Afrekening servicekosten 2022

Gepubliceerd op 11 april 2023

Rond 18 april 2023 ontvangen de huurders een afrekening servicekosten, tegelijk met de brief over de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli 2023.

Afrekening te zien in Mijn Thús-portaal

Het totaalbedrag van de afrekening servicekosten is via Mijn Thús-portaal nu al te zien. Dit komt omdat wij de servicekosten over 2022 al definitief berekend hebben.
De uiterste betaaldatum voor de afrekening servicekosten 2022 is 8 mei 2023. De automatische incasso van nog te betalen bedragen en uitbetaling van teveel betaalde voorschotten vinden plaats rond 1 mei 2023.

Afrekening voor huurders die een voorschot betalen

Alleen huurders die maandelijks een voorschot betalen voor servicekosten krijgen een afrekening. Deze afrekening gaat over de kosten die gemaakt zijn in 2022. Het kan gaan om kosten als tuinonderhoud, elektraverbruik van algemene voorzieningen en schoonmaakkosten van algemene ruimten. In de afrekening staat precies wat er aan voorschot is betaald en hoeveel kosten er zijn gemaakt.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.
Zonder dit kennismakingsgesprek wordt u geen woningaanbieding gedaan.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen