnummer 112 of 0900 8844 als er geen spoed is.

Als u graag anoniem wilt blijven, maar u wilt wel een (overlast)melding doen, kunt u contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800 7000.

Overlast door buren: RUG geeft gratis advies
Ervaart u overlast veroorzaakt door uw buren? Bent u benieuwd wat u (juridisch) kunt doen tegen deze overlast? De website overlastadvies.nl geeft een gratis juridisch advies, afgestemd op uw situatie. Met dit advies hoopt de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen u een overzicht te bieden van de verschillende mogelijkheden. U kunt zelf met het advies aan de slag gaan of het bespreken met de gemeente, woningcorporatie of juridisch adviseur.

Verward gedrag
Zorgen over iemand met verward gedrag? Laat het weten via Meldpunt Zorgwekkend Gedrag op het telefoonnummer 0800 12 05. Meer informatie treft u aan op de website van Meldpunt Zorgwekkend Gedrag.

Overlast melden
Logboek overlast

Belastingdienst
Gemeente Noardeast-Fryslân
Gemeente Dantumadiel
Huurcommissie
De Bewonersraad Friesland
Vereniging Friese Woningcorporaties 
Gebiedsteam
Buurtbemiddeling
Politie en wijkagent
De VoorzieningenWijzer - aanvraag Noardeast-Fryslân
De VoorzieningenWijzer - aanvraag Dantumadiel

Volg ons via:

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.
Zonder dit kennismakingsgesprek wordt u geen woningaanbieding gedaan.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen