Benoeming nieuwe commissaris per 1 januari 2023

Gepubliceerd op 16 december 2022

De raad van commissarissen (RvC) van Thús Wonen heeft met ingang van 1 januari 2023 Mariska van Sleen benoemd als commissaris. 

Op 1 januari 2023 treedt Marjolein Sulter af als commissaris, dit volgens het door de RvC vastgestelde rooster van aftreden. 

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.
Zonder dit kennismakingsgesprek wordt u geen woningaanbieding gedaan.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen