WaarwevrijzijnCITAAT

Overlast

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij u te maken krijgt met overlast uit uw woonomgeving. Wij geven u graag advies over wat u dan zelf kunt doen en wat wij voor u kunnen betekenen als de overlast daarna nog aanhoudt.

In de folder 'Overlast' (pdf) geven we informatie en tips om overlast te voorkomen.

Houdt de overlast aan en is er sprake van strafbare feiten, zoals ernstige geluidsoverlast, bedreiging, geweld en criminele activiteiten? Schakel dan de politie in via telefoonnummer 0900 8844. Als er geen sprake is van strafbare feiten en uw eigen initiatieven hebben niet voor een oplossing gezorgd, vul dan het onderstaande overlastformulier in. We nemen vervolgens contact met u op.

Met het versturen van dit overlastformulier geeft u Thús Wonen toestemming om, indien dit nodig is voor de verdere behandeling van de overlastmelding, uw naam bekend te maken bij de veroorzaker van de overlast.

Velden met * zijn verplicht in te vullen.

Gegevens melder

Gegevens overlastveroorzaker

Overlastklacht

Welke acties heeft u zelf ondernomen?

Melden bij de politie

Hieronder kunt u een kopie van uw melding aan de politie of het proces-verbaal uploaden.
U kunt er ook voor kiezen om een kopie van uw melding of proces-verbaal op te sturen naar:
Thús Wonen, Postbus 41, 9100 AA DOKKUM

Wat verwacht u van Thús Wonen?

U heeft niet alle verplichte velden ingevuld

Wat is er voor u veranderd?


Thús Wonen heeft een deel van haar website vernieuwd!
Lees hier wat dit voor u betekent als bezoeker van onze website.
 

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen